"Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Can Avşar

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
25 Şubat 2009
Mesajlar
1.130
Beğeniler
826
Şehir
Antalya
#1
(Kararnameler Dönemi ve TMMOB’nin İşlevsizleştirilmesi)

Seçimler öncesi çıkardıkları torba yasa ile çalışanların haklarını birçok alanda kısıtlayan iktidar bununla yetinmemiş, 6 Nisan 2011 tarihinde TBMM tatile girmeden önce hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermiştir. “Kamu Hizmetlerini düzenli etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki kanununu” meclisten geçiren AKP; mühendis, mimar, şehir plancılarının meslek alanlarına ve mesleki örgütlerine ilişkin düzenlemelere hemen koyulmuştur. Anayasaya ve yetki yasasına aykırı bu düzenlemeler ilgili TMMOB’ne bağlı meslek odalarının etkisizleştirilmesi ve iktidara bağlı kuruluşlar haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
08 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere göre bazı bakanlıklar birleştirilip kapatılarak yerlerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre-Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı kurulmuştur.
636 sayılı kanun hükmümdeki kararname ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı kapatılmış, bu iki bakanlık “ Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’’ adı altında birleştirilmiş ardından 4 Temmuz 2011 tarihli 644 ve 645 sayılı kararnamelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuştur. Bu kararnameler 636 sayılı kararnameye göre yerel yönetimler, meslek odaları ve kamu yararı aleyhine çok daha ağır hükümler taşımaktadır.
Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin planlama ve denetim yetkileri ellerinden alınmakta ve merkezi idareye devredilmektedir. Çevre ve şehircilik Bakanlığının birleştirilmesi ile “kentsel ve kırsal rant” üzerindeki sermaye birikim süreci hızlandırılmak istenmektedir. Çevre mevzuatının değiştirilmesi ile kıyı alanları, orman ve mera dışına çıkarılan alanlar ve gece-kondu bölgeleri rant paylaşımına açık hale getirilmektedir. Finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ile özel yapım gerektiren yapılaşmalar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak uygulamalar 644 sayılı kararname ile Bakanlığın yetkisine devredilerek yerel yönetimler ve meslek odalarından gelen engellemeler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
645 sayılı kararname ile kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı eli ile ormanlık alanlarımız ve su kaynaklarımız başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin piyasalaştırılması ve talan edilmesi amaçlanmaktadır.
Bütün bu süreci iktidar partisinin seçim döneminde de ifade ettiği Galataport, Haydarpaşa, Kanal-İstanbul, 3. Köprü, Vakıf Üniversiteleri, Sağlık Üsleri gibi büyük kentsel projelerle, kent rantı üzerindeki paylaşımın önündeki çevre ve ormana ilişkin mevzuat engellerinin ortadan kaldırılması olarak yorumlamak mümkündür.
TMMOB’ne bağlı odaların hak, yetki ve görevleri anayasanın 135.maddesine ve 6235 sayılı TMMOB yasasına rağmen 645 sayılı kararname ile bakanlık bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Anayasaya ve yetki yasasına aykırı bu devir ile demokratik işleyişin tüm usul ve esasları çiğnenmiştir.
Hukuki açıdan olduğu kadar siyasal etik ve demokrasi anlayışı açısından sorunlu olan bu düzenlemelerle doğal varlıklarımızın piyasalaştırılması ve rant uğruna elden çıkarılmasının önünde en büyük engel olarak görülen TMMOB işlevsizleştirilmeye ve teslim alınmaya çalışılmaktadır.
Ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını düzene ve hizaya sokmaya çalışan AKP iktidarı TMMOB’yi de yandaşlarının çıkarları doğrultusunda düzenlemek istemektedir.
Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının yeterliliği ve meslek odalarının kuralları ve işleyişi bakanlık bünyesinde ki bir genel müdürlüğe teslim edilemez. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşünce ve emekleri iktidar yandaşlarına ve dünya ticaret örgütünün taşeronlarına teslim edilemeyecek kadar kutsaldır. Bilimin ürettiği hizmet iktidar bürokratlarının yürürlüğe koyacakları normlarla hayata geçirilemez. Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis, mimar ve şehir plancıları ve mesleki örgütleri kanun hükmünde kararnamelerle iktidarın dümen suyuna sokulamaz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimden ve örgütlülüklerinden aldıkları güçle yeni statüko yaratma hevesinde olanları kendi statükolarında yok olmaya mahkum edecektir.
İktidarı, kentlerimiz, kıyılarımız, denizlerimiz, tarım alanlarımız, doğal kaynaklarımız ve ülkemizin geleceği açısından bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz. Bu ülkenin doğal kaynaklarını ve güzelliklerini kamu yararı ve geleceğimiz açısından korumaya çalışan Mühendis, mimar ve şehir plancıları geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkenin gelişmesi ve korunması yolunda katkılarını ve hizmetlerini her türlü engellemeye karşın sürdüreceklerdir.

Saygılarımızla


TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu
Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Müh. Odası, İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası
Meteoroloji Müh. Odası, Mimarlar Odası,
Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası
Şube Başkanlıkları ve Temsilcilikleri
 

İsrafil Yılmaz

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
3 Mayıs 2009
Mesajlar
135
Beğeniler
32
Şehir
Bozshakol
#2
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

bu nasıl bir yazıdır arkadaşlar anlam veremiyorum. iktidar yanlısı sözcüklerini kullanıyoruz ama yazıyı yazanın ne kadar iktidar karşıtı olduğuda ap açık ortada. ben mesleğimin yön değiştirmesini sevmiyorum her seçim her iktidar değiştiğindede mesleğimiz yön değiştirir oldu.yazık ki bu mesleğe gönül vermiş insanları bu odalar artık temsil edemez oldu
 

Can Avşar

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
25 Şubat 2009
Mesajlar
1.130
Beğeniler
826
Şehir
Antalya
#3
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

bu nasıl bir yazıdır arkadaşlar anlam veremiyorum. iktidar yanlısı sözcüklerini kullanıyoruz ama yazıyı yazanın ne kadar iktidar karşıtı olduğuda ap açık ortada. ben mesleğimin yön değiştirmesini sevmiyorum her seçim her iktidar değiştiğindede mesleğimiz yön değiştirir oldu.yazık ki bu mesleğe gönül vermiş insanları bu odalar artık temsil edemez oldu
Söz konusu yazı dizininde iktidar yanlısı sözcük bulunmamakta olup, iktidarın kendine bu dönem koymuş olduğu isim tırnak içerisinde başlık olarak atılıp, buna atıfta bulunulmaktadır..
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
276
#4
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

bu nasıl bir yazıdır arkadaşlar anlam veremiyorum. iktidar yanlısı sözcüklerini kullanıyoruz ama yazıyı yazanın ne kadar iktidar karşıtı olduğuda ap açık ortada. ben mesleğimin yön değiştirmesini sevmiyorum her seçim her iktidar değiştiğindede mesleğimiz yön değiştirir oldu.yazık ki bu mesleğe gönül vermiş insanları bu odalar artık temsil edemez oldu
bu alıntıdaki yazıdan anladığım tek bir şey var o da çevre mühendisleri stabiliteyi seviyor sanırım. bu stabilite saplantısına benzer bir başka psikoloji de yerel seçimlerde iktidar partilerine oy verme eğilimidir. "aman beldemize, vilayetimize ters gitmesin iktidar" diyen kararsızların oyları iktidar partisine gider. maksat stabilite bozulmasın.

işin aslı, bugünün iktidarı, küresel kapitalizm programlarını son on yılda en istekli uygulamaya teşne olan iktidar adayıdır. 30 senelik ömrümde bu kadar hızlı entegre olmak isteyen başka bir iktidar görmedim (belki özal biraz yaklaşır). özel istihdam büroları kurulur, ağır iş başlığı altındaki tüm sanayilerde "iş cinayetleri" olağanlaşır. hesapsız mühendislerin (ki hesap eden demek oluyor bu mühendis kelimesinin anlamı) yanlış hızlandırdığı trenler yüzünden insanlar hayatından olur. ama "stabilite" bir türlü bozulmaz. bu hadisenin baş sorumlusu olması gereken ulaştırma bakanı 3'te 3 yaparak "kabinedeki en istikrarlı bakan" sıfatını alır mesela.

sonra bir açıklama yapılır, teknik bilgisi ve mesleki tecrübesi ile yani hesabı kitabı ile bütün bu gidişe son verebilecek yegane örgüt (kamu kuruluşu niteliğindeki meslek odası) TMMOB açıklama yaptığında "iktidar karşıtı" olur.

hayır arkadaşım, "iktidar karşıtı" değil, lügat oku kelime dağarcığın gelişsin. muktedirlik ve muhaliflik üzerinden hayatı tanımlamayı bırak. senin iktidar karşıtı diye etiketlediğin kurumun tam adı "halkın içinden çıkmış ve halkın menfaatine çalışan teknik insanlardan müteşekkil demokratik kitle örgütü"dür. sen istediğin kadar bunun böyle olmadığını düşün. yürekten bağımlı olduğun stabilite ve yürekten bağlı olduğun mesleğinden önce gelmesi gereken bir şey var. kamu yararı ya da halkın menfaati deniyor buna.
 

Miraç T.

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
27 Mayıs 2009
Mesajlar
44
Beğeniler
18
Şehir
Hatay
#5
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Bu ÇMO ne işe yarar? Ben ideolojik kaygıları olan bir Oda'yı istemiyorum.
 

Aykut Gökçay

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
4 Nisan 2011
Mesajlar
296
Beğeniler
14
Şehir
Bursa
#6
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

En iyi birey kendinden çok bağlı bulunduğu toplumu düşünen bireydir. (M.K. Atatürk)
Günümüz kapitalizmi ise tersine bireysel çıkarların öne çıkmasını istemekte.
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
276
#7
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Bu ÇMO ne işe yarar? Ben ideolojik kaygıları olan bir Oda'yı istemiyorum.
ideolojik kaygı derken neyi kastettiğinizi biraz daha açarsanız fikirlerinizi daha iyi anlama fırsatımız olur.
 

Miraç T.

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
27 Mayıs 2009
Mesajlar
44
Beğeniler
18
Şehir
Hatay
#8
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Bilmiyor olamazsınız hangi ideoloji için çalıştıklarını ?

Ben sadece şunu sorucam size. Neden ÇMO en geri kalmış oda ? Üye sayısının azlığından mı yoksa Siyasi Takıntılardan mı ? Bana göre asıl görevleri olan Çevre Mühendisliğini yüceltmek yerine ÇEVRECİ mantıkla siyasi iktidara yada ona buna sataşmaktan başka yaptıkları bişey yok.

Aslında çok var da kısaca bu kadar. Diğerlerine girmek burada konusulacak seyler değil. Ama çoğu kişi neler olduğunu biliyordur.
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
276
#9
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Bilmiyor olamazsınız hangi ideoloji için çalıştıklarını ?

Ben sadece şunu sorucam size. Neden ÇMO en geri kalmış oda ? Üye sayısının azlığından mı yoksa Siyasi Takıntılardan mı ? Bana göre asıl görevleri olan Çevre Mühendisliğini yüceltmek yerine ÇEVRECİ mantıkla siyasi iktidara yada ona buna sataşmaktan başka yaptıkları bişey yok.

Aslında çok var da kısaca bu kadar. Diğerlerine girmek burada konusulacak seyler değil. Ama çoğu kişi neler olduğunu biliyordur.
varsayalım ben odanın "ideolojisini" bilmiyorum ya da en doğrusunu söyleyim, aslında sizin kendi kelimelerinizle odayla ilgili düşüncenizi nasıl ifade edeceğinizi merak ediyorum ondan sordum. neden cevap vermekten çekiniyorsunuz? tehlikeli bir ideoloji için mi çalışıyorlar? ondan mı susup sadece imalar ve şifreli mesajlar ile anlaşmamız gerekiyor? lütfen cevap verin. neymiş odanın ideolojisi?

ayrıca yeri gelmişken söyleyim, ilk soruyu ben sorduğuma göre ilk cevabı almak sanırım benim hakkım. iddianız yukarıda. ispatlamak size düşer. soru sorup anlamaya çalışmak bana düşer. lütfen iddianızı destekleyecek birşey yazın.

"Diğerlerine girmek burada konusulacak seyler değil. Ama çoğu kişi neler olduğunu biliyordur." bu tür cümleler kuracaksanız lütfedip cümle kurmayın boşuna. burada konuşamayacaksak başka nerede konuşabiliriz? sizin de bizim de vaktimize yazık etmeyin. bakın daha neden karşı geldiğinizi öğrenemiyorum. düşünceleriniz önyargı mı yoksa nesnel nedenleri mi var anlayamıyorum. bir de üstüne iyice üstü kapalı sözler ile ima yapıp merakımı iyice arttırıyorsunuz. sonra bir de kendi beyan ettiğiniz fikirlerle ilgili soruya bir başka konudaki bir başka soru ile cevap vermeniz de pek sağlıklı bir tartışma adabı değil. önce açık konuşun sonra kendi sorularınıza açık cevaplar bekleyin.
 

Miraç T.

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
27 Mayıs 2009
Mesajlar
44
Beğeniler
18
Şehir
Hatay
#10
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Ben sadece ne işe yarar diye soru sorum. Ondan sonraki cümlem soru cümlesi değildi. Görüş belirttim. Diğer mesajımda yazıklarımda sorudan ziyade ACI GERÇEKLER..
Bi tabipler odası eylem yapınca hayat duruyor ülkede. Ve bunu doktorlar için yapıyorlar. Bizimkiler de uğraşıp dursun Madımakla, Bilmem Dersimle falan.. Sanki başkaları uğraşmıyormuş gibi..
 

Murat_Erdoğan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
21 Temmuz 2010
Mesajlar
59
Beğeniler
0
#11
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Mühendislik odalarının ''mühendisleri'' yüceltmekten başka bir ideolojisi olamaz. Ben söz konusu açıklamadan da menfaatlarimizin siyasi alanda da korunması gerekliliğini çıkartıyorum ve son derece de haklı buluyorum.
 

ismail tevetoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Mayıs 2011
Mesajlar
77
Beğeniler
23
#12
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Evet arkadaşlar bende katılıyorum pH=61 odamız siyaseti bırakıp işine bakmalıdır.
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
276
#13
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

acı gerçekler demek. ben de sizi acıtacak bazı gerçeklerden bahsedeyim o halde.

Ben sadece ne işe yarar diye soru sorum. Ondan sonraki cümlem soru cümlesi değildi. Görüş belirttim. Diğer mesajımda yazıklarımda sorudan ziyade ACI GERÇEKLER..
Bi tabipler odası eylem yapınca hayat duruyor ülkede. Ve bunu doktorlar için yapıyorlar. Bizimkiler de uğraşıp dursun Madımakla, Bilmem Dersimle falan.. Sanki başkaları uğraşmıyormuş gibi..
şu bahsettiğiniz ondan sonraki cümleniz itham cümlesi. imalar ile süslediğiniz suçlayıcı yazılarınız hakkında ağzınızdan baklayı çıkardınız. bu konuda diyeceğim başka bir şey yok.

şimdi örnek veridğiniz tabipler birliğinin (oda değil birlik) şu bildirisine bakın:

Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.


tabipler doktorluk mesleği için yazmadı sanırım bu açıklamayı.

siyasetten bihaber olmanızı gösteren bir başka ayrıntı da şu tmmob mitingi:

Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.


üzgünüm. mesleki haklarınız için eylem yapmayı hak gördüğünüzü söylüyorsunuz. sonra bir örgütü (tabipler birliği) buna örnek gösterip kendi meslek örgütünüzü (TMMOB) bu örgüt üzerinden kötülüyorsunuz. ama işin aslı, bahsettiğiniz iki mesleki örgüt aslında birbirinin aynı siyasette. siyasetten ve güncel haberlerden bihabersiniz. bu tür forumları kendinize ve eksik bilgilerinize yaşam alanı olarak görüyorsunuz. (ayrıca tabipler odası diye bir kurum var sanıyorsunuz.)

biraz daha fazla güncel olaylarla ilgilenin. mail kutunuzu boşaltmadan önce gelen maillerinizi bi okuyun, arada tmmob ile eyleme gidin, sesinizi duyrun. vs.. forumlarda iki cümlelik genel önyargı klişelerini tekrar tekrar yazıp duracağınıza.
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
276
#14
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Evet arkadaşlar bende katılıyorum pH=61 odamız siyaseti bırakıp işine bakmalıdır.
tek cümlelik derinlikten yoksun genel yargı klişesi desteği de gelmiş.

ben anlamıyorum. üniversite bitirdiğimize göre en az 15 sene eğitim görmüş olmamız lazım. neden fikirlerimizi yazmakta bu kadar cimri, ürkek ve yetersiziz? eğer kime katıldığını belirtmekle yetinip konuyu zenginleştirmeden görüş öne sürmeden çekileceksen neden tartışma forumuna yazıyorsun? aç bir anket, tek tıkla hangi fikir kaç kişi öğrenelim. madem fikir savunmak gibi bir niyetin yok, "+1, ph61 arkadaşa katılıyorum" deyip çekilmek neyin ruh hali?
 

ismail tevetoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Mayıs 2011
Mesajlar
77
Beğeniler
23
#16
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Sadece odanın siyaset yapmaması gerektiğini ve gerçek işi olan çevre mühendisleriyle ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum.Aramızdaki tartışmaları biz yine yapalım forumlarda ;fakat odamız işine baksın.Ayrıca odanın siyaseti bıraksın derken ne demek istediğimi,odanın sitesine girip inceleyenler anlar zaten ayrıca açıklamaya gerek yok.Fikirlerimizi açıkca yazmak zorunda değiliz ve bunun 15 senelik eğitimle alakası yok.herhangi bir ruh halinde değilim ;fakat sizede şunu belirtmek isterim bizim odamız neden bu kadar gerilerde?
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
276
#17
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Ayrıca odanın siyaseti bıraksın derken ne demek istediğimi,odanın sitesine girip inceleyenler anlar zaten ayrıca açıklamaya gerek yok.Fikirlerimizi açıkca yazmak zorunda değiliz ve bunun 15 senelik eğitimle alakası yok.
fikirlerinizi açıkça yazmak zorunda değilseniz isterseniz şifreli yazın ya da hiç yazmayın. biz de sizi okumak zorunda kalmayalım. zira okunan ve açık açık fikir beyan edilen bir konu başlığı altında alan işgal ediyoruz şu an hepimiz. ben açık ve net olmaktan yanayım ama bunu beklediğim her kişi anlaşmış gibi aynı üslüpla, imalı, ithamlı, ürkek, çekingen ve açıklamaktan kaçınan dille yazıyor. oda'nın cidden çok tehlikeli bir siyaseti var sanırım. herkesin gözünü korkutmuş zamanında kimse eleştiremiyor.

neyse gelelim cevaba:

bir kuruluşun siyasete dahil olmadan kalabileceğini düşünmen ilginç.

siyaset, sabah işe toplu taşıma ile mi yoksa özel aracınla mı gideceksin, sağlık hizmetlerinin bedellerini katkı paylı mı katkı paysız mı ödeyeceksin, kaç yaşında emekli olacaksın, evinin önünden otoban geçecek mi, mesleğinde yükselmenin önüne ne gibi engeller çıkacak, çocuğunun ilk karma aşısı kaç yaşında yapılacak, hangi ülkeye vizesiz gideceksin, gelecek sene patates ağırlıklı mı pirinç ağırlıklı mı besleneceksin, ya da amerikan menşeili gdo'lu mısır mı tüketmen gerekecek... diye uzayıp giden sorulara cevap aradığın bir mecradır.

siyaset senin hayatına yön verir. siyasetsizliğin yüzünden daha azına ya da daha fenasına razı olabilirsin çünkü senin yapmadığın ve yapan çevre mühendisleri odasına çok gördüğün siyaseti Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Odalar ve Borsalar Birliği, Sanayici ve İş Adamları Derneği, Bilimum sendika, Bilimum Esnaf Odası hatta Bilimum Çıkar Amaçlı Çeteler dahi yapıyor.

baş harflerini büyük yazdım, bu harflarden kısaltmalarını çıkartıp internette açıklamalarına bakarsınız. bu yapılar siyasi mi değil mi araştırıverin.

odanın sitesine girdiğimde de ağırlıklı olarak kütahyadaki çevre katliamını, mesleki mücadeleleri, bir katliamın yıldönümü ile ilgili bildiriyi (ki bu topraklarda bu katliamlar sıkça olur), halk sağlığını tehdit eden baz istasyonu vb konularda hukuki süreci görüyorum. bunların hepsi odanın faaliyeti içinde bulunması gereken kalemler. kim neden bunlardan rahatsız olur anlamadım?
 

ismail tevetoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Mayıs 2011
Mesajlar
77
Beğeniler
23
#18
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

İşte sorunda burda odamıza ne katlıamlardan çevre mühendisleri katlediliyor onlarla ilgilensin.parttime çevre mühendisi arıyorlar bunlara duyarlılık göstersin sesini çıkartsın yada öncelik versin.
 

Murat_Erdoğan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
21 Temmuz 2010
Mesajlar
59
Beğeniler
0
#19
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

@ismail tevetoğlu

Sorduğunuz soru ile yakındığınız konu birbiri ile çelişmekte. Odamızın geride olmaması yaptığı siyasete ve bunun etkisine bağlıdır. Takip ettiği konularda yaptırım sıkıntısı çeken, kısıtlanan, ciddiye alınmayan, sesini duyuramayan bir dernekten nasıl bir fayda bekleyebilirizki. En az bin yıldır siyasetin entegre olmadığı bir organ olmuş mudur? Siyasetten geçmeyen hiçbir yapı olamaz. Odamızın ve diğer odalarında istediğiniz şekilde faal olabilmesi için öncelikle aşması gereken sıkıntılar vardır (Sitesinde örneklerini bolca görebilirsiniz). Mühendislik biat kültürüyle bağdaşamaz. Bu ülkeden şu aşamada verimli bir mühendislik beklemek hayalcilikten ibarettir.
 

Murat_Erdoğan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
21 Temmuz 2010
Mesajlar
59
Beğeniler
0
#20
Cevap: "Bir Ustalik Dönemi Eseri" Basin Açıklaması 07.07.2011

Odalar, dernekler, birlikler vs. bütün sosyal organlarda insanlar gibidir(doğaldır, zaten insanlar oluşturur), yani bir karakteri, görüşü ve duruşu vardır, olmalıdır da. ''Katliam''a duyarsız insan da o insanın yarattığı örgütte neye hizmet edebilirki bize etsin.
 

Yukarı Alt