Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Ce,makine emniyeti ve risk analizi hk.

Konu, 'ARŞİV' kısmında Dilan Seycan tarafından paylaşıldı.

 1. Dilan Seycan

  Dilan Seycan CMNet Üyesi

  risk analizi yaptığınızda ce işareti olmayan makinalar için ne yazıyorsunuz arkadaşlar DÖF e ?
   
 2. Erkan Dündar

  Erkan Dündar CMNet Üyesi

  Makine Sektörü ve CE İşareti

  Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundaki amaçlar arasında; üye ülkeler arası serbest ticaretin sağlanması ile Avrupa Birliği içinde üretilen ve tüketilen ürünlerin teknik olarak belirli standartları sağlaması da bulunmaktadır.

  AB Komisyonu teknik engelleri kaldırmak için bazı yaklaşımlar ortaya koymuştur. Eski Yaklaşım (1969), Yeni Yaklaşım (1985), Global Yaklaşım (1989) ve Modüler Yaklaşım (1990) gibi yaklaşımlar yayınlanmıştır. Son yayınlanan Modüler Yaklaşım ile ürünlerin risk unsurlarına göre Uygunluk Değerlendirme sistemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

  CE İşareti ise ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak için geliştirilen bir Uygunluk Değerlendirme ve İşaretleme Sistemidir. CE İşareti, Fransızca'da "Conformité Européenné" olarak ifade edilmekte olup, "Avrupa'ya uygunluk" anlamına gelmektedir. Bir ürünün "CE İşareti" taşıması; güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması ile ilgili temel kıstasları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır. CE İşareti bir anlamda ürünler için teknik pasaport niteliğindedir.
  AB ürün mevzuatında Yeni Yaklaşım Direktiflerine göre, Makine Direktifinin de aralarında bulunduğu 21 tane CE işareti gerektiren Teknik Direktif vardır. Bu direktifler, ilgili ürün gruplarına göre uygunluk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, CE işaretinin ürünlere nasıl iliştirileceği ve diğer teknik kıstaslar ile genel şartları anlatmakta ve ilgili standartlara atıfta bulunmaktadır.

  Avrupa normlarına uygunluğu anlatan bu işaret başından bu yana sadece bir zorunluluk olarak algılansa da aslında bir taşla iki kuş deyimini tam olarak yerine getirmektedir. İş kazaları konusunda Avrupa ve dünya sıralamasında ön sıralarda yer alan ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda hızla büyüyen bilinçlenme akımına en büyük destek CE işaretinden olacaktır. Çünkü CE işaretinin katkıları; imalatçılar için daha verimli ve güvenli çalışma, kalitede artış, detaylı teknik dokümantasyon ve bunun sonucu daha sistematik çalışma, sürekli kontrol ve geliştirme faaliyetleri, daha uzman personel geliştirme gibi artılar getirmektedir. Kullanıcılar (veya tüketiciler) için ise daha fazla iş sağlığı ve güvenliği, risk analizinde kabul edilebilir oranlarda sonuçlar, daha az iş kazası, sistematik ve doğru kullanım, kullanılan iş ekipmanlarının güvenliği ve çevrenin güvenliğini öngörmektedir.

  Makinelerin AB'de piyasaya arz edilebilmesi için gerekli asgari sağlık ve güvenlik şartları ilk olarak 98/37/EC sayılı Makine Direktifinde (Machinery Safety Directive) düzenlenmiş ve bu direktif 5 Haziran 1991 tarihinden itibaren, AB ülkelerinde zorunlu olarak uygulanmıştır. Direktifin amacı, makine ürünlerinin AB'de serbest dolaşımının yanı sıra kullanıcıların güvenliğini sağlamaktır. Söz konusu direktif 5 Mayıs 2002'de Türkiye'de Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) olarak yayınlanmış ve 1 Ocak 2004 tarihinde zorunlu hale gelmiştir. Daha güvenli ürünlerin üretilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 98/37/EC direktifi yenilenerek 2006/42/EC sayılı Makine direktifi AB'de uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise, Avrupa Birliği'nin 2006/42/EC sayılı direktifine paralel olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulamada bulunmaktadır. 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği beraberinde yeni yükümlülükleri ve ilave güvenlik tedbirlerini getirmiştir.

  Makine Direktifinden başka, CE işareti gerektiren ve makine sektörüyle ilgili diğer direktifler; Alçak Gerilim Cihazları, Basit Basınçlı Kaplar, Gaz Yakan Aletler, Sıcak Su Kazanları, Elektromanyetik Uyumluluk, Makineler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar, Asansörler, Basınçlı Kaplar, Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar ve Ölçü Aletleri direktifleridir.

  Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri olan Makine Direktifi kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz öncesinde uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması ve CE işareti iliştirilmesi gerekmektedir. Ürünün risk tanımına bağlı olarak uygunluk değerlendirilmesi ya üreticinin kendisi ya da onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

  Yeni Direktifteki Değişiklikler:
  Yeni direktifte; yeni "Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve Modülleri" eklenmiştir. EK IV kapsamında yer alan makinelerin uygunluk değerlendirmesi ile ilgili farklı modüller devreye alınmıştır.

  "Asansör Yönetmeliği ve Düşük Gerilim Yönetmeliği" ile "Makina Emniyeti Yönetmeliği" arasındaki sınırlar netleştirilmiştir. Yeni yönetmelikte "Düşük Gerilim" yönetmeliği kapsamında olan, Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında olmayan örneğin elektrik motorları, çamaşır makineleri gibi ürün grupları tanımlanmıştır. Ayrıca hızı 0,15 m/s den daha düşük olan asansörler "Asansör Yönetmeliği" kapsamından çıkarılarak Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına alınmıştır.

  Şantiye yük asansörü, kartuşlu sabitleme aletleri ve diğer darbe makineleri yönetmeliğin kapsamına eklenerek uygulama kapsamı genişletilmiştir.

  Önceki direktifte bahsedilen üreticinin risk analizi yapması gereği yerine daha net bir şekilde tanımlanmış olan risk değerlendirmesi tanımı dikkati çekmektedir. Böylece risk değerlendirmesi ve risk azaltılması yöntemi daha açık bir şekilde tanımlanarak bu konuya açıklık getirilmektedir.

  Direktifin Uygulama Alanı
  Yeni direktifin birinci maddesinde direktifin uygulanma alanı ve uygulama dışı olan alanlar tanımlanmaktadır. Direktif aşağıdaki ürünler için uygulanmaktadır:

  Makineler (machinery)
  Değiştirilebilir ekipmanlar (interchangeable equipment)
  Güvenlik donanımları (komponentleri) (safety components)
  Yük taşıyıcı araçlar (lifting accessories)
  Zincir, halat ve kayışlar (chains, ropes and webbing)
  Sökülebilir mekanik transmisyon milleri (removable mechanical transmission devices)
  Kısmen tamamlanmış makinalar (partly completed machinery)

  2006/42/AT sayılı uyumlaştırılmış Makina Emniyeti Yönetmeliği'nde, makinalar, değiştirilebilir teçhizat, emniyet aksamları, kaldırma aksesuarları, zincir, halat ve kayışlar, sökülebilir mekanik aktarma tertibatları ve kısmen tamamlanmış makinalar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

  1) Makina: Yönetmeliğin amaçları bakımından, kısmen tamamlanmış makinalar dışında, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya aşağıda belirtilen kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğu,

  2) Değiştirilebilir teçhizat: Bir makina veya traktörün hizmete girişini müteakip, operatörün kendisi tarafından işlevini veya özelliğini değiştirmek veya yeni bir işlev katmak amacıyla bu makina veya traktöre takılan bir alet olmayan teçhizat,

  3) Emniyet aksamları: Bir güvenlik işlevini yapan, bağımsız bir şekilde piyasaya arz edilen, arızalanması ve/veya hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye sokan, makinaların işlevini yerine getirmek için gerekli olmayan veya makinanın işlevini yerine getiren normal aksamın yedeği olarak kullanılabilecek aksamı,

  4) Kaldırma aksesuarı: Kaldırma makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan, makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen aksam veya teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamları,

  5) Zincirler, halatlar ve kayışlar: Kaldırma amacıyla, kaldırma makinası veya kaldırma aksesuarlarının bir parçası olarak tasarımlanıp imal edilen, zincirler, halatlar ve kayışlar,

  6) Sökülebilir mekanik aktarma organı: Kendinden tahrikli makina veya bir traktör ile başka bir makina arasında birleştirildiği ilk sabit yataktan güç aktarımını sağlayan mahfazası ile birlikte piyasaya arz edildiği takdirde tek bir ürün olarak kabul edilen teçhizat,

  7) Kısmen tamamlanmış makina: Başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, Yönetmelik kapsamındaki bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğu,olarak tanımlanmaktadır.

  Direktif Kapsamında Olmayan Ürünler:
  Yeni direktifte, eski direktifteki kapsam dışı olan ürünler de güncellenerek tanımlanmıştır. Bunlardan; doğrudan makina üreticisi tarafından makina yedek parçası olarak verilen belirli güvenlik donanımları, araba vinci, çekici gibi makinalara sahip karayolu taşımasında kullanılan taşıtlar, bilimsel araştırmalarda kullanılan makinalar, Alçak Gerilim Direktifi (LVD-73/23/EEC) kapsamında değerlendirilmesi gereken ev işlerinde kullanılan beyaz ve kahverengi ev eşyaları direktif kapsamı dışında bırakılmıştır.

  Prosedür ve Modüller:
  Yeni Makina Yönetmeliği (2006/42/AT ) ile Yeni Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve Modülleri eklenmiştir. Yönetmeliğin EK IV'ünde yer alan makinalara yeni eklemeler yapılmış ve tek bir başlık altında toplanmıştır. Eski Makina Yönetmeliği (98/37/EC)'de olduğu gibi yine Yüksek Riskli Makinalar (EK IV) kapsamına girmeyen bir makinaya üreticiler kendi beyanları (Self Declaration) ile CE işareti vurabilmektedir. Ancak, Yüksek Riskli Makinalar kapsamında yer alan makinaların uygunluk değerlendirmesi ile ilgili farklı modüller devreye alınmıştır.
  Yeni Makina Yönetmeliği ile üretici yükümlülükleri yeni direktifte ilk defa açıkça Madde 5'te belirlenmiştir. Bu maddeye göre makina üreticilerinin yapması gerekenler şunlardır:
  İmalatçı veya yetkili temsilcisi, makinayı piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete sunmadan önce;

  a) Ek I'de yer alan ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak,
  b) Ek VII Bölüm A'da bahsedilen teknik dosyayı temin etmek,
  c) Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek,
  ç) 13 üncü maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek,
  d) Ek II Kısım 1 Bölüm A'da içeriği verilen AT Uygunluk Beyanını makinaya uygun olarak hazırlamak,
  e) 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak "CE" uygunluk işaretini iliştirmek
  zorundadır.

  Kısmen tamamlanmış makinaların imalatçısı veya yetkili temsilcisi, makinayı piyasaya arz etmeden önce yapması gerekenler;

  a) Ek VII Bölüm B'de açıklanan ilgili belgelerin hazırlanması,
  b) Ek VI'da belirtilen montaj talimatlarının hazırlanması,
  c) Ek II Kısım I Bölüm B'de belirtilen imalatçı beyanının hazırlanmasıdır.

  Montaj talimatları ve imalatçı beyanının, nihai makinaya takılıncaya kadar kısmen tamamlanmış makinayla birlikte bulundurulması, sonrasında nihai makinanın teknik dosyasına eklenmesi zorunludur.

  İmalatçı veya yetkili temsilcisi, Ek I'de yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak için gerekli vasıtalara sahip olmak veya bu vasıtalara erişebilmek için gerekli tedbirleri alır.
  Makinanın başka hususlarla ilgili olarak, "CE" işaretlemesi öngören başka yönetmeliklerin kapsamına girmesi durumunda, "CE" işaretlemesi makinanın söz konusu başka yönetmeliklerdeki hükümlere de uygun olduğunu gösterir. Ancak, bu yönetmeliklerden bir veya daha fazlasının bir geçiş döneminde, imalatçıya veya yetkili temsilcisine uygulanacak sistemi seçmesine imkân sağlaması durumunda, "CE" uygunluk işareti sadece imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından uygulanan yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Uygulanan yönetmelikle ilgili bilgiler, Resmi Gazete'de yayımlandığı şekliyle AT Uygunluk Beyanında belirtilir.

  Söz konusu Yönetmelik kapsamındaki makinelerin önemli bir bölümü için uygunluk değerlendirme işlemi üretici beyanı ile yerine getirilmektedir. Diğer makineler içinse ilgili direktif kapsamında yetkili bir onaylanmış kuruluşa başvurmak gereklidir. Makine Emniyeti Yönetmeliği ve makine sektörüyle ilgili diğer bazı yönetmelikler kapsamında, ülkemizde de onaylanmış kuruluşlar bulunmaktadır. Onaylanmış kuruluşlar, direktifler ve direktiflerin uygulanmasına ilişkin detaylı bilgi için AB'nin resmi internet sayfası http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ adresinden ziyaret edilebilir.

  Ayrıca, ihracatçıların çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlayabilmesi, AB ve üçüncü ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak CE işareti yanısıra kalite, çevre belgeleri (ISO 9000, ISO 14000), insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir diğer işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamalar Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (97/5) kapsamında, %50 oranında ve belgelendirme veya analiz başına en fazla 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarına kadar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

  Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimleri "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde (2010/9) belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. Buna göre, AB dışındaki ülkelerden gelen makine ürünlerinin Yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığına dair denetimler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Detaylı bilgi için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisi ile irtibata geçebilirsiniz (www.oaib.gov.tr).
  Kaynaklar:
  Türk Standardları Enstitüsü www.tse.org.tr
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
  http://www.bilesim.com.tr
  http://www.prosisce.com
   
  Orhan Yılmaz 2 bunu beğendi.
 3. Erkan Dündar

  Erkan Dündar CMNet Üyesi

  CE,Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi


  Risk analizi
  MADDE 7 - (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
  (2) Risk analizinde kullanılacakkriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
  (3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
  (4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.
   

  Ekli Dosyalar:

  sailor1984 ve Orhan Yılmaz 2 bunu beğendi.

İlginizi Çekebilir

pvc_yer_dosemesi_bordo.jpg
Arkadaşlar bir firmamızda bu atıktan var? Geri kazanımını yapan firma var mı?
20170309_115421.jpg
Arkadaşlar merhaba, tesise gelen karışık ambalaj atigini sisteme nasıl beyan etmemiz gerektiğini açıklıyor. İyi çalışmalar.
indir.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...