Çevre denetimi ve izin - lisanslar yönetmeliklerinde değişiklik 16 Ağustos 2011 Tarihli ve 28027 Say

Ece Altıntaş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Ağustos 2011
Mesajlar
19
Beğeniler
0
#1
16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinin 2nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 ve 15 inci maddeleri ile Ek 2 nci ve Ek 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinden aşağıda belirtilen eğitim programlarına katılarak eğitim belgesi alanlar bu madde uyarınca yapılacak puanlamaya göre Çevre Denetim Görevlisi olarak görevlendirilirler.
a) Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetimi eğitimi; (60 puan).
b) Çevre mevzuatı kapsamında yapılan her bir çevre denetimi bir puan; (en fazla 25 puan).
c) Çevre bilim ve teknolojisi, çevre işlem ve etkileri, çevre mevzuatı, çevre yönetim sistem ve standartları, çevre denetim işlem usul ve teknikleri ile cihazların teknik yönleri konularından herhangi birini kapsayan iş tecrübesi her bir yıl için bir puan; (en fazla 15 puan).
(2) Çevre Denetim Görevlilerinin en az 70 puan, Çevre Baş Denetim Görevlilerinin ise en az 80 puan almaları zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3A, EK-3B, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 

Ece Altıntaş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Ağustos 2011
Mesajlar
19
Beğeniler
0
#2
Cevap: Çevre denetimi ve izin - lisanslar yönetmeliklerinde değişiklik 16 Ağustos 2011 Tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazete

anlayamadığım bu Ek-1 , Ek-2 nin kaldırılması iyi bir şey mi kötü mü?
 

Merve Hatice

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
19 Temmuz 2011
Mesajlar
22
Beğeniler
0
#3
Cevap: Çevre denetimi ve izin - lisanslar yönetmeliklerinde değişiklik 16 Ağustos 2011 Tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazete

bence iyi bir şey artık denizde ve karada kirlilik oluşturan her tesis kapsam içerisinde ve süre yok
 

erman

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Nisan 2011
Mesajlar
150
Beğeniler
15
Şehir
Balıkesir
#4
Cevap: Çevre denetimi ve izin - lisanslar yönetmeliklerinde değişiklik 16 Ağustos 2011 Tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazete

İyi bir şey,kötü bir şey meselesi değil..Uygulamada,özellikle danışman firma ve çevre görevlileri açısından; İzin lisans yönetmeliği ekleri yada ÇDY eklerinden hangisine uyulacağı konusunda ihtilaf vardı..ve o kalkmış oldu..şimdi sadece izin lisans eklerine göre danışmanlık yapılacak..
Ayrıca kirlilik oluşturan her tesiste denetime tabi olabilecek.
 

Ece Altıntaş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Ağustos 2011
Mesajlar
19
Beğeniler
0
#5
Cevap: Çevre denetimi ve izin - lisanslar yönetmeliklerinde değişiklik 16 Ağustos 2011 Tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazete

teşekkürler... =)
 

Yasin Aslan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
21 Aralık 2008
Mesajlar
335
Beğeniler
51
#6
Cevap: Çevre denetimi ve izin - lisanslar yönetmeliklerinde değişiklik 16 Ağustos 2011 Tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazete

Zaten aylardır kaldırılan ekler kullanılmamakta ve macını yitirmişti, çok iyi oldu bazı arkadaşların kafası karışıyordu. Fakat beklediğimizi açıklayıcı düzenlemeler yapılmadı listelere, hali hazırda İl müdürlükleri insiyatif almakata o kapsam içi bu kapsam dışı demektedir bence bu tabloların sınırları iyi belilenmeli ve herkezina aynı şeyi anlayacağı şekilde düzenlenmeli.
 

yarabandı

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
25 Ekim 2009
Mesajlar
778
Beğeniler
667
#7
Cevap: Çevre denetimi ve izin - lisanslar yönetmeliklerinde değişiklik 16 Ağustos 2011 Tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazete

sınır değerler yeterli değil. örneğin büyükbaş hayvan çiftlikleri ÇDY girebilmesi için 500 büyükbaş sınırı konulmuş. Fakat 100 büyükbaş hayvan sınırını geçtiğiniz anda sıkıntılar başlıyor. Daha bunun gibi bir sürü çelişki mevcut. İşin o kısmınıda çözebilselerdi çok iyi olacaktı.
 

Yukarı Alt