Çevre görevlisi ve danışmanlık firmalarına toplantı çağrısı (ankara)

#1
ÇMO Ankara Şubesi tarafından ilan edilmiş toplantı çağrısı metni aşağıdadır:


Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre danışmanlığı ücret tarifesi, yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan sorunlar ve güncel gelişmelerin tartışılacağı bir toplantı düzenlenecektir.

Bilindiği üzere, Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre görevlilerinin nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan yönetmelik uygulamalarına dair gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve gerekse çevre danışmanlık firmaları tarafından sorunlar olduğu belirtilmektedir.
Söz konusu yönetmelik kapsamında, Bakanlık yöneticilerinin ve yeterlilik verilen çevre danışmanlık firmalarının yoğun katılım sağlayacağı ve çevre danışmanlığı ücret tarifesi, yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan sorunlar ve güncel gelişmelerin tartışılacağı bir toplantı düzenlenecektir.
Detayları aşağıda belirtilen, çözüm odaklı ve iletişim eksenli olarak gerçekleştirilecek olan toplantıya özellikle danışmanlık firmalarının temsilcilerinin katılım sağlayarak firmalarını temsil etmeleri ve bu geniş katılımlı platformu değerlendirerek görüşlerini paylaşmaları ön açıcı olacaktır.
Firma temsilcileri 2 kişi ile sınırlandırılmış olup, katılım öncesinde 17 Eylül 2012 tarihine kadar Odamıza kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Tarih: 22 Eylül 2012
Yer : Neva PALAS Esat Cad. No:32 06660 Küçükesat/ANKARA
Saat: 14.00 -18.00
Kayıt İçin: sekreterlik@cmo.org.tr - Telefon No : 0312 419 80 71-72
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Diren SAYILI (0312) 419 80 71-13

Toplantı Programı:
14:00 - 14:45 Açılış
• TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı - Sayın Baran BOZOĞLU
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü - Sayın Mustafa SATILMIŞ
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı - Sayın Ercan TIRAŞ
14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 16:30 Çevre Danışmanlık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar (1. Bölüm)
16:30 - 16:45 Ara
16:45 - 18:00 Çevre Danışmanlık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar ve Kapanış (2. Bölüm)
 

Yukarı Alt