Çevre izinleri takvimi (2012)

S.Gönenç Çalıcı

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
15 Temmuz 2010
Mesajlar
133
Beğeniler
78
Şehir
Aydın
#1
ÇMO 2012 ajandası herkesin eline ulaşmamış olabilir. Çevre ile ilgili yıllık yapılması gerekenler listesini ekte yayımlıyorum.
Unutmayınız ki bu bahsi geçen yükümlülükler yürürlülükte olan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Daha sonraki değişiklikler ile tarihlerde oynamalar olabilir. İlgili yönetmelikleri kontrol etmeniz her zaman yararınıza olacaktır.
 

Dosyalar

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#2
Dosyanın Convert edilmiş halide benden olsun..
OCAK
 1. BTB ( Büro tescil Belgelerinin) yenilenmesi,
 2. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Geri Kazanım Tesisi işletmecileri tarafından işletme planlarının ilgili Valiliğe gönderilmesi
 3. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Pil üreticileri tarafından, aynı yönetmeliğin Ek-2 'sinde yer alan "Kota Uygulaması Müracaat Formu ‘nun doldurarak, kota uygulaması izni için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilmesi,
 4. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Akümülatör üreticileri tarafından, aynı yönetmeliğin Ek-3ünde yer alan Depozito Uygulaması Müracaat Formunun doldurularak depozito uygulaması izni için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'na müracaat edilmesi,
 5. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereğince; işletmecilerin, doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına ilişkin hazırlamış olduğu uygulama takvimine göre yapılan çalışmaların yıllık izleme raporlan şeklinde ilgili Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü 'ne sunulması,
 6. LPG otogaz istasyonlarında ve dolum tesisleri için sorumlu müdürlük belgelerinin odadan vizelenmesi
ŞUBAT
 1. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği ne göre; ekonomik operatörler tarafından aynı yönetmeliğin 6. Maddesi kapsamında yeniden kullanım-geri kazanım ve yeniden kullanım-geri dönüşüm oranlarına ilişkin Ek-4 'te yer alan tabloların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi,
 2. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; araç üreticiler tarafından; yıllık olarak iç piyasaya sürüten, ihraç ve ithal edilen miktarların aynı yönetmeliğin 8 inci maddesindeki yükümlülüklerine ilişkin faaliyetlerini içeren bir raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi
 3. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; atık yağ üreticileri tarafından EK-2'de yer alan Atık Yağ Beyan Formunun doldurularak bir önceki yıllara ait atık yağ çıkışlarının Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne gönderilmesi
 4. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğince; yağ üreticileri t rafından, EK-3'de yer alan Yağ Beyan Formunun doldurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi
 5. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ambalaj üreticileri tarafından; bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için aynı yönetmelik Ek4'te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunun, piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajla için ise yine aynı yönetmelik Ek-5'te yer alan Piyasaya Süren üreticilerin, Müracaat Formunun elektronik yazlım programı üzerinden doldurularak Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne gönderilmesi
 6. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince; ambalaj tedarikçileri tarafından; bir önceki Yıl tedarik ettiği ambalajlar için aynı yönetmelik Ek-6'da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunun, elektronik yazılım programı üzerinden doldurularak, Çevre Ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne bildirilmesi,
 7. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince; ambalajı piyasaya sürenler tarafından, miktarına bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Ek-5 ‘te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunun elektronik yazılım programı üzerinde doldurularak gönderilmesi
 8. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğin göre; yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda gerçekleştirilen çalışmaların gelişme raporlarının, bir sonraki yılın planının ve yılık bütçesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'na sunulması,
 9. Ambalaj Atıklar ‘nın Kontrolü Yönetmeliği gereğince; satış noktalarının, yapılan çalışmalarını Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne bildirilmesi,
 10. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğine; yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşların belgelendirme yükümlülüğü kapsamında; toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara ait belgelerini elektronik yazılım programı üzerinden sunması,
 11. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; piyasaya sürenler tarafından depozito uygulamasının tercih edilmesi durumunda, uygulamalara ilişkin bilgi ve belgelerin elektronik yazdım programı üzerinden sunulması,
 12. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğince; kaplamacılar tarafından, kaplanan ve/veya kaplanamayacak durumda olan lastik miktarlarıyla ilgili kayıtların EK-3'te yer alan kaplamacı müracaat formu ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi
 13. Elektrikli Ve Elektronik Eşya Üreticileri tarafından; Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik gereğince , EK-3'te yer alan uygunluk beyan formunun doldurularak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi
 14. Ozon Tabakasını incelten Maddelerin Azaltılmasına ilişkin Yönetmelik gereğince; ozon tabakasını incelten kontrol altına alınmış herhangi bir maddeyi saf veya karışım halinde ithal edenler tarafından, aynı yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan formu doldurarak bir önceki yıla ait bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'na gönderilmesi,
MART
 1. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince ; atık üreticileri tarafından; bir önceki yıl çıkışları yapılan tehlikeli atıklara ait bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca harcanan web tabanlı programı kullanarak beyanlarının yapılması ,onaylanması ve çıktılarının alınması
 2. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğine göre; lastik üreticileri tarafından aynı yönetmeliğin EK-2'sinde yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunun doldurarak, kota izni uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat ta bulunulması ,
 3. Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği gereğince; işletmecilerin , her yılın 31 Mart gününe kadar bir önceki takvim yılına ait aynı yönetmeliğin birinci fıkrasında belirtilen parametrelerin ölçüm sonuçlarını da içerecek şekilde sürekli, tekil ve diğer tüm ölçüm çalışmaları hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazılı bildirimde bulunması,
 4. Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği gereğince; işletmecilerin her yılın 31 Mart gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na , aynı yönetmeliğin altı, yedi ve sekizinci fıkraları uyarınca ölçüm teçhizatlarının kontrolleri ile ilgili olarak bildirimde bulunması
 5. Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği gereğince; işletmeciler tarafından, her bir tesis için Çevre ve
 6. Şehircilik Bakanlığının belirleyeceği formata uygun olarak, 2011 yılının raporundan başlamak üzere, bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar raporların gönderilmesi,
NISAN
 1. Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince , Çevre izin ve lisansları süresiz olan işletmelerin , en geç 1 Nisan 2012 tarihine kadar bu yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunması,
 2. Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atık su Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik gereğince ; atık su altyapı tesisi yönetimlerinin, atık su arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi imkanından faydalanabilmeleri için; aynı yönetmeliğin ikinci fıkrasında belirtilen bilgi, belge ve dökümanları tamamlayarak oluşturdukları başvuru dosyası ile Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine başvuruda bulunması,
MAYIS
 1. En az 3 yıl süreli entegre atık yönetim planlarının belediyelerce hazırlanarak Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne sunulması
KASIM
 1. Kamulaştırma Bilirkişiliği başvurusu için odamıza Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesinin Yollanması
ARALIK
 1. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre; mülki amirlerce; IL sınırlan içinde oluşan toplanan vebertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgilerin sağlık kuruluşlarından ve belediyelerdentemin edilip, değerlendirilmesi ve yıl sonunda rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi,
 2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre; tıbbi atık üreticilerinin, oluşan ve düzenli olarak kayıt altına alınan tıbbi atık miktarını Valiliğe bildirmesi,
 3. Derin deniz deşarjı parametre ölçüm ve analizleri izleme sonuçlarının , Bakanlıkça yetki verilen kurum , kuruluş laboratuvarlar tarafından Bakanlık Merkez Teşkilatı He Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine yazılı ve elektronik ortamda Sunulması,
 4. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği gereğince , "Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun mavi nüshalarının işleme tesislerince aynı yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi,
 5. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; motor yağı üreticileri ve ithalatcılarınca; her yıl sonu itibariyle atık yağ toplama, taşıma, işleme ve bertaraf faaliyetleri ile mevcut durum, yaşanan sorunlar, planlanan ve yapılan yatırımlar, toplama ve işleme hedefleri hakkında hazırlanan raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulması ,
 6. Hafriyat Toprağı, inşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince ; il belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyelerinin , belediye sınırları içinde oluşan , toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat /yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgilerin gönderilmesi
 

Dosyalar

KaanDogukan

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
15 Mart 2010
Mesajlar
354
Beğeniler
352
#4
açıkçası ajanda ilk elime geçtiğinde bir sayfaya 2 günü sığdırmaları çok garibime gitmişti. fakat bunun gibi bazı faydalı bilgileri açıklayıcı bir şekilde vermeleri bu durumu toparladı..

konuyla çok alakalı değil ama laf gelmişken ajanda sayfaları konusunda bir tepki vereyim dedim... anlayış için teşekkürler...
 

S.Gönenç Çalıcı

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
15 Temmuz 2010
Mesajlar
133
Beğeniler
78
Şehir
Aydın
#6
Arkadaşlar fark etmişsinizdir 2. sayfanın sonunda cümle tam bitmiyor.orjinalinde de orada bir basım hatası olmuş. Cümleyi sığdıramamışlar sanırım =) Bilginiz olsun
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
1
#7
Arkadaşlar fark etmişsinizdir 2. sayfanın sonunda cümle tam bitmiyor.orjinalinde de orada bir basım hatası olmuş. Cümleyi sığdıramamışlar sanırım =) Bilginiz olsun
:) teşekkür ederiz
 

Faruk Far

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
8 Haziran 2011
Mesajlar
24
Beğeniler
2
#8
Arkadaslar "Yasa ve Resmi yonetmeliklere gore yukumlulukler listesi" diye bir liste istiyorlar.cevre icin de iş güvenliği icin de. Acaba yukardaki liste bunu karşılar mı.
Herkese Tesekkur ederim.
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#9
Sanmıyorum karşılayacağını, hangi yönetmeliklere tabii iseniz liste yapmanız istenmiş sanırım.
 

A. Halil Ünal

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Haziran 2009
Mesajlar
59
Beğeniler
9
Şehir
İSTANBUL
#10
Aslında çok zor bir liste değil, hatta yardımcı olacaktır birçok konuda size. Ben de şuan böyle birşey hazırlıyorum.
 

Can Avşar

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
25 Şubat 2009
Mesajlar
1.130
Beğeniler
826
Şehir
Antalya
#11
Ajandalar her sene olduğu gibi bu sene de gecikti. İçerisinde birtakım hatalarda var doğrudur. Bu sene ilk defa 1 ocakta ajandayı kişisel çabamla elde ettiğim için kullanmaya başladım. :)
 

Gökhan Bayrı

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
8 Ekim 2011
Mesajlar
49
Beğeniler
24
Şehir
Nilüfer, Bursa
#12
Marta gireceğiz hala ulaşmadı o ajanda. Gidip isteyeyim odadan ve belki 1500. defa da adresimi vereyim.
Bana da gelmedi ajanda...
Bi ajandayı doğru dürüst göndermeyen odadan neyi bekliyeyim, nesine yardım isteği oluşsun bende, ne edeyim ben bu odayı...
Oda sen niye varsın?
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
1
#13
Ajandalar her sene olduğu gibi bu sene de gecikti. İçerisinde birtakım hatalarda var doğrudur. Bu sene ilk defa 1 ocakta ajandayı kişisel çabamla elde ettiğim için kullanmaya başladım. :)
Ajanda hakkında mail attığım günden 1 gün sonra elime ulaştı, hatırlatma yapabiliriz :)
 

Can Avşar

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
25 Şubat 2009
Mesajlar
1.130
Beğeniler
826
Şehir
Antalya
#14
Ajanda hakkında mail attığım günden 1 gün sonra elime ulaştı, hatırlatma yapabiliriz :)
Bu sene şirketimize gelen ajandalardan kullanmaya başladım. Mailimden sonra gönderilen ajanda ise hala kargoda alınmayı bekliyor. :)
 

Nihal Ş. Aksoy

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
31 Ocak 2013
Mesajlar
290
Beğeniler
221
Şehir
İstanbul
#15
2013 yılına ait yükümlülükler listesine ulaşma imkanımız var mı acaba?
 

Yukarı Alt