Çevre izni alınmış bir Tesiste yakıt değişikliği

asdfghjkl

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
20 Şubat 2012
Mesajlar
316
Beğeniler
273
Şehir
istanbul
#1
Su ürünleri konusunda faaliyet gösteren bir firmamın benden önce çevre izni 2016 yılına kadar alınmış. Eskiden fuel oil kullanan bu tesis doğalgaza geçmiş. Şimdi çevre iznini baştan almam mı gerekiyor yoksa bunun başka bir yolu varmıdır? Teşekkürler
 

Eda Altınay Tekin

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2010
Mesajlar
89
Beğeniler
99
Şehir
Gebze, Kocaeli
#2
Çevre Müdürülüğü fark edene kadar elleme :D zaten Emisyon izinleri 2 yılda bir yapılıyor . 2yılın sonunda Siz yeniden ölçüm yaptıracağınız için yeniden bir uygunluk ve GFB süreci başlayacaktır. O zaman yeni süreci uygularsınız . :)
 

Erman Şenyürek

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Eylül 2010
Mesajlar
46
Beğeniler
23
#3
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 10 – (Değişik:RG-24/2/2010-27503)
(1) İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.
(2) İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili mercie 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler.
(3) Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili mercie bildirimde bulunurlar.
(4) Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır:
a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,
d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.
(5) İşletmenin toplam üretim kapasite ve/veya yakma/anma ısıl gücü artışının 1/3 oranından az olması halleri de dâhil, işletmede yapılan ve dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan diğer değişikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır.
(6) İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır.
(7) Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir.
(8) İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili mercie bildirilir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.
(9) Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.
(10) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
6
Beğeniler
287
#4
ÇKAGİLHY gereği çevre izni sürecini yeniden başlatman gerekiyor. Çevre izninin süresi önemli değil, tekrardan yakıt ile ilgili değişime gidildiğiyle ilgili bir dilekçe yazmalısın. Sonuçta firmanın çevre görevlisi olarak çevre mevzuatının takibi sana iattir :)
 

Yukarı Alt