Çevre Mühendisleri Odası Raporu

Sizce Türkiye'de Geri Dönüşüm Oranı Nedir?

 • %21'den az

  Katılım: 12 50,0%
 • %21

  Katılım: 1 4,2%
 • %21 -% 50 arası

  Katılım: 9 37,5%
 • %50'den fazla

  Katılım: 2 8,3%

 • Toplam katılım
  24

KubilayDuman

Daimi üye
Kayıt
17 Şubat 2016
Başlık
26
Mesaj
347
Tepki
477
Şehir
SAKARYA
Arkadaşlar merhaba,

Çevre Mühendisleri Odası raporuna göre ülkemizde plastik geri dönüşümü %21 oranından fazla değil. Tabi ki bu sonuçlara elindeki tek kaynak olan piyasaya sürenlere göre vermekte. Siz bu rakamın doğruyu yansıttığını düşünüyor musunuz? Benim görüşüm geri dönüşüm istatistiklerinde en sağlıklı sonuca lisanslı geri dönüşüm firmalarının satışları ile ulaşılabilir. Bu sayede sokak toplayıcıları da bu istatistiği içerinde kendine yer bulacaktır.

.
 

emin2

Daimi üye
Kayıt
10 Mart 2016
Başlık
17
Mesaj
483
Tepki
144
Şehir
İstanbul
....lisanslı geri dönüşüm firmalarının satışları

bu bilgilere ulaşılamıyor mu? gizli mi?

2011 yılında 55 bin ton mertebesinde olan plastik atık ithalatı, 2017 yılında gelmiş geçmiş en yüksek miktar olan 205 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılının ilk iki ayında, geçen yılın neredeyse 1/3‟ü kadar plastik ithalatı yapılmıştır. Son 5 yıl içerisinde sadece atık plastik özelinde dış ticaret açığı toplamımız 128 milyon EURO‟ya ulaşmıştır. İthal edilen karışık plastik atıkların %30-35‟i ise geri dönüştürülebilecek nitelikte değildir..

Türkiye‟deki İçme Suyu Kaynakları Teknik Destek Projesi Nihai Raporundan alınan verilere göre ..... içme suyu arıtma tesislerinin %20 si aktif değildir. çalışmıyor....

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan TÜRAAT projesine göre, 2015 yılında işletmede ve inşa halinde olmak üzere 1127 evsel/kentsel atıksu arıtma tesisi (AAT) tespit edilmiştir. Bu tesislerden 320‟sinin verimli işletilebilmesi için düşük maliyetli (<250 bin TL) bir bakım&onarım yapılması gerekirken 120 AAT‟de daha büyük maliyetli revizyon yapılması gerekmektedir. 112 AAT ise atıl durumda olduğundan yeniden inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Atıksu arıtma tesislerini inşa etmek atıksuyun arıtıldığı anlamına gelmemektedir. Görüleceği üzere ülkemizin derelerine, göllerine, denizlerine arıtılmış suyu deşarj eden arıtma tesislerinden 552‟si sağlıklı çalışmamakta, arıtma yapamamakta ve derelerimizi, denizlerimizi kirletmektedir.

..734 tesisten çıkan atık çamurun ne kadar olduğu, nasıl kullanıldığı ve nasıl bertaraf edildiği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi).

ERGENE HAVZASINDA YİNE ERTELEME! .....

Belediye atıklarının, % 6‟sı geri kazanım, %64‟ü düzenli depolama ve % 30‟u ise vahşi depolama (kontrolsüz, çöplük) yöntemiyle yönetilmektedir.
 
Yukarı Alt