Çevre Mühendisleri Odası Raporu

Sizce Türkiye'de Geri Dönüşüm Oranı Nedir?

 • %21'den az

  Katılım: 12 54,5%
 • %21

  Katılım: 0 0,0%
 • %21 -% 50 arası

  Katılım: 8 36,4%
 • %50'den fazla

  Katılım: 2 9,1%

 • Toplam katılım
  22

kubiay DUMAN

Daimi üye
Kayıt
17 Şubat 2016
Konu
25
Mesaj
293
Tepki
373
Şehir
SAKARYA
Arkadaşlar merhaba,

Çevre Mühendisleri Odası raporuna göre ülkemizde plastik geri dönüşümü %21 oranından fazla değil. Tabi ki bu sonuçlara elindeki tek kaynak olan piyasaya sürenlere göre vermekte. Siz bu rakamın doğruyu yansıttığını düşünüyor musunuz? Benim görüşüm geri dönüşüm istatistiklerinde en sağlıklı sonuca lisanslı geri dönüşüm firmalarının satışları ile ulaşılabilir. Bu sayede sokak toplayıcıları da bu istatistiği içerinde kendine yer bulacaktır.
tarihi olarak mesaj birleştirildi.

.
 

emin2

Daimi üye
Kayıt
10 Mart 2016
Konu
17
Mesaj
485
Tepki
146
Şehir
istanbul
....lisanslı geri dönüşüm firmalarının satışları

bu bilgilere ulaşılamıyor mu? gizli mi?
tarihi olarak mesaj birleştirildi.

2011 yılında 55 bin ton mertebesinde olan plastik atık ithalatı, 2017 yılında gelmiş geçmiş en yüksek miktar olan 205 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılının ilk iki ayında, geçen yılın neredeyse 1/3‟ü kadar plastik ithalatı yapılmıştır. Son 5 yıl içerisinde sadece atık plastik özelinde dış ticaret açığı toplamımız 128 milyon EURO‟ya ulaşmıştır. İthal edilen karışık plastik atıkların %30-35‟i ise geri dönüştürülebilecek nitelikte değildir..
tarihi olarak mesaj birleştirildi.

Türkiye‟deki İçme Suyu Kaynakları Teknik Destek Projesi Nihai Raporundan alınan verilere göre ..... içme suyu arıtma tesislerinin %20 si aktif değildir. çalışmıyor....
tarihi olarak mesaj birleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan TÜRAAT projesine göre, 2015 yılında işletmede ve inşa halinde olmak üzere 1127 evsel/kentsel atıksu arıtma tesisi (AAT) tespit edilmiştir. Bu tesislerden 320‟sinin verimli işletilebilmesi için düşük maliyetli (<250 bin TL) bir bakım&onarım yapılması gerekirken 120 AAT‟de daha büyük maliyetli revizyon yapılması gerekmektedir. 112 AAT ise atıl durumda olduğundan yeniden inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Atıksu arıtma tesislerini inşa etmek atıksuyun arıtıldığı anlamına gelmemektedir. Görüleceği üzere ülkemizin derelerine, göllerine, denizlerine arıtılmış suyu deşarj eden arıtma tesislerinden 552‟si sağlıklı çalışmamakta, arıtma yapamamakta ve derelerimizi, denizlerimizi kirletmektedir.
tarihi olarak mesaj birleştirildi.

..734 tesisten çıkan atık çamurun ne kadar olduğu, nasıl kullanıldığı ve nasıl bertaraf edildiği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi).
tarihi olarak mesaj birleştirildi.

ERGENE HAVZASINDA YİNE ERTELEME! .....
tarihi olarak mesaj birleştirildi.

Belediye atıklarının, % 6‟sı geri kazanım, %64‟ü düzenli depolama ve % 30‟u ise vahşi depolama (kontrolsüz, çöplük) yöntemiyle yönetilmektedir.
 
Yukarı Alt