Çmo istanbul şubesinden 4.soru önergesi !

Kayıt
21 Eylül 2011
Mesajlar
26
Beğeniler
38
#1
Değerli Üyemiz;TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak; TBMM İstanbul Milletvekili Sn. Levent TÜZEL ile 02 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından ile TMMOB –SGK protokolü ile belirlenen mühendis asgari ücretinin uygulanması, düşük ücretle, güvencesiz çalıştırılmaya ve eksik SGK bildirimlerine karşı Kasım ayındabaşlattığımız çalışma çerçevesinde , şubemizle ortak hazırlanan aşağıdaki soru önergesi, Levent TÜZEL tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlaması için kendisine iletilmiştir.TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB‘nin geleneği olan demokrasi, emek, bilim ve doğa yanlısı tavrı sürdürerek mesleğine, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya devam edecektir.

#KamuyaÇevreMühendisiLazım #ÇevreGörevlisiDeğilÇevreMühendisi #DirenTMMOB #TMMOByeDOKUNMA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NAAşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.12.2014

A.Levent TÜZEL

İstanbul MilletvekiliÇalışma yaşamının esnekleşmesi, güvencesizliği ve kuralsız çalıştırmayı beraberinde getirmektedir. Günümüzde mühendisler çalışma yaşamlarında güvencesizliğin ve kuralsızlığın farklı biçimleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Düşük ücret, uzun ve belirsiz çalışma saatleri ve SGK priminin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi bu durumun en yaygın biçimleri arasında yer almaktadır.

31.07.2012 tarihinde TMMOB ve SGK arasında imzalanan ve 2013 yılında uygulamaya konulan protokole göre TMMOB; ücretlerin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret miktarı belirleyerek SGK`ya iletmektedir. TMMOB tarafından belirlenen asgari ücret 2014 yılı için brüt 2.800 TL`dir. SGK ile yapılan bu protokol ile TMMOB`nin belirlediği asgari ücretin altında maaş ödemesi yapılmasının önüne geçilmek istenmiştir.

Ancak, TMMOB’ye bağlı odalardan pek çok mühendisin protokol ile belirlenen alt sınır ücretin altında, bin liraya bile çalıştırıldığı bildirilerek, sorunun SGK tarafından denetlenmesi talep edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1) İşverenlerin çalıştırdıkları mühendislerin ücretlerini ve sigorta primlerini SGK ile TMMOB arasında yapılan protokol ile belirlenen alt sınır mühendis ücreti üzerinden ödeyip ödemediği SGK tarafından denetlenmekte midir?

2) SGK denetliyor ise, bugüne kadar eksik ücret ve eksik sigorta primi bildiriminde bulunan kaç işveren tespit edilmiştir ve ne işlem yapılmıştır?

3) SGK ile TMMOB arasında imzalanan söz konusu asgari ücret protokolünün etkin bir şekilde uygulanması ve sigorta primlerinin eksik yatırılmasını önlemek bakımından, işverenlerin filtreleme yöntemi ile SGK tarafından denetlenmesini düşünüyor musunuz?
 

Şu anda bu içeriği okuyanlar (Üye: 1, Misafir: 0)