Düzenli depolama tesisleri uygulama projesi hazırlanmasına ilişkin 2014/13 sayılı genelge

N
#1
Çevre Yönetimi imternet sitesinde yayınlanan duyuru aşağıda yer almaktadır:

02.06.2014


Genelge; kurum/kuruluş/firmaların veya belediye/birlik başkanlıklarının verimli ve ekonomik bir düzenli depolama tesisine sahip olması ve çevresel yükümlülüklerini daha özenle yerine getirmeleri sağlanması amacıyla hazırlanmış olup 28/05/2014 tarih ve 2014/13 sayı ile yayımlanmıştır.

Ülkemiz genelinde düzenli depolama tesisleri uygulama projelerinin hazırlanması konusunda birliktelik sağlayacak olan Genelge, Projenin Hazırlanması ve Sorumluluklar, Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlama Esasları ve Diğer Hükümlerden oluşmaktadır.

Konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanan 2011/6 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

ayrıntılı bilgi: http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=16672
http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/Düzenli Depolama Tesisleri Genelgesi 2014-13(1).pdf