Fatih Selimoğlu ile röportaj

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.566
Beğeniler
3.744
Şehir
Astana
#1
Değerli meslektaşlarım,

Öncelikle seçimlere olan ilginiz beni ve arkadaşlarımı bir hayli mutlu etti, fakat gönül isterdi ki daha çok kişi daha farklı sorular sorsun ve bizlerde cevaplamaya çalışalım. Samimiyetle cevap vermeye çalıştığım sorularınızın bir kısmı mükerrer olduğundan, sorularınızı diğer cevaplarınızın içerisinde bulabileceksiniz.

1) Yenilikçi Çevre Mühendisleri yönetimi kimlerden oluşuyor?
Yenilikçi Çevre Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapan, çevre mühendisliğinin olması gerektiği yerin çok altında olduğunu düşünen, çevre mühendisliğinin ileriye taşınması için emek ve gönül vermiş ve vermeye devam edecek arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.

Ankara şube yönetim kurulu aday listemiz aşağıda yer almaktadır.

Fatih Selimoğlu

2005- Mersin Üni. / Lisans
2009- Fırat Üni. / Y. Lisans

2005-2013 ÇED/Çevre Danışmanlık (Özel Sektör)
2013- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Kamu)

Reşide Özcan

2003- Selçuk Üni. / Lisans

2005- Ankara Çevre ve şehircilik iş müdürlüğü (kamu)

İbrahim Çelik

2006- Atatürk Üni. / Lisans

2006- Çevre Danışmanlık (Özel Sektör)

Serkan İpek

2006- Atatürk Üni. / Lisans

2006- Arıtma (Özel Sektör)

Aydın Karataş

2003- Selçuk Üni. / Lisans
2006- Gazi Üni. / Y. Lisans

2003- Laboratuvar (Özel Sektör)

Feyza Erdöşemeci

2008- Atatürk Üni. / Lisans
2013- Gazi Üni. / Y. Lisans

2008- ÇED/Çevre Danışmanlık (Özel Sektör)

Yusuf Topçu

1994- Dokuz Eylül Üni. / Lisans

1994- ÇED/Çevre Danışmanlık (Özel Sektör)2) Bu grubun diğerlerinden farkları nelerdir?
Yenilikçi Çevre Mühendisleri grubu farkını ilk oluşmasında sektöre hissettirmiş bir topluluktur. Öncelikle, farklı siyasi görüş, düşünce ve kimliğin, sadece "Çevre ve Çevre Mühendisliği" konularında bir araya gelebilmesini başarmış ve bir sinerji oluşturmuştur.

Grubun oluşturulmasından sonra, onlarca firma ve yüzlerce meslektaşımızla yüz yüze görüşmeler yaptık ve bizzat kendilerinden yaşadıkları sıkıntıları ayrıca bizlerden beklentilerini dinledik. Şuan ki yönetimdeki arkadaşlara ve ileride odamıza aday olacak gruplara da çok güzel bir örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum.

Ayrıca bu ziyaretler diğer ÇMO seçimine giren gruplarca da yapılmaya başlanınca, bizler daha yönetime gelmeden verimli bir yöntemin alışkanlık haline getirilmesiyle aslında ilk icraatımızı yapmış olduk. Bundan sonrada meslektaşlarımıza giderek ortak akıl ile yapılması gerekenlere karar verilecektir.

Grubumuzun oluşturulmasında ki diğer hassasiyetimiz de yönetimde ki arkadaşlarımızın çeşitli sektörlerde görev yapması ile her sektörün sorunlarını eşit dile getirebilecek bir ekibin oluşturulmasının sağlanmasıydı.

3) Vaadi öteye geçen somut projeleriniz var mıdır? Varsa nelerdir?
Yenilikçi Çevre Mühendisleri grubu yaklaşık 1,5 ay önce oluşturuldu, fakat her zaman yanında hissettiği ve enerjisini aldığı çevre mühendisleri ve kuruluşları derneği de yaklaşık 6-7 ay önce oluşturulmasına rağmen, çatısı altında farklı illerde birtakım çalışma, ziyaret ve organizasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu bir araya gelmelerde, farklı illerde ve sektörlerde ki meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ajandamıza kaydedilmiştir.

Bunlara karşı gerek yönetim kurulu, gerek dernek üyeleriyle yapılan çalışmalar, ilgili makamlarla paylaşılarak kimi konularda fikir birliği, kimi konularda da görüşmelerimizin devam edebileceği anlaşıldı. Bunlardan birisi, çevre görevlisi konusu oldu ki, bu çevre görevlisi eğitimleri, öncesi, sonrası ve ileride çevre mühendisi yerine çevre görevlisi tanımının yerleşeceği çekincesiyle, sorunun bir an önce çözülmesi adına farklı yaklaşımlarla çözümler arandı.

Meslektaşlarımızın, üniversitelerden yeterli düzeyde donanım sahibi olmadan mezun oldukları sorunun da ifade ile çevre görevlisi eğitimine zemin hazırladığı düşünceleri, bizleri üniversitelerin eğitim programına bunların dahil edilmesi için ilgililerle olumlu geçen görüşmeler yapmaya götürdü. Çünkü bizleri ailelerimiz zor maddi imkanlarla okuttuktan sonra ciddi ücretlerle tekrar eğitime tabi tutulmamız beni ve diğer meslektaşlarımızın mesleki onurlarını kırıyor. Benim bu konudaki hassasiyetimi bakanlığın üst yönetimine bizzat belki birazda haddi aşan tepkilerimi yakın çevrem ve birçok meslektaşım gayet iyi bilmektedir.

Kamuda personel kaynaklı yaşanan sıkıntılar il gezilerimizde bizlere iletilmesi akabinde, en yetkili kişi konuyla ilgili bilgilendirilerek çözüme yönelik ciddi adımlar atıldı ve niceleri...

Daha yeni oluşum aşamasında olan ve büyük bir heyecanla mesleki sorunların çözümü için bir araya gelen topluluğumuz zannediyorum çok yakın gelecekte gelecek 5 yılın mesleği bir an önce gelecek!

4) Kamuda çevre mühendisi istihdamı için nasıl çalışmalar yürütüldü?

Kamuda çevre mühendisi ihtiyacının bir hayli fazla olduğu herkesin malumudur. Öncelikler bu ihtiyacın üst yöneticilere, yapılan işin tanımının tam kavranmasının sağlanmasıyla, çevre mühendisinin yapması gereken işlerin farklı meslek disiplinleriyle daha az verimli bir şekilde yapıldığının inandırılmasıyla başlayacağı kanaatindeyiz.

Burada "kamuya çevre mühendisi istihdamı" denilerek sadece amiyane tabiriyle, bağırmak, çözümü kolaylaştırmaya değil, antipati toplamaya yaradığı ve yıllardır istihdam sorununun çözülmemesinden anlaşılmaktadır.

5) Yen iş imkanları oluşturulması konusunda hangi çalışmalar yaptınız?
Ortak akıl ile uygulanabilirlik esasına dayalı olarak çevre mühendisinin nitelikli istihdamına meslektaşlarımızla yaptığımız çeşitli görüş alış verişlerinde farklı iş imkanları gündemimizde. Bunlardan birisi, çevre üretimleri ve yeterlilik denetimlerinde "çevre denetim firmaları" oluşturularak bağımsız kuruluşlar eliyle denetim ve incelemelerin yapılması. Çevre firmalarının sektörel ayrımıyla nitelikli çalışma yapılmasının sağlanması, tabi bu konu ve diğer üzerinde çalışma yaptğımız konuların mevzuatsal alt yapı ve çevresi, çalışmalarımız ile kesinleşecektir.

6) Oda kurullarında görev aldınız mı?
2005 yılında Mersin çevre mühendisliğinden mezun olduktan sonra 2013 yılında bakanlığa başlayana kadar özel sektörde saha çalışmalarında bulundum fakat Malatya da oda yapılanması olmamasından kaynaklı her hangi bir oda yapılanmasında bulunma imkanım olmadı.

2013 yılında bakanlığa başladıktan sonrada odada herhangi bir görevde bulunmadım fakat bakanlık nezdinde gerçekleştirilen mevzuat çalışmalarında mesleğimize katkı sağlayacak maddelerin tarafı ve savunucusu olduğuma emin olabilirsiniz.

7) ÇMO 'nun hangi marjinalleşen protestolara katıldığını düşünüyorsunuz?
Protesto hakkımızdır fakat mesleki olarak bu kadar çözülmeyen sorunumuz varken, popilist yaklaşımlarla sokaklarda olmak mesleğimiz açısından bizlere bir şey kazandırmayacağı gibi çok şeyi bizlerden götürüyor.

Meslek odası dediğimiz de maalesef her şeye istemezük diyen, koca koca pankartlarla bir araya gelmiş ve insanların çoğunu korkutan bu tablo geliyor insanların aklına. Bizler istemediğimiz şeyleri yüksek sesle, ama saygı, sevgi, konuşabilirlik çerçevesinde yürütmek istiyoruz. Benim meslektaşım odamıza geldiğinde aklına hiçbir siyasi parti veya arka bahçesi gelmemeli. oda benim diyebilmeli.

Son olarak yaşadığım bir örnekle bitireyim,
Bir ilde altın madeni projesi halkın katılımı toplantısında yöre halkının içindeyken birkaç kişinin gelerek burada siyanür kullanacaklar kanser olacaksınız diyerek halkın aşırı tepki vermesine, kamu çalışanlarına küfür edilmesi ve kavga çıkmasına sebep oldu ve halkın hakkı olan proje hakkında bilgilendirilme hakkının kullandırılması engellendi. Ayrıca projede siyanürün olmadığını birkaç kişi gayet iyi biliyordu. O birkaç kişi malumunuz odalarımız!

Herkese ve her şeye rağmen karşı çıkalım. Fakat dürüstçe, yapıcı bir şekilde, ortalığın karışmasından medet umarak değil!!! Sorunun çözülmesini istercesine! Marjinalleşen ve mesleğimizle alakasız da bir sürü örneği de konuşabiliriz ayrıca.

8) Karma bir listenin yönetime gelmesi halinde ekip üyeleri işbirliği yapmaya yanaşacak mı?
Gönlümüz bu sonucun doğmasından yana değil. beraber yola çıktığımız arkadaşlar ile bir ekip olarak seçilmek isteriz. Bizler ile aynı yöne bakan, mesleğe katkı sağlayacak arkadaşlar ile neden olmasın.

9) Seçime girmeden evvel oda genel kurullar tüzüğü üzerinde bir çalışma yapıldı mı?
Seçim sürecine girmeden oda mevzuatına pek hakim değildik fakat bu süreç içerisinde TMMOB ve ÇMO mevzuatlarını inceleme fırsatı bulduk, eleştirdiğimiz noktalar için çeşitli girişimlerimiz olacaktır.

10) Size göre şuan ki yönetimin doğru ve yanlış yaptığı noktalar nelerdir?
Şunu söylemek isterim, mevcut yönetimde ki arkadaşlarımız da meslektaşlarımız. inanıyorum ki onlarda çevre mühendisliğini daha güzel yerlere getirmek için çalışıyor ve gayret saf ediyorlar fakat sorunlara bakış açımız ve çözüm yollarında ki farklılığımızdan kaynaklı adaylığımız söz konusu oldu.

En büyük amaç ve gayretimiz "Oda sadece belli bir kesimin odası" algısını yıkmak. Tüm çevre mühendislerinin odasını sahiplenmesini sağlayarak sorunları çözmek istiyoruz.

11) Odanın teşkilatlanma yapısı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu konuda çalışmalarınız olacak mıdır? Örneğin Konya gibi bir büyükşehirde temsilcilik olması garip değil mi?
2014 yılında 3600 üyeli Ankara ÇMO şube seçimini 300 civarında oy ile kazanıldığı bilgisini aldık, ne kadar katılımcı ve demokratik olunduğunu söylemeye gerek yok.

Bildiğim kadarıyla Malatya Diyarbakır 'a bağlı idi. Bu seçimde Adana 'ya bağlanmış. Bu yapının daha katılımcı ve demokratik olması için gerek seçim takviminde gerekse teşkilat yapısında çalışmalar yapmayı düşünüyoruz.
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.566
Beğeniler
3.744
Şehir
Astana
#2
Sayın arkadaşlarım,

Geçtiğimiz günlerde Yenilikçi Çevre Mühendisleri grubundan Fatih beye merak ettikleriniz sorulmak üzere sizlerin bilgisine başvurduk. Fatih beye sorularımızı nazikçe ve sabırla cevaplandırdığı için teşekkür ediyoruz.

Sorularınız ve verilen cevapları yukarıda ki mesajda bulabilirsiniz.

Tüm gruplara tekrar seçimlerde başarılar diliyoruz..
 

Yukarı Alt