Girişimler

cevreciyiz

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
8 Şubat 2012
Mesajlar
30
Beğeniler
39
#1
GİRİŞİMLER

Bazı indirgen inorganik iyonlar, KOİ tayini sırasında oksitlenerek hatalı sonuçların ortaya çıkmasına neden olurlar. Bunlar arasında Klorür iyonları atıksularda yüksek konsantrasyonlarda bulunması açısından önem taşır. Klorür iyonları dikromat ile ; Cl - + Cr2O7-2 + 14 H+ à 3CI2 + 2 Cr+3 + 7 H2O Raksiyonunu vererek oksitlenir ve dikromat harcar. Ortamda klorür yanında amonyağın bulunması halinde oluşan klor ; CI2 + NH3 à N2 + CI - olarak tekrar klorür oluıumuna ve tekrarlanan dikromat sarfiyatına yol açar. Klorür iyonları ayrıca gümüş iyonlarının gümüş klorür olarak çökelmesine neden olur.

Ag+ + CI - à AgCI Ortama fazla gümüş ilavesi ile AgCI'ün tamamı çöktürülebilir. Ancak oluşan AgCI'de dikromat tarafından oksitlenebilir. Fazla => Ag+ + CI - à AgCI Çok yönlü olumsuz etkileri olan klorürün her türü girişimi ortama HgSO4 ilavesi ile önlenebilir. Civa iyonu klorür iyonu ile birleşerek zayıf iyonize olabilen civaklorür kompleksini teşkil eder. Bu kompleks pratik olarak çözünmez ve son derece kararlıdır.
Hg+2 + 2 CI - ß> HgCI2 ( B = 1.7 * 1013 )

Herne kadar 1 gr HgSO4 50 ml numune için spesifiye olunmuş isede numunedeki klorür konsantrasyonun 2000 mg/lt'den az olduğu biliniyorsa daha az miktarda da kullanılabilir. Girişim yapan diğer bir iyon Nitrittir, Nitrit nitrata oksitlenir ve dikromat sarfiyatına neden olur. Bu girişim ortama sülfamik asit ilavesiyle önlenebilir. Ancak bu iyon atıksularda çoğunlukla bulunmadığından bu girişim önem taşımaz.
 

Yukarı Alt