Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları

Doğan Çevik

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
11 Ocak 2012
Mesajlar
41
Beğeniler
7
#1
Merhaba Arkadaşlar,
Hafriyat atıkları ve inşaat yıkıntı atıklarının geri kazanılması ile ilgili izni kimin verdiği belirsizliğini koruyor, İstanbul da durum muallak bu konuda bilgisi olan veya bu izni veya lisansı alan arkadaşlar varsa konu hakkında biraz bilgi verebilir mi ? Ayrıca Hayırlı kandiller, şimdiden teşekkürler.
 

Kağan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
28 Eylül 2011
Mesajlar
65
Beğeniler
21
Şehir
İzmir
#2
Merhaba Arkadaşlar,
Hafriyat atıkları ve inşaat yıkıntı atıklarının geri kazanılması ile ilgili izni kimin verdiği belirsizliğini koruyor, İstanbul da durum muallak bu konuda bilgisi olan veya bu izni veya lisansı alan arkadaşlar varsa konu hakkında biraz bilgi verebilir mi ? Ayrıca Hayırlı kandiller, şimdiden teşekkürler.

5 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelgeye göre Hafriyat Toprağı Sahası/Geri Kazanım Tesis Belgesini il müdürlükleri düzenliyor. siz il müdürlüğüne başvuru yaptığınızda nasıl yönlendirildiniz?
 

Erdem Akgül

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2009
Mesajlar
285
Beğeniler
68
Şehir
Mersin
#3
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği


Depolama Tesislerine İzin Verilmesi ve İptali


Madde 38 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesislerine izin vermeye;

a) İl ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,

b) İl belediye mücavir alan sınırları içindeki yerlerde il belediyeleri, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyeleri,

c) İl belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları dışında kalan ilçelerde ise ilçe belediyeleri,

yetkilidir.

Yapılacak olan denetimlerde usulüne uygun alınmadığı veya işletme planına uygun çalışmadığı tespit edilen depolama tesislerinin izin belgesi yukarıda belirtilen merciler tarafından iptal edilir ve yasal işlem yapılır.DENİLİYOR

28. 21/05/2010 tarihli 2010/9 sayılı Genelge ekinde yer alan Entegre Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzunda Hafriyat Toprağı, inşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı formatı belirlenmiĢ olup atık yönetim planı bu doğrultuda hazırlanır. Hafriyat Toprağı,inşaatt ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, hafriyat toprağının, alan ıslahı, restorasyon veya dolgu maksatlı kullanımına izin vermeye yetkili kurumlar, yapılacak başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak maksadıyla baŞvuru sahibi tarafından bu genelgenin
20. ve 29. maddesinde belirtildiği şekilde atık yönetim planı ile uyumlu olduğunu gösteren raporu il Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunarak uygun görüŞü alır ve izin verilen tesisler için Genelge Ek-2’de verilen Hafriyat Toprağı Sahası/Geri Kazanım Tesis Belgesini düzenler.

BURADA iL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖRÜŞ ALINIR DİYOR VE İ<İN VERMEYE YETKİLİ KURUM YÖNETMELİKTE MADDE 38 DE BELİRTİLEN BELEDİYELER DEĞİL MİDİR?

SİZİN YORUMLARINIZI TEKRARDAN BUNA GÖRE ALABİLİR MİYİZ?​
 

Kağan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
28 Eylül 2011
Mesajlar
65
Beğeniler
21
Şehir
İzmir
#4
yetki devri alınmış mı?
 

Erdem Akgül

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2009
Mesajlar
285
Beğeniler
68
Şehir
Mersin
#5
yetki devri almamış
 

Kağan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
28 Eylül 2011
Mesajlar
65
Beğeniler
21
Şehir
İzmir
#6
başvuru sahibi gerekli bilgi ve belgelerle belediyeye başvurusunu yaptıktan sonra, belediyenin kendi entegre atık yönetim planına göre değerlendirip il çevreden de görüş alması gerekiyor. eskisinden farklı pek bişi yok aslında. daha öncede komisyon marifetiyle karar alınıp uygun görülürse belediye tarafından belge düzenleniyordu. genelge yayımlandıktan sonra tatbik etme fırsatım olmadı.
 

Yukarı Alt