Hayvansal Atık Yönetimi Projesi

vpelitli

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
3 Şubat 2012
Mesajlar
23
Beğeniler
18
Şehir
İstanbul
#1
“Hayvansal Atık Yönetimi” konulu projenin amacı, büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ülkemizde, sürdürülebilir bir yöntem izlenerek büyük miktardaki potansiyel büyükbaş hayvan atıklarının kullanım kapasitesini, sağlıklı çevre, ekonomik ve sosyal yararlar baz alınarak arttırmaktır.

Proje kapsamında Amasya ve Tokat illerinde sırasıyla kompostlaştırma ve havasız (anaerobik) ortamda çürütme tesisleri pilot ölçekte kurularak ekonomik kayba, çevre kirliliğine ve olumsuz halk sağlığı koşullarına neden olan hayvansal atıkların değerlendirilmesiyle ekonomiye geri kazandırılması planlanmaktadır.

Pilot bölgelerde yaşayan halk söz konusu projeden doğrudan yarar sağlayacaktır. Hayvansal atıklar gübreleme amaçlı değerlendirilecek ve dolayısıyla hayvan atıklarından kaynaklanan çevre kirliliği ortadan kalkacak ve besicilik yapan aileler hayvan atıklarının değerlendirilmesiyle ekonomik açıdan kazançlı duruma geleceklerdir.

Çevre için oldukça zararlı olan kimyasal gübre fazla miktarda döviz ödenerek ithal edilmektedir. Bu proje vasıtasıyla kimyasal gübrenin yerini organik gübrenin almasıyla hem çevresel hem de ekonomik kazanımlar beklenmektedir.

Hayvansal atıkların çevre kirliliğine neden olmadan tarımsal üretimde kullanımı ve sürdürülebilirliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla yöredeki çiftçi, ilgili kurum ve işletmecilerin eğitilmesi sağlanacaktır.

Ülkemizdeki gelişen tarım ve entegre hayvan çiftlikleri sayı ve kapasitelerindeki artışlar nedeniyle kaynaklanan çevre sorunlarına proje kapsamında ekonomik ve uygulanabilir çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Amasya, Çorum, Tokat, Afyon, Manisa ve Çanakkale gibi büyükbaş hayvanların fazla miktarda barındığı ve bununla orantılı olarak çevre problemlerinin daha fazla olduğu bölgelerdeki hayvan çiftliklerinde oluşan atıkların örnekleme ve karakterizasyon çalışmaları yapılacak ve karakterizasyon sonuçları değerlendirilecektir.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda sunulan proje teklifiyle tarım, hayvancılık, çevre ve halk sağlığı ortak paydasında belirlenen “Pilot Bölgeler” içerisinde bulunan hayvan çiftliklerinde oluşan atıkların değerlendirilerek ekonomiye geri döndürüleceği kompostlaştırma ve havasız (anaerobik) ortamda çürütme prosesleri için tasarım ve pilot tesis kurma çalışmaları yapılacaktır.

Pilot tesis çalışmalarının daha etkili yürütülebilmesi için laboratuvar ölçekli çalışmalar yapılacak ve laboratuvar ölçeğinde kurulan sistemlerden elde edilen sonuçlara bağlı olarak 10 adet büyükbaş hayvan atığının değerlendirilebileceği kapasite ve boyutta pilot tesisler kurulacaktır. Pilot çalışmalar, pilot bölgeler olarak adlandırılan Amasya ve Tokat illerinde gerçekleştirilecektir. Çalışma kapsamında özellikle Avrupa Birliği’ndeki hayvan atıkları konusundaki uygulamalara yer verilecektir.

Projenin ilerleyen aşamalarında hayvansal atıkların çevre ve halk sağlığına zarar vermeden kontrollü bir şekilde yem bitkileri üretiminde kullanımı konusunda tarla denemeleri yürütülecektir. Yem bitkileri üretiminde, bitki besin maddesi gereksinimlerini karşılamak için en uygun hayvansal atık dozları saptanacak ve böylece kimyasal gübre kullanımı minimize edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için: mamhay.com
 

Yukarı Alt