Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Iletkenlik analiz yöntemi [iski]

Konu, 'ARŞİV' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu

  1.0. AMAÇ VE KAPSAM
  Bu belge SKKM laboratuarında B08524 seri numaralı Thermo Orion marka İlekenlik cihazı ile su
  örneklerinde yapılacak İletkenlik Analizini açıklamaktadır.

  2.0. YÖNTEM
  2.1. YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ

  Yöntem İletkenlik cihazı ile direkt ölçüme dayanmaktadır. Elektrik akımını ileten sulu çözelti davranıslarının sayısal bir ifadesi olan Đletkenlik; ölçüm sıcaklığında iyonların mevcudiyetine, toplam konsantrasyonlarına, hareketliliklerine, değerliklerine ve konsantrasyonlarına bağlıdır. Fiziksel bir ölçüm olan iletkenlik tayini için ohm veya megaohm olarak ölçülen direnç kullanılmaktadır. Direncin tersi olan ileticilik, bir akımı iletme yeteneğinin ölçümü olup, ohm’un tersi (ohm-1) veya mho olarak ifade edilmektedir. Alısılmıs olarak santimetrede micromho (μmho / cm) olarak rapor edilmektedir.
  SI (Uluslar arası Birim Sistemi)’nde ohm’un tersi; Simens (S)’dir ve iletkenlik rapor edilirken metrede milisiemens (mS/m) olarak rapor edilmektedir. 1 mS/m = 10μmho/cm’e eşittir. SI birimi ile sonuçları rapor etmek için; μmho/cm birimi 10’a bölünür.

  2.2. KAYNAK
  Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 21st Edition (2005) Conductivity 2510 B.Laboratory Method

  2.3. UYARILAR
  İletkinlik ölçümü sıcaklık değisimi ile çok fazla değismesi nedeni ile ölçülen iletkenlik değerleri rapor edilirken, değer düzeltilerek belirli bir sıcaklıktaki (Genellikle 250C’daki) değer olarak rapor edilir. Bu nedenle sıcaklığa göre düzeltilmemis iletkenlik ölçümü bir anlam ifade etmez. İletkenlikte, ölçüm yapılan hücrede oluşacak hava kabarcığı da hatalı okumalara neden olur.
  İletkenlik analizlerinde hücre sabitini bulmak amacıyla elektrot 0,01M KCl çözeltisi ile 3 kez yıkandıktan sonra 25,0 ±0,1 ºC ye ayarlanmıs olarak cihazdan R, Rezistans değeri okunur ve hücre sabiti değeri asağıdaki formüle göre hesaplanır;
  C, cm–1 = (0,001412)(RKCl )[1+0,0191(t–25)]
  Mevcut bir çok cihaz bu değeri otomatik olarak kendiliğinden yapabildiği için bu isleme gerek yoktur.

  2.4. KULLANILAN REAKTİFLER VE HAZIRLANISI
  • Saf su
  • Standart KCl çözeltisi, 0,01 M (1412 S/cm) : 745,6 mg KCl saf suda çözülür ve 25 ºC’de 1000 mL ye tamamlanarak CO2 siz ortamda saklanır.

  2.5. KULANILAN CİHAZLARIN LİSTESİ
  • İletkenlik Ölçüm Cihazı –Thermo Orion 4 star
  • İletkenlik probu
  • Genel Laboratuvar Aletleri

  2.6. NUMUNE HAZIRLAMA
  Ölçülecek numuneler ölçüm kabına hava kabarcığı oluşturmayacak şekilde konulmalıdır.

  2.7. DENEYİN YAPILISI
  • Cihaz açma/kapama düğmesine basılarak açılır.
  • Numune behere alınır ve İletkenlik Elektrotu içine yerlestirilir.
  • Otomatik okuma modu seçilmis olan cihazın Measure tusuna basılır, AR ikonunun sabitlenmesi beklenir ve okunan değer yazılır.
  • İletkenlik probu saf su ile yıkanıp diğer numuneye geçilir.

  2.8. HESAPLAMA
  İletkenlik tayini için kullanılan cihazın vermiş olduğu ölçüm değeri numunenin iletkenlik değeri olarak kaydedilir.

  2.9. KALİTE KONTROL
  Cihaz açıldığında analizlerden önce 1000 @S/cm lik standart iletkenlik çözeltisi okutularak sonuç kalite kontrol grafiğine islenir.

  2.10. SONUÇLARIN KABUL KRİTERLERİ VE DENEY TEKRARLAMA KOŞULLARI
  Sonuçların standart değerlere uygunluk göstermemesi durumunda deney tekrarlanır.

  2.11. BELİRSİZLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  • Referans malzemeden kaynaklanan belirsizlik
  • Hacimsel islemlerden kaynaklanan belirsizlik
  • Kalibrasyondan kaynaklanan belirsizlik
  • Tekrarlanabilirlikten kaynaklanan belirsizlik

  3.0. ÇALISMA ORTAMI SARTLARI VE ALTYAPI
  Analizde kullanılacak cihazlar 220Volt elektrik enerjisine bağlanmalı, elektrik kesintilerinden cihazın zarar görmemesi için Kesintisiz Güç Kaynağı kullanılmalı, cihaz çalışma masası üzerinde bulunmalıdır.

  4.0. KAYIT KONTROL
  Analiz sırasında ortaya çıkan sayısal veriler analiz sorumlusu tarafından analiz defterinde ve laboratuar kayıt defterinde kayıt altına alınır ve bilgisayar ortamında Yedeklenerek (Back-up) sistemde muhafaza edilir.

  5.0. DAĞITIM
  Bu belge tüm SKKM personeline elektronik ortamda erişilebilen ″SKKM 17025″ klasörü altında sunulur.
  Elektronik ortamda ulaşılamayan durumlarda kağıt kopya olarak dağıtılır.

  6.0. GÜNCELLESTİRME
  6.1. YÖNTEMİN GÜNCELLEME DURUMU
  a.png

  7.0. İLGİLİ BELGELER, KAYNAK VE EKLER

  Laboratuar Analiz Kayıt Defteri
  Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 21st Edition (2005)
  İyonmetre ve elektrod kullanım kılavuzu