İSG Uzmanı- Çevre Görevlisi

tevrensener

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
31 Mayıs 2010
Mesajlar
4
Beğeniler
0
#1
Arkadaşlar merhaba, bir firmada İSG Uzmanı ve Çevre Görevlisi aynı kişi olabilir mi? Birde sanayiden sayılan fakat 50 kişinin altında işçi çalıştıran ağır ve tehlikeli işler sınıfındaki bir firmada C sınıfı uzmanın sözleşme imzalayabilir mi, bakanlık bu sözleşmeyi kabul eder mi? Teşekkür ederim.
 

Serhat Güler

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2010
Mesajlar
177
Beğeniler
76
#2
İşyeri tehlike sınıfları tebliği var. Orada işletme eğer çok tehlikeli veya tehlikeli sınıfa giriyorsa C sınıfı çalıştıramaz. C sınıfı sadece az tehlikeli işlerde çalışabilir. Diğer soruna gelince de tabiki hem iş güvenliği uzmanı olarak hem de çevre görevlisi olarak çalışabilir. 50 kişinin altındaki işyerlerinin iş güvenliği uzmanı bulundurma zorululuğu yok ama tabiki sözleşme ile çalıştırabilir diye biliyorum. Ama çok emin değilim bu konuda....
 

tevrensener

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
31 Mayıs 2010
Mesajlar
4
Beğeniler
0
#3
Teşekkür ederim, bildiğim kadarıyla çevre görevlisi kendi görevi dışında bir iş üstlenemez, aynı durum İSG uzmanı içinde geçerli aslında o yüzden sordum. Ağır ve tehlikeli sınıfta C sınıfı uzman çalışamayacağını biliyorum ama 50 kişinin altında olursa belki çalıştırabilir, sonuçta zorunluluğu yok ama C sınıfı bir uzmanla sözleşme imzalayabilir belki diye düşündüm.
 

environ

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
17 Şubat 2011
Mesajlar
58
Beğeniler
7
#4
İsg uzmanı bulundurmak için firmanın da yetki belgesi alması gerekiyor mu?
 

Ayşegül Öner Albayrak

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
19 Ocak 2010
Mesajlar
112
Beğeniler
59
Şehir
ANKARA
#5
Ben de hem çevre görevlisi hem de İSG (C) uzmanıyım çalıştığım Ağır ve Tehlikeli işler sınıfındaki kurumumda. İkisinin çakıştığı bi nokta yok diye düşünüyorum. Ama net bir bilgim yok.
şuan ÇSGB hiçbir sözleşmeyi onaylamıyor diye biliyorum yönetmelikte sıkıntılar var, o yüzden sözleşmemiz onaylanmış, kabul edilmiş değil henüz. C sınıfı uzman A sınıfı gereken yerde çalıştırılamaz (yönetmelikteki son değişikliğe göre B sınıfı uzman A yerine bakabilir 3 yıl süreyle sanırım) bununla birlikte tesiste birden fazla İSG uzmanı çalışıyorsa bir tanesinin A sınıfı olması yeterli. Problem bu noktada çıkıyor, A sınıfı İSG uzman sayısı yok denecek gibi, bakanlığın bu konuda bi kolaylık/düzenleme yapması gerekli.
50 kişi altında da zorunluluk yok uzman çalıştırılmayabilir.
İSG için firma yetkisi alınması diye birşey yok bildiğim kadarıyla, sadece çalıştıracağı uzmanla arasında imzalanan sözleşmeyi gönderecek ÇSGB na, o da onaylayacak.
Şuan yönetmelik uygulamalarında sıkıntılar var biraz karışıyor durum. bu yılki ulusal İSG kongre ve konferanslarını takip ederseniz daha net bilgiler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
İyi çalışmalar..
 

Veysel Kılıç

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
30 Temmuz 2010
Mesajlar
74
Beğeniler
63
Şehir
BURSA
#6
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.


27 Kasım 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27768

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.
......

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar üç yıl süreyle tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar dört yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler
 

Veysel Kılıç

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
30 Temmuz 2010
Mesajlar
74
Beğeniler
63
Şehir
BURSA
#7
İsg uzmanı bulundurmak için firmanın da yetki belgesi alması gerekiyor mu?
firmanın yetki belgesi alması diye bişey yok.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri

Madde 4 — 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden sayılan, devamlı olarak
en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla
yükümlüdür.
İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı
dikkate alınır.
İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu
gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her
bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

Resmi Gazete: 07. Nisan. 2004, Sayı: 25426 yönetmelik sayı ve no
 

tevrensener

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
31 Mayıs 2010
Mesajlar
4
Beğeniler
0
#8
Teşekkür ederim yardımlarınızdan ötürü, bu kadar belirsizlik olması ne kadar kötü bir durum.
 

environ

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
17 Şubat 2011
Mesajlar
58
Beğeniler
7
#9
Ben isg uzmanı çalıştırma yükümlülüğünde olan tesisi değil de, isg uzmanlığı hizmeti vermek için bünyesinde isg uzmanı çalıştıracak danışman firmayı soruyorum. Yanlış ifade ettim sanırım.
 

Veysel Kılıç

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
30 Temmuz 2010
Mesajlar
74
Beğeniler
63
Şehir
BURSA
#10
Ben isg uzmanı çalıştırma yükümlülüğünde olan tesisi değil de, isg uzmanlığı hizmeti vermek için bünyesinde isg uzmanı çalıştıracak danışman firmayı soruyorum. Yanlış ifade ettim sanırım.
iki çeşit yapılanma var. birincisi firmaların kendi İSG lerini kurması. 2. Ortak sağlık ve güvenlik Birimi adı altında kurulan danışman firmalaar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010
Resmi Gazete Sayısı: 27768

f) Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri
......
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

MADDE 11 – (1) OSGB’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında otuz günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç on gün içerisinde Bakanlıkça Ek-2’deki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açıldığı takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.

(2) Yetki belgelerinin, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.

(3) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.

yukarıda sayı ve numarasını verdiğim yönetmeliği iyi incelerseniz bu konu ile iligli tüm sorularınıza cevap bulabilecksiniz.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#11
İşyeri tehlike sınıfları tebliği kafamı karıştırıyor.Şimdi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesinin 1. fıkrası yürürlükten kaldırılıyor Mart 2010 da. Tebliğ de bu yönetmeliğe göre çıkartılıyor.57. madde ye göre işyeri tehlike sınıfları2009 da yapılan komisyon ile belirleniyor.Yani artık bu tebliğe göre biz firmaların hangi tehlike sınıfında yer aldığına burdan bakmamız yanlış mı olcak..Biz neye göre kontrol edicez firmanın hangi tehlike sınıfına girdiğini??


Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
 

Funda Saltık

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Haziran 2011
Mesajlar
442
Beğeniler
109
Şehir
Ankara
#12
Arkadaşlar, isg uzmanı olarak tek firmaya bağlı olmadan birkaç tesise birden bakabiliyormuyuz? Bakabiliyorsak, o tesislerde sigortalılık gerekiyormu? Ne kadar süre sigorta yapılacak? Bilgi alabilirmiyim.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#13
Bakabiliyorsunuz, işletmenin tehlike sınıfı ve çalışan personel sayısına göre hesaplanan çalışma zamanı belirlenirUzman o saat üzerinden sigortalanır. Kalan zamandada diğer hizmet verebileceğiniz sınıfta işletmelerle çalışabilirsiniz.
 

Esma Daşhan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
13 Şubat 2011
Mesajlar
15
Beğeniler
1
Şehir
istanbul
#15
Merhaba arkadaşlar,

iş güvenliği alanında inşaat işlerinde sadece A sınıfı uzman çalışmasına izin veriliyor diye biliyorum.A sınıfı uzman sıkıntısı olduğu için çok tehlikeli işlerde C ve B grubu uzmanların da çalıştırılabileceği yönünde bir şeyler duydum,bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlerse çok sevinirim.

Esma S.DAŞHAN
Çevre Y. Mühendisi
Çevre Görevlisi
 

Aykut Gökçay

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
4 Nisan 2011
Mesajlar
296
Beğeniler
14
Şehir
Bursa
#16
Şuan danıştayın aldığı karar doğrultusunda B sınıfı uzman hiç kalmamıştır. A sınıfı uzmanlar ise sadece iş müfettişliğinden emekli olan kişilerden oluşmaktadır. Bu sebepten C sınıfı uzmanlar 3 yıl süre ile ( süreyi yanlış hatırlıyor olabilirim ) B ve A sınıfı uzman gerektiren yerlerde çalışabilirler.
 

Ersin Bozkurt

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
13 Şubat 2012
Mesajlar
18
Beğeniler
3
#18
27 Kasım 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27768

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 ve 23.11.2011 tarihli karari icin TIKLA 11.01.2012 de UYAPta işle
Yürütmesi durdurulan maddeler şöyle:
Belge alma ve vize işlemleri
-
(Bir üst sınıfta çalışma
GEÇİCİ MADDE 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar üç yıl süreyle tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar dört yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler.
DANIŞTAY KARARI İLE BİR ÜST SINIFTA İMKANI DURDURULMUŞ.
BU DURUMDA C SINIFI UZMAN NEREDE İŞ BULA
 

Adnan Özhan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
9 Nisan 2011
Mesajlar
27
Beğeniler
16
#19
peki arkadaşlar;
hem çevre mühendisi hem iş güv uzm.çevre danışmanlık firmasında çalışıyor.bir firmaya iş güvenliği danışmanlığı yapıyorsa danışman firma iş güvenliği konusunda fatura kesebilirmi.danışman firmanın kuruluş sözleşmesinde iş güvenliği var ise.
 

Yukarı Alt