Maden atıkları yönetmelik taslağı görüş ve bildirim