Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Mevzuat kütüphanesi

Konu, 'Çevre Mevzuatı' kısmında CMNet Okuru tarafından paylaşıldı.

 1. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  CMNet Mevzuat Kütüphanesi

  Son Güncelleme: 20.08.2013

  (Aşağıdaki listeden pdf formatlarında bozukluk olan, bölümlerarası geçişlerde sorun olduğunu düşündüğünüz ve dolayısıyla gözden geçirilmesini istediğiniz mevzuatları bu başlık altından bildirimde bulunabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler...)

  Uluslararası Sözleşmeler
  ILO 155 Sayılı Sözleşme (İSG) (İlgili Konu)
  ILO 161 Sayılı Sözleşme (İSG) (İlgili Konu)

  Kanun
  Çevre Kanunu (İlgili Konu)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İlgili Konu)

  Tüzük
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (İlgili Konu)

  Yönetmelik- Tebliğ

  - A -
  Atık pil ve akümülatörlerin Kontrolü Yönetmelik (İlgili Konu)
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)
  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (İlgili Konu)
  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)
  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi Ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Asbestle Çalışanlarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (İSG) (İlgili Konu)
  Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)
  Atıksu Arıtma Tesislerini Teşvik Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usulleri Tebliği (İlgili Konu)
  Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)

  - B -
  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yön.(İlgili Konu)
  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yön.(İlgili Konu)
  Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müd. (Botaş) Ham Petrol Doğal Gaz Boru Hattı Tesis. Yapımı Ve İşletilmesine Dair Teknik Emn. Ve Çevre Yön.(İlgili Konu)
  Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (İlgili Konu)
  Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik (ISG) (İlgili Konu)

  - C,Ç -
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Çevre Denetimi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (İlgili Konu)
  Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Çevre Düzeni Planları Yapılması Hk. Yönt. (İlgili Konu)
  Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Yön. (İlgili Konu)
  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk. Yön. (İlgili Konu)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (İlgili Konu)

  - D -


  Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)

  - E -
  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (İlgili Konu) (İSG)

  - G -
  Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hk. Tebliği (İlgili Konu)
  Gürültü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Gebe veya emziren kadınlarin çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakim yurtlarına dair yönetmelik (İlgili Konu)

  - H -
  Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (İlgili Konu)

  - I,İ -
  Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği (İlgili Konu)
  İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (İlgil Konu)
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (İSG) (İlgili Konu)
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (İSG) (İlgili Konu)
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (İSG) (İlgili Konu)
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (İSG) (İlgili Konu)
  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği (İSG) (İlgili Konu)
  İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (İSG) (İlgili Konu)
  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (İSG)(İlgili Konu)
  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik (ISG) (İlgili Konu)

  - K -
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında yönetmelik (İlgili Konu)
  Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği (İlgili Konu)
  Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (İlgili Konu)
  Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik (İlgili Konu) (ISG)
  Kimyasal maddelerle çalişmalarda sağlik ve güvenlik önlemleri hakkinda yönetmelik (İlgili Konu) (ISG)


  - M -
  Milli Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (İlgili Konu) İSG

  - O,Ö -
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)
  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (İlgili Konu)

  - R -
  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Radyasyon güvenliği ve denetimi yönetmeliği (İlgili Konu)
  Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)
  Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği (İlgili Konu)

  - S -
  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Su Havzalarının Korunması Ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konı)
  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ (İlgili Konu)
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği (İlgili Konu)

  - T -
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Tehlikeli Atıkların Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Asgari Ücret Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (İlgili Konu)
  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği (İlgili Konu)
  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği değ. yön. (İlgili Konu)
  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik (İlgili Konu) (İSG)  - U -
  Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (İSG) (İlgili Konu)

  - Y -
  Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)

  Tebliğ
  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) (İlgili Konu)
  2872 Sayılı Ç.K nın 20 Nci Mad. (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (İlgili Konu)


  * * *
  Çalışmalar devam etmektedir...


  Mevzuat Grubunda yer alıp çalışmalara destek olmak istiyorsanız grup lideri Cansu Bağ hanım ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

  * * *
   
  Fatma yogun ve Aydın Demirel bunu beğendi.
 2. Noyan Temuçin

  Noyan Temuçin CMNet Üyesi

  gerçekten yararlı bir çalışma olmuş fakat revizyonunu ne sıklıkla yaptığını sorabilirmiyim
   
 3. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Mevzuat Grubu bunun için kuruldu. Günlük resmi gazeteyi takip eden arkadaşlarımız gerekli güncellemeleri yapıp sizi anında bilgilendireceklerdir.

  Baktınız insanlık hali arkadaşlar iş yoğunlukları vesair nedenlerle resmi gazeteyi takip edememiş olabilirler böyle zamanlarda da sizler bizleri uyararak falanca yönetmelik değişti düzenler misiniz yahut filanca yönetmelik çıkmış ekler misiniz diyerek çorbaya tuz katmış olacaksınız.

  Teşekkürler iyi çalışmalar...
   
 4. Noyan Temuçin

  Noyan Temuçin CMNet Üyesi

  cevap için teşekkürler
   
 5. İrem Bengisu Erol

  İrem Bengisu Erol CMNet Üyesi

  çok teşekkürler, tam ihtiyacım olan şeydi.
   
 6. Cansu Bağ

  Cansu Bağ CMNet Üyesi

  Rica ederiz =)))
   
  Emre Özer bunu beğendi.
 7. Gizem Kayıkçı

  Gizem Kayıkçı CMNet Üyesi

  Çok güzel bir uygulama olmuş tebrik ediyorum =)
   
 8. Melih Coşar

  Melih Coşar Genel Yönetici

  Mükemmel olmuş ellerinize sağlık. Ancak size bir önerim var; Taslak yönetmelikler, tebliğler ve genelgeleri de katabilirseniz gerçekten şahane olacaktır.
   
 9. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Çalışmalar Devam Ediyor ;)
   
 10. İbrahim Şen

  İbrahim Şen CMNet Üyesi

  Çok güzel olmuş ellerinize sağlık hem tebrik ederim hem teşekkür ederim.... İyi Çalışmalar
   
 11. Noyan Temuçin

  Noyan Temuçin CMNet Üyesi

  İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik eksik
   
  Fatih Özcan bunu beğendi.
 12. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  İlgili yönetmelik eklenmiştir. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.
   
 13. Yunus Topal

  Yunus Topal CMNet Üyesi

  Çok başarılı bir çalışma olmuş , tebrikler...
   
  Cansu Bağ bunu beğendi.
 14. Nihal Ş. Aksoy

  Nihal Ş. Aksoy CMNet Üyesi

  Ellerinize sağlık, gerçekten ve içtenlikle tebrik ediyorum. Çok çok faydalı bir çalışma olmuş. Değerlendirmeye ve katılımda bulunmaya çalışacağım. Bu kütüphaneye "Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği" gibi hakkında danıştay kararı alınmış ve durdurulmuş vb. gibi konuların da dahil edilmesi de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Müdürlükten ilgili resmi yazıyı temin etmeye çalışacağım, eğer temin edebilirsem burada paylaşacağım. Sizlerden de bu durdurma kararını ve sürecini içeren belge ve bilgiye sahip olanlar burada paylaşırlarsa takip açısından yararlı olacaktır inancındayım. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ i durdurma kararı ile ilgili belgeler ektedir. Konu ile ilgili olarak, GFB si İZİN başvurusu, hiçbir evrak ve uygunluk eksiği olmamasına karşın, reddedilmiş olan firmaların olumsuz durumunu olumlu yönde değiştirmek için neler yapabileceğimiz hakkında düşüncelerinizi paylaşmanızı rica ederim

  SAYFA - 1.jpg

  SAYFA - 2.jpg

  SAYFA - 3.jpg

  yürütmeyi durdurma kararı.jpg
   
  CMNet Okuru, Cansu Bağ ve Melih Coşar bunu beğendi.
 15. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Ellerinize sağlık. Harika olmuş...

  İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik eksik
   
 16. Nihal Ş. Aksoy

  Nihal Ş. Aksoy CMNet Üyesi

  Çevre Mühendisleri Odası ile ilgili bir eleştirim olacak. Bu tür mevzuat değişiklikleri, danıştay kararları, işin işleyişini etkileyen davaları takip edip odanın sayfasında güncel olarak bizleri haberdar etmeleri gerekir diye düşünüyorum. ÇMO nun bu konudaki tutumunu değiştirmesini ve bizleri olumlu yönde desteklemesini umuyorum.
   
 17. Cansu Bağ

  Cansu Bağ CMNet Üyesi

  Çok teşekkür ederiz. Geliştirmek için önerilerinizi gerçekten dikkate alıyoruz. Oda konusunda da öneri şeklinde sunabiliriz neden olmasın.

  Evet Feride Hanım eksiklerimiz var çok az kaldı daha doğrusu.
  Şu yoğunluğumu atlatıp tamamen aksiyonları kapatacağım.
  Desteğiniz için teşekkürler...
   
 18. Serkan Çiçekay

  Serkan Çiçekay CMNet Üyesi

  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Yön.
  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk. Yön.
  Çevre Kirliliğini Önleme Fonu
  Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği
  Çevre Koruma Kurulunun Çalışma Esas. Hk.
  Çevre Koruma Projesi Yaptırılması
  Çevre Mühendisleri Odası Yönetmeliği
  Çevre ve Şehircilik Şurası ve Çalışma Grupları Hk. Yön.


  ilgili konuları yok.
   
 19. Cansu Bağ

  Cansu Bağ CMNet Üyesi

  Onlar hazırlanan yönetmelikler. Şablona uyarlıyoruz öncelikle. daha sonra sisteme yüklüyoruz. Sonrasında ilgili konuya link atıyoruz. Onlar da tamamlanmak üzere Serkan Bey.

  ----------------------

  Çalışmalar devam ediyor,
  CMNet üyelerininin bilgilerine sunarım.

  ----------------------

  Arkadaşlar, mevzuat paylaşımı tamamlanmıştır.
  Dikkatinizi çeken, eksik olan mevzuat var ise lütfen bildiriniz.
  Devam eden süreçte güncel olarak eklenen ve değişiklik olan mevzuatlar eklenecek, taslak halinde olanlara görüş sunulacaktır.

  İyi Çalışmalar...
   
  Göksel Kurtuluş bunu beğendi.
 20. Melih Coşar

  Melih Coşar Genel Yönetici

  Mevzuat bitmez Cansu hanım, Daha tüzükler, genelgeler var:)
   

İlginizi Çekebilir

TMGD.JPG
Arkadaşlar kolay gelsin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için yönetmelik yürürlüğe girmiş ve arkadaşım bu çıktıyı verdi. Gaziantep'de belgeyi almak isteyenler bana ulaşsın,arkadaşım eğitim...
SAM_0490.JPG
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
41.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...