MSDS - GBF Nedir?

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.547
Şehir
Astana
#1
KİMYASALLARIN KULLANIMI

 • 50 yıl önce yılda sadece 1.000.000 Ton Kimyasal üretilirken, bugün bu rakam 400.000.000 Ton'a ulaşmıştır.
 • Bugün dünyada 80.000 ila 100.000 arasında kimyasalın kullanıldığı tahmin edilmektedir.
 • 5.000 ila 7.000 arasında değişen sayıda kimyasalın zararlı olduğu bilinmektedir.
 • Zararlı kimyasalların 3.000'i kanserojen etkilidir.
KİMYA SANAYİİ ÇEŞİTLİ ALT SEKTÖRLERE AYRILIR

Eki Görüntüle 11578
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.

KİMYA SANAYİİ DİĞER BİRÇOK SANAYİ KOLUNUN TEDARİKÇİSİDİR

Eki Görüntüle 11579
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.

KİMYASALLARLA ÇALIŞIRKEN NELERİ BİLMELİYİM ?

Kimyasallarla çalışanlar aşağıdaki soruları kendilerine sormalıdır !
 • Bu maddenin bana zararı var mı? Varsa zararı nasıl dokunur ?
 • Kendimi nasıl koruyabilirim ?
 • ACİL Durumlarda ne yapabilirim ?
 • Yukarıdaki soruların cevabını nereden bulabilirim ?
İHTİYACIM OLAN BİLGİLERİ NEREDEN BULABİLİRİM?

İlk cevabı ambalajların üzerinde bulunan etiketlerden bulabilirsiniz
Eki Görüntüle 11580
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.

DAHA FAZLA BİLGİYİ NEREDEN BULABİLİRİM?

Kimyasal madde hakkında detaylı bilgiyi "Güvenlik Bilgi Formu (GBF-MSDS)"nda bulabilirsiniz.
Eki Görüntüle 11581

[TD="width: 240"]

[/TD]

Aşağıdaki bilgileri içeren GBF'yi zaman ayırarak dikkatle okuyun!
1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,
2. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,
3. Tehlikelerin Tanıtımı,
4. İlk Yardım Tedbirleri,
5. Yangınla Mücadele Tedbirleri,
6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
7. Elleçleme ve Depolama,
8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
10. Kararlılık ve Tepkime,
11. Toksikolojik Bilgi,
12. Ekolojik Bilgi,
13. Bertaraf Bilgileri,
14. Taşımacılık Bilgileri,
15. Mevzuat Bilgileri,
16. Diğer Bilgiler.MSDS (MGBF) NEDİR ?

 • Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile çevre risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF/MSDS) adı verilir.
 • Bazı kaynaklarda MGBF/MSDS'ler "tehlike bilgi formları" adı ile de adlandırılır. Bunlar kimyasal maddeler hakkında ayrıntılı bilgiler içeren sayfalardır.
 • Genellikle kimyasal madde imalatçıları ya da Uluslar arası Kimyasal Güvenlik Programı (IPCS) (IPCS: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNDP)'nin ortak faaliyetidir) tarafından hazırlanmakta ve kullanıma sunulmaktadır.
 • MGBF'ları kimyasal maddeler konusunda önemli ve ulaşılabilen bilgi kaynakları olmakla birlikte bunların tümü aynı kalitede değildir. Bu nedenle salt bu kaynakla yetinmemeli diğer bilgi kaynaklarına da başvurulmalıdır. Tedarikçilerden mutlaka MGBF/MSDS'ler talep edilmelidir.<(li>
Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulundukları işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Eki Görüntüle 11582

[TD="width: 310"]

[/TD]

BİZİ MSDS HAZIRLAMAYA ZORLAYAN ETKENLER NELERDİR?

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik


NEDEN MSDS ?

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN İLGİLİ MADDELERİ:

4.2 Çevre politikası

c) Kuruluşun, kendi çevre boyutlarıyla ilgili, yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet edeceğine dair bir taahhüdü içermesini,
4.3.2 Yasal ve diğer şartlar

Kuruluş, kendi çevre yönetim sistemini oluşturmada, uygulamada ve sürdürmede, yürürlükteki yasal şartların ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartların dikkate alındığını göstermelidir.
4.3.3 Amaçlar, hedefler ve program/programlar

Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal ve diğer şartları, ISG tehlikelerini, risklerini, teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini dikkate almalıdır.
4.4.5 Doküman ve veri kontrolü

4.5.1 Performans ölçümü ve izleme

4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi

4.6 Yönetimin gözden geçirmesi

Eki Görüntüle 11583

[TD="width: 262"]

[/TD]

 • 11 Ağustos 1983'te yayınlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 13. Maddesinde Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği yayınlanmıştır...
 • 11 Temmuz 1993'te yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin 22. maddesinde MSDS'ler "Güvenlik Bilgi Formu" olarak tanımlanmaktadır...
 • 11 Mart 2002 tarihinde Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği yayınlanmıştır...
 • 26 Aralık 2008 tarihinde ise; Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.


MSDS'İ KİM HAZIRLAMALIDIR ?

Eki Görüntüle 11584

Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.

Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008 - 27092 Mük.
Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları

MADDE 5 - (1) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler esastır:

e) Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.


Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
 

Yukarı Alt