Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Paletlerin çevre izindeki yeri.

Konu, 'ARŞİV' kısmında Orhan Şeker tarafından paylaşıldı.

 1. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi

  Merhaba arkadaşlar palet atıkları hakkında bir kaç sorum olacakrı. Firmamız palet leri yakarak kullanıyor fakat buna denetcıler karsı cıktı.

  Paletlerı ambalaj olarakmı degerlendırmemız gerekıyor yakma olarak kullanamazmıyız arkadaşlar.
   
 2. Evet ahşap ambalajdır ve bildirimini yapmak zorundasınız. Yakmamalısınız toplama ayırma firmalarına verebilirsinz.
   
 3. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi


  Fakat, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik derki ;

  Madde 5


  (1) Yakma veya beraber yakma işlemine tabi tutulmadan önce atığın tehlikeli atık olup olmadığı, atık i[FONT=Times]ç[COLOR=black]eri[COLOR=black][FONT=Times]ğ[COLOR=black]inde radyoaktif madde bulunup bulunmad[COLOR=black][FONT=Times]ığı[COLOR=black] belirlenir. Tehlikeli ve tehlikesiz at[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black]klar[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black]n yak[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black]lmas[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black]na veya beraber yak[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black]lmas[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black]na ili[COLOR=black][FONT=Times]ş[COLOR=black]kin ayn[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black] emisyon limit de[COLOR=black][FONT=Times]ğ[COLOR=black]erleri uygulan[COLOR=black][FONT=Times]ı[COLOR=black]r.

  (2) Yakma ve beraber yakma i[FONT=Times]şlemi s[FONT=Times]ıras[FONT=Times]ında [FONT=Times]üretilen [FONT=Times]ıs[FONT=Times]ın[FONT=Times]ın, elektrik enerjisine d[FONT=Times]ön[FONT=Times]üşt[FONT=Times]ürme, [FONT=Times]üretim s[FONT=Times]ürecinde kullanma ya da b[FONT=Times]ölgesel [FONT=Times]ıs[FONT=Times]ıtmada kullanma gibi y[FONT=Times]öntemlerle en elveri[FONT=Times]şli bi[FONT=Times]çimde geri kazan[FONT=Times]ılmas[FONT=Times]ı esast[FONT=Times]ır.

  (7) Bir yakma veya beraber yakma tesisi i[FONT=Times]çin Bakanl[FONT=Times]ığa yap[FONT=Times]ılan lisans ba[FONT=Times]şvurusunun de[FONT=Times]ğerlendirilmesinde a[FONT=Times]şa[FONT=Times]ğıda belirtilen hususlar dikkate al[FONT=Times]ın[FONT=Times]ır:
  [COLOR=black] b) Yakma ve beraber yakma i[FONT=Times]şlemi s[FONT=Times]ıras[FONT=Times]ında [FONT=Times]üretilen [FONT=Times]ıs[FONT=Times]ın[FONT=Times]ın, elektrik enerjisine d[FONT=Times]ön[FONT=Times]üşt[FONT=Times]ürme, [FONT=Times]üretim s[FONT=Times]ürecinde kullanma veya b[FONT=Times]ölgesel [FONT=Times]ıs[FONT=Times]ıtmada kullanma gibi y[FONT=Times]öntemlerle en elveri[FONT=Times]şli bi[FONT=Times]çimde geri kazan[FONT=Times]ılmas[FONT=Times]ına [FONT=Times]öncelik verilir.

  [COLOR=black]
  Madde 9

  (3) Kendi tesisinde olu[FONT=Times]şan at[FONT=Times]ıklar[FONT=Times]ı, tesis i[FONT=Times]çinde beraber yakan end[FONT=Times]üstriyel tesisler ve i[FONT=Times]şletmeler, bu Y[FONT=Times]önetmelikte yer alan i[FONT=Times]şletmeye ili[FONT=Times]şkin h[FONT=Times]ük[FONT=Times]ümlerin yerine getirildi[FONT=Times]ğini Bakanl[FONT=Times]ığa belgeledi[FONT=Times]ği takdirde, birinci f[FONT=Times]ıkrada belirtilen at[FONT=Times]ık kabul[FONT=Times]üne ili[FONT=Times]şkin h[FONT=Times]ük[FONT=Times]ümlerden muaf tutulur.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT]
   
 4. Arif Öztürk

  Arif Öztürk CMNet Üyesi

  Palet ahşap ambalaj kapsamındadır ve 2013 yılında %5 lik belgelendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
   
  Adnan Sağlam bunu beğendi.
 5. Rıfat Yıldırım

  Rıfat Yıldırım CMNet Üyesi

  peki siz yaktığınızda yanma sonucu oluşan emisyon için bir tedbir alıyor musunuz? Denetçiler belki de bunun için yakmanıza karşı çıkmıştır.
   
 6. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi

  Sonuçta yakılan madde ahşap yani bildiğimiz palet emisyon oluşumu yok denecek kadar az. Bunun yerine kömür yakılsa emisyon u siz düşünün :)
   
 7. Rıfat Yıldırım

  Rıfat Yıldırım CMNet Üyesi

  o zaman yasmurun dediği konu üzerinden düşünmek lazım ve o şekilde değerlendirmek lazım. :)
   
 8. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler
  d) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. Ancak, organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri 23 üncü maddede belirtilen şartları sağlamaları durumunda, oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilirler.
  e) Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esastır. Ambalaj atıklarının bu Yönetmelikte tanımlanan toplama sistemi dışında bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.
   
 9. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi

  benim öğrenmek istediğim de ben geri kazanım firmasına vermeden bünyemde değerlendirebilir miyim . Beraber Yakma kriterlerini kullanarak sanırım değerlendirebilirim şimdi o kriterleri araştırıyorum. Ama şöyle birşeyde var attığımız taş ürküttüğümüz kurbaya değermi :)
   
 10. Arif Öztürk

  Arif Öztürk CMNet Üyesi

  Şimdi siz halen kullanıyorsanız 'atık' kapsamına girmez zaten. Bir ürün ambalaj olarak defalarca kullanılabilir (sağlık açısından sakıncası yok ise). Fakat ahşap paletlerin bir dayanım sınırı vardır ki bu dayanım sınırına dış koşullar etki edebilir. Yönetmelik atık kapsamındaki palet ile ilgilenir...
   
 11. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi

  Bana gelen malzeme palet le geliyor malzememi alınca paletle işim kalmıyor ve normal koşullarda kızgın yağ kazanında yakıyor idik ta ki denetime kadar, bize yakmayın dediler.
   
 12. Arif Öztürk

  Arif Öztürk CMNet Üyesi

  Orada bir muamma var işte yönetmelikte boşluk mu desek ne desek. Yani herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan (kırık dökükler hariç) tekrar kullanılabilir bu paletler. Ancak bu paletlerin satılması konusunda sorun teşkil eder mi bilmiyorum. Sonuçta atık değil ama fatura ile satıldığı zaman ticari sicil gazetesinde bu faaliyetin yazması gerek. Taş gibi paletlerin toplama ayırmaya verilmesi ne derece mantıklı tartışılır. Sizin yakma olayını hiç hesaba katmıyorum ülke ekonomisine balta vuruyorsunuz :p
   
 13. en iyisi paletleri ürün aldığınız firmaya iade edin
   
 14. Merve Özkan

  Merve Özkan CMNet Üyesi

  paletler bozulunca (kırılınca vs) toplama ayırma tesisleri bunları almıyorlar. ancak kışın sobada yakar ısınırım, başka da bi işe yaramaz diyorlar. N'apcaz bilmem???
   
 15. Arif Öztürk

  Arif Öztürk CMNet Üyesi

  Haklısınız şimdi bu işin birde ekonomik yönü var. Misal toplama ayırma tesisi aldığı atığı geridönüşüm tesislerine gönderiyor. Geridönüşüm tesisleride son ürün olarak satıyor. Alınan ürünün getirisi az ise kimse almak istemez. Bu iş çevre aşkı ile yapılan bir iş değil, para için yapılan bir iş. Onlarda kendilerince haklılar. Yönetmelikler bu kadar katı olunca sonuç olarak bizler çıkmaza giriyoruz. Özellikle de palet söz konusu olunca belli bir dayanım gücü olması gerekir ve kırık parçaları birleştiremezsiniz. Ancak uygun boyutlarda ek yaparsınız. Ayrıca piyasada bu kadar sağlam paleti alıp karlı şekilde satmak varken kimse kırıklarla uğraşmak istemiyor. Bide kaç tane lisanslı ahşap ambalaj tesisi var allah aşkına?
   
 16. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi

  Hmm ülke ekonomisi diyorsunuz :) Bedelsiz alacak diye ibare var yönetmelikler de para meselesi firmaların aç gözlülüğünden. Ama şimdi adam onları yakıt olarak kullanmak istiyor anlatamıyorsun firma sahibine onada masraf sonuçta.
   
 17. Arif Öztürk

  Arif Öztürk CMNet Üyesi


  Bedelsiz? 11 ağustos 2011 yönetmeliğine bakın isterseniz.
   
 18. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi

  d) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. Ancak, organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri 23 üncü maddede belirtilen şartları sağlamaları durumunda, oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilirler.

  Pardon yanlış yorumlamısın sanrım :) Ama bu cumleyi buraya yazıyorsa bedel koşullarınıda ayarmaları lazım kafalarına göre düşünmeden yazıyorlar.
   
 19. Arif Öztürk

  Arif Öztürk CMNet Üyesi

  Şimdi önceki yönetmeliğe göre bedelsiz veriliyordu. Ancak mücavir alan sınırları için sadece belediye ile atık yönetim planı oluşturan TAT lar alabiliyordu lisansı. Son yönetmelikte bedelsiz şartı kaldırıldı ve 31 aralık 2011 resmi gazete ile atık yönetim planı zorunluluğu EK-3B den çıkarıldı. Bu ne demek oluyor? Yani isteyen TAT kurabilir ve belediye ile atık yönetim planı yapma zorunluluğu yok. İstediği fabrikadan atık ambalaj alabilir. Ancak belgelendirme yapamaz!!! Yani belgelendirme için belediye ile atık yönetim zorunlu. Piyasada herkez atık alacak ve belgelendirmeyi sadece atık yönetim planı olanlar yapacak. Şöyle bir hesap yapalım:

  10 TAT var. Eksiden bu 10 TAT mutlaka atık yönetim planı yapmak zorundaydı. 100 ton atık topladılar diyelim. 10 TAT'ın 10'uda belgelendirme yaparak ambalaj atığı yönetim planına göre gerikazanım hedefleri doğrultusunda piyasaya sürenlerin ihtiyacını karşılayacaklardı.

  Şimdiki durumda ise 10 TAT'ın 2 sinin atık yönetim planı var. 100 ton atığın 20 tonu belgelendirilecek 80 tonu belgelendirilemeyecek!!! Sonuç faiş belgelendirme fiyatları ve karşılanamayan yönetmelik hükümleri!!!
   
 20. Orhan Şeker

  Orhan Şeker CMNet Üyesi

  Çok güzel açıklamışsınız söylenecek bişi yok