Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Resmî gazete bilgilendirme servisi

Konu, 'Çevre Mevzuatı' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu

  CMNet.jpg


  Resmî Gazete'deki mevzuat alanında değişen, yeni çıkan, mülga olan, CMNet Mevzuat Kütüphanesi'nde olması gereken fakat gözden kaçmış, eklenmesini istediğiniz kısaca bilmemiz gerekenleri anında paylaşabileceğiniz bir başlıktır.

  Mevzuat Grubu dışındaki CMNet üyelerinin katılımını sağlamak amacıyla açılmıştır.

  Not: Düzenli ve kaliteli bir mevzuat bölümü olması açısından konu açma yetkisi sadece sitemizde ki Mevzuat Grubu Üyelerindedir. İstekleriniz Mevzuat Grubu Üyelerimiz tarafından en kısa sürede karşılanacaktır.
   
 2. Nazan Sarı

  Nazan Sarı CMNet Üyesi

  Merhaba, eğitim ve seminer programları da bu bölümde yayınlanırsa haberdar oluruz
   
 3. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu

  Eğitim ve seminerler için Duyurular başlığı altında bölümümüz var. O bölümden takip edebilirsiniz..
   
 4. M. Hayri Cüneydi

  M. Hayri Cüneydi CMNet Üyesi

  Ekli Dosyalar:

 5. Ben de daha incelemedim burda değerlendirelim/yorumlayalım arkadaşlar. İyi Çalışmalar.
   
  Ertan Akarsu bunu beğendi.
 6. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

 7. dythrambos

  dythrambos CMNet Üyesi

 8. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
  KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Resmi Gazete Tarihi: 08.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28553

  MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  Kaynak: Resmî Gazete
   
 9. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE

  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


  MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Ağır ve tehlikeli iş” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir.”

  “Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında çalıştırılamaz.

  Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3, başlığı ile birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


  “Ek-3

  16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler

  1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.

  2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

  3. Parafinden eşya imali işleri.

  4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler.

  5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç)

  6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri).

  7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri.

  8. Selüloz üretimi işleri.

  9. Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.

  10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.

  11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.”
   
 10. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  TEBLİĞ
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

  İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

  (2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.”

  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.​

  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.​
   
 11. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu

  Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

  İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


  MADDE 1 – 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yetkili mercilerce” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 4 – Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 235 ve 242 ncimaddeleri, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27 nci maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak,
  Bu Yönetmelik İnsani Kullanım Amaçlı Suların Kalitesine Dair 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava ile İşleme Tabi Tutulmasının Şartlarını Belirleyen16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC sayılı Konsey Direktifine ve Doğal Mineralli Sulardan ve Kaynak Sularından FlorürünUzaklaştırılması İçin Aktif Alüminyum Kullanımının Şartları Hakkında 115/2010 sayılı AB Komisyonu Tüzüğüne paralel olarak,
  hazırlanmıştır.”

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130307-7.htm
  Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

  DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


  MADDE 1 – 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 200, 201, 202 ve 206 ncı maddeleri, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27 ncimaddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130307-6.htm
   
 12. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

 13. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  11 Mart 2013 PAZARTESİ
  Resmî Gazete
  Sayı : 28584
  TEBLİĞ
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
  TAŞINABİLİR, TEKRAR DOLDURULABİLİR, KULLANIMDAKİ
  ÇELİK LPG TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 5306)
  (TEBLİĞ NO: MSG – MS - 2013/3)
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  MADDE 2 – (1) 29/5/1990 tarihli ve 20532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: Mecburi Standard-90/48-49) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 5306 Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney Bakım ve Tamiri standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS 5306 Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpler – Kusur Tanımları, Hurdaya Ayırma Sınırları ve Tüplerin Tamiri veya Hurdaya Ayrılması standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
  MADDE 3 – (1) TS 5306 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
  “Bu standard, anma su hacmi 0,5 litreden 150 (dahil) litreye kadar olan, et kalınlığı 1,5 mm’den az olmayan çelikten mamul TS EN 1439 ve TS EN 1440'a göre kontrol ve muayene edilmiş LPG tüplerinin kusur tanımları, hurdaya ayırma sınırları ve tamiri veya hurdaya ayırma esaslarını kapsar.”
  MADDE 4 – (1) TS 5306 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
  MADDE 5 – (1) TS 5306 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


   
 14. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  5 Nisan 2013 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 28609
  YÖNETMELİK
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1 – 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup 5/4/2013 tarihi itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislere, Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
  MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
   
 15. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  2 Mayıs 2013 PERŞEMBE
  Resmî Gazete
  Sayı : 28635
  YÖNETMELİK
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE
  KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE
  TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ
  HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil, tahsis, işletme hakkı verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kaynak: Resmî Gazete
   
 16. Tunç Bozkurt

  Tunç Bozkurt CMNet Üyesi

  Fatih Özcan, Ali İŞLER ve Gül Can bunu beğendi.
 17. Tolga Polat

  Tolga Polat CMNet Üyesi

  4 Ağustos 2015 SALIResmî GazeteSayı : 29435
  BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
   

  Ekli Dosyalar:

  Melih Coşar bunu beğendi.
 18. GKSN

  GKSN CMNet Üyesi

  21.09.2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"
   

  Ekli Dosyalar:

İlginizi Çekebilir

SAM_0490.JPG
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
20170309_115421.jpg
Arkadaşlar merhaba, tesise gelen karışık ambalaj atigini sisteme nasıl beyan etmemiz gerektiğini açıklıyor. İyi çalışmalar.
41.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...