risk analizi örnek şablonu

Serhat Güler

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2010
Mesajlar
177
Beğeniler
76
#2
Cevap: risk analizi örnek şablonu

RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE REHBER
Yeni ISG anlayışımızın temel taşlarından biri risk değerlendirmesidir. Bu alanda çıkarılmış yönetmeliklerin birçoğunda risk konularının dile getirilmesi, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” içerisinde risk ve değerlendirilmesinden 26 kez bahsedilmesi konunun önemini daha iyi ortaya koymaktadır. Bununla birlikte pek çoğumuzun az veya eksik bilgiye sahip olduğumuz bu konuda katkı sağlamak bakımından bu doküman rehber olması bakımından hazırlanmıştır. İşyerlerinde, çalışma ortamı ve şartlarında veya çevrede mevcut olan tehlikeleri sistematik yöntemlerle belirleyerek, riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol edebilmek için yapılan çalışmaların bütünü olarak tanımladığımız ve uygulanması yasal bir zorunluluk olan risk değerlendirme ile ilgili birçok yeni tanım karşımıza çıkmıştır. Bunlar; Tehlike: Çalışma ortam ve şartlarında mevcut olan yada dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz kalacak çalışanlara, işyerine ve çevreye; Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli bulunan kaynak durum, Risk: Tehlikeli durumun meydana gelme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkaracağı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesi, Kabul edilebilir risk: Kanuni zorluklar ile işletmenin kendi “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk, Risk insanlar tarafından farklı algılandığından bir ekip ile ve sistematik yapılması sağlıklı sonuç almak bakımından önemlidir. İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması veya çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir: a) Yeni bir makine veya ekipman alınması, b) Yeni tekniklerin geliştirilmesi, c) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması, d) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi, e) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, f) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
g) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

Tehlike ve riskleri ortadan kaldırmamız veya kabul edilebilir seviyelere indirmemiz, kontrol altına almamız, bundan daha öte yönetebilmemiz için, tehlike ve risklerin; Nelerden ve nerelerden kaynaklandığını iyi bilmemiz gerekmektedir. Bunun için şu sorulara cevap aramamız gerekmektedir.

• İş yerindeki mevcut riskler nelerdir?
• Nerelerden kaynaklanmaktadır?
• Kimleri etkilemektedirler?
• Kabul edilir risk sınırları içerisinde midir?

Bir dış firmaya yapılacak uygulamalarda işyeri ve gerekli dokümanlar titizlikle incelenmelidir. Risk değerlendirme ekibi oluşturulup eğitimleri tamamlandıktan sonra aşağıdaki metodlar uygulanmalıdır. a) Planlama: Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat ve işyeri şartları göz önüne alınarak planlama yapılır. b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması: İşyerinde yürütülmekte olan veya yürütülecek olan faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırılır. Sınıflandırmada, işyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlı ve plan dışı çalışmalar, çalışanların iş tanımları gibi unsurlardan da yararlanılabilir. c) Bilgi ve Veri Toplama Bilgi ve veri toplamada, işyerinde yürütülen işler, bu işlerin süresi ve sıklığı, işin yürütüldüğü yer, işin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü, yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, işin yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği, işin yürütümü sırasında kullanılacak makina ve ekipman, bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri, kullanılan kimyasallar ve özellikleri, mevcut korunma önlemleri, daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır. Risk değerlendirme faaliyetlerinde aşağıdaki adımlar uygulanır. 1:Adım: Tehlike kaynaklarının belirlenmesi: Tehlikelerin belirlenmesinde, aşağıda belirtilen hususlarda hazırlanmış soru çek-listi kullanılarak tehlike bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. a. Fiziksel Tehlikeler: b. Kimyasal Tehlikeler: c. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler: d. Mekanik Tehlikeler: e. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler: f. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler: g. İş Makinelerinden Kaynaklanan Tehlikeler: 2.Adım: Risk değerlendirme Belirtilen konularda tesit edilen tehlikelerden kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği uygun matris kullanılarak gerçekleştirilmelidir. En yaygın kullanılan matrislerden biri 5x5 matrisidir. Bu matriste tehlikenin oluşma ihtimali ve gerçekleşme durumunda vereceği zarar derecesi 5 puan üzerinden değerlendirilir. 3.Adım: Kontrol tedbirlerin karar verme Risk değerlendirmesinde, belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. 4.Adım: Kontrol tedbirlerinin uygulanması İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi olmalıdır: a) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak, b) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek, c) Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek, d) Mühendislik önlemlerini uygulamak, e) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak. 4.Adım: İzleme ve tekrar etme Bu adımda İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonrasında uygulamaya alınan kontrol tedbirlerinin etkinlikleri izlenir ve tekrar gözden geçirilir. Gözden geçirmede aşağıdaki sorular cevaplandırılmalıdır. Kontrol tedbirleri planlandığı gibi gerçekleştirilmiş mi? Kontrol tedbirleri uygulanmış mı ve yerinde tedbirler mi? Seçilen yöntem çalışıyor mu? Değerlendirilen risklere ait maruziyet ortadan kalkmış mı?Riskler “Kabul edilebilir risk seviyesine” indirilmiş mi? Risk değerlendirmesinin, işveren tarafından, işyerinde istihdam edilen ve yeterlik belgesi bulunan iş güvenliği ile görevli mühendisler ile işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan iş sağlığı ile görevli işyeri hekimlerine, bunların bulunmaması durumunda ise, dışarıdan hizmet veren uzman kişi veya kuruluşlara yaptırılması gerektiği İş Sağlığı ve Güvenli Yönetmeliğinin 5.maddesinde belirtilmiştir.
 

muhendis63

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
25 Mart 2009
Mesajlar
83
Beğeniler
17
#3
Cevap: risk analizi örnek şablonu

emeğine sağlık ....
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#4
Cevap: risk analizi örnek şablonu

İş yerinde risk değerlendirmesi ni yapmak için fiziksel kimyasal ....diyerek mi yoksa bölüm bölüm inceleyerek mi hazırlarsınız..Mesela bakım onarım bölümü,üretim bölümü vb. gibi irdelenir, sonrasında genel olanlar yani vinç,forklift araçları ile ilgili,aydınlatma,tesisat gibi ...
 

Serhat Güler

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2010
Mesajlar
177
Beğeniler
76
#5
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Hayır hayır fiziksel kimyasal olarak değil işletmenin ana bölümlerindeki riskleri tespit ederek buradaki risklerin ölçüsünü buluyorsunuz. işletme ana bölümlerinden kastım üretimin yapıldığı ana işletme binası, kazan dairesi, arıtma tesisi, nizamiye alanı, varsa stok alanı gibi aklıma gelenler. bakım grubu atölyesi işletme içindedir genellikle onu işletme içi risk gruplarının alt maddesi olarak açabilirsiniz. Örneğin elektrik bakım atölyesi, mekanik bakım atölyesi, A makinası, B makinası, yangınla mücadele gibi alt başlıklarda oradaki riskleri detaylı tespit ederek raporunuzu hazırlayabilirsiniz. Zaten detaya indiğinizde vinçler, forkliftler, kompresörler vs hepsini incelemiş olacaksınız.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#6
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Anladım,peki tüm bölümler için risk analizini yaptıktan sonra mı,çözüm kabul edilebilir gibi sonuç odaklı çalışma yapıyorsunuz,yoksa risk analizini yaptıktan hemen sonra mı ??
Henüz iş güvenliği konusunda eğitim aşamasında olduğum için terimler tanımlar fln karışabiliyor,beni anlıyorsunuz sanıyorum :)
 

Serhat Güler

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2010
Mesajlar
177
Beğeniler
76
#7
Cevap: risk analizi örnek şablonu

örnek teşkil edecek risk analizi de yayımlarım şuan kendi bilgisayarımda değilim o yüzden daha sonra yayımlarım. risk analizinizi yaptıktan sonra risk düzeyi üst seviye olan yani kabul edilemez risk seviyesinde olan risklerin biran önce halledilmesi gerekiyor. daha sonra aylık yapılacak kurul toplantılarında aksiyon alarak tespit edilen riskleri ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik önlemler alınır. zorunluluğu yoktur fakat tavsiyem aylık olarak tüm yönetim grubunu alarak saha turu atmanızı öneririm. böylelikle daha işler hale getirirsiniz bu çarkı. işleyişi sistematik hale getirirseniz daha verimli çalışırsınız.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#8
Cevap: risk analizi örnek şablonu

teşekkür ederim.. bu işte yeniyim kafamda o kadar soru işareti var ki.. neyse acele etmemek lazım..sınavı bir geçelim hele :) dee birşey daha sorayım
peki diyelim firmada isig e dair hiçbirşey yok,firmayı gezdiniz bir sürü,eksikik,uygunsuzluk ve hata gördünüz,onları belirledikten sonra ilk kurul toplantısı mı yapmaya başlarsınız ki kendi sorumun cevabını kendimce veriyorum kurulun toplanması için zaman gerekir.. en az 7 kişiden oluşacak kurula katılacakların elirlenmesi,görev tanımı ... gibi işler yapılacak,e tabi risk değerlendirmesi de tek başına sağlıklı olmaz,onun içinde ekip olusturmalısın kı bu ekibin içinde teknik bilgi sahibi olan kişilerin olduğu bir ekip olmalı, e tabi seneryo yazıyorum ya bir iş kazası oldu diyelim yine,bir işçinin parmağı koptu,bildirdin bakanlıga 2 iş günü içinde ve sgk 3 iş günü içinde.. ilgililer durumu incelemek için geliyorlar..Tabi ilk iş olarak isg uzmanı gidiyorr tıpış tıpış ,sonra işveren veya vekili... buradaki isig uzmanının sorumluluk derecesi nedir??? isig uzmanı yeni başladı diyelim 1 ay olmadı henüz...
Daha çok monolog gibi olsada yanlışları ve eksiklikleri konuşalım diye yazdım..
 

Serhat Güler

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2010
Mesajlar
177
Beğeniler
76
#9
Cevap: risk analizi örnek şablonu

"peki diyelim firmada isig e dair hiçbirşey yok,firmayı gezdiniz bir sürü,eksikik,uygunsuzluk ve hata gördünüz" diye sormuşsunuz öncelikle eğer firmada isg adına hiçbir şey yapılmamış ve sizi uzman olarak aldıysa bu firma bilinki bu konuda bişeyler yaşamış ve birşeyler yapmak için sizi almıştır diye düşünürüm ben. yönetmeliğe göre isg kurulu her ay toplanmak zorunda. sizin işe başlama tarihiniz bellidir öncesi sizi bağlamaz. siz bu göreve başladığınız tarih itibari ile bu işlerden sorumlu olacaksınız. toplantı öncesi toplantı ajandası oluşturun konuşacaklarınızı belirlkeyin ve bu şekilde süreyi etkili kullanmış olup konu atlamamış olursunuz(bu benim uyguladığım bir sistem). kurul toplantısına katılacak kişiler bellidir. bunlar;

işveren vekili
üretim müdürü
isg uzmanı
isg sorumlusu
sendika temsilcisi
insan kaynakları müdürü
bakım ekibi
vardiya sorumlusu

toplantı öncesi bu kişilere mail yolu ile önceden haber vermeniz gerekiyor.
risk değerlendirmesi ile ilgili sorunuza gelince tabiki ekip olarak çalışacaksınız. siz tek başınıza yapmayacaksınız. riskleri beraber belirleyeceksiniz.

yeni başladınız iş kazası oldu diyorsunuz öncelikle siz her ne kadar bakanlığa veya sgk ya bildirsenizde iş müfettişi hemen gelemiyor (yaşadığım için biliyorum :) ) ama belli de olmaz tabiki bu işler. o tamamen senin şansına kalmış birşey. ceza durumu şöyle oluşuyor. herhangi bir iş kazasında işveren ve işçi kusur oranına göre cezai durum belirleniyor ve ne tür bir kaza olursa olsun farketmez işveren %20 kusur oranı ile başlıyor. bu kusur oranı arttıkça işveren için sıkıntı başlıyor. siz de iş güvnliği uzmanı olduğunuz için sizi de sorguluyor iş güvenliği açısından ne tür çalışmalar yaptınız risk analizi, aylık toplantı tutanaklarını, teknik test raporları, işçi eğitimleri aklınıza ne gelirse herşeyi sorguluyor. burada siz görevinizi yaptığınızı ispatlarsanız sizin açınızdan pek bir sıkıntı olmayacaktır. tabi bu işler sıkıntılı oluyor size tavsiye böyle bir durumda iş müffettişi size sormadan siz konuşmayın yoksa ağzınızdan bilmeden farkı birşey çıkarsa onu yakalar ve o taraftan sıkıştırır sizi :)

bu arada zaman kaybetmeden çalışanların eğitimleri, teknik testlerin yapılması, risk analizi, kkd zimmet tutanaklarını, periyodik sağlık muayenelerini, eğitim tatbikatlarını, acil durum eylem planını, yangın ekiplerini belirlemeniz ve yapmanız gerekiyor.

Kısacası şunu belirtmek istiyorum. ben ilk bu işe başladığımda şanslıydım çünkü firmada isg kuralları uygulanıyordu benim için zor olmadı ama bu tür firmalarda işe başlarken çok iyi düşünmeniz kuralları önceden işverene koymanız gerekiyor. işverenin desteğini alamazsanız işiniz çok zor. isg konusunda kimseye taviz vermemeniz gerekiyor. bu iş sadece maaşla yapılan bir iş değil bu işin vicdan ve yargı boyutu da olduğu unutulmamalıdır.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#10
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Teşekkür ederim..Eğitim de anlatılan ile fiili yaşanan değişebiliyor..verdiğiniz bilgiler altın değerinde..Senaryo işini sevdim ve yeni konu açtım..Daha spesifik deyinmek istiyorum herkes yararlansın..
 

Mustafa Açıl

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Ocak 2010
Mesajlar
21
Beğeniler
0
Şehir
Kocaeli
#11
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Serhat Bey;

İSG Kurullarıyla ilgili verdiğiniz bilgilerde yanlışlık olduğu için cevap vermek zorunda kaldım. Yazdıklarımı şahsınızı düzeltmek için değildir.

Kurul üyelerinin yazdığınız kişilerden oluştuğunu söylemişsiniz ancak İSG kurul yönetmeliği kurul üyelerini belirlemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu
Madde 5 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,
c) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,
d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
e) Varsa sivil savunma uzmanı,
f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,
g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,
h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.

Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi iptal edilen İSG yönetmeliğinde olduğu için öyle biri zaten yok. Firmalarda sivil savunma uzmanı nadiren bulunduğu için kurul 6 kişiden oluşur veya Sivil savunma uzmanı varsa 7 kişi olur.

Diğer yazdığınız kişilerinde kurula katkıları olacaktır. Ancak onları sadece konuk olarak çağırabilirsiniz. Sadece görüş bildirirler alınacak kararlarda söz sahibi değildirler. Aksi halde kurulun dengesi bozulabilir.

Toplantı duyurusu en az 48 saat önceden yapılmalıdır. Mail kullanmayan işçi veya ustaya yazı ile bildirilir ve imzaları alınır.

Yapılacak duyuruda toplantı gündemi de yazılırsa faydalı olur ilgili kişilerde hazırlıklı gelir. Gündemi yazmadan İşyeri hekimi ile de görüşülür gündeme alacağı konularda toplantı gündemine ilave edilir.

Toplantı öncesinde hazırladığınız gündem ile ilgili fotoğraflı bir sunum hazırlanırsa daha etkili olur ve toplantıda ilk olarak önceki kurulda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının bilgisi verilir. Daha sonra toplantı gündemine geçilir. Toplantı gündemindeki konular talebe göre değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

Ayrıca kurullarla ilgilide tüm kurul üyelerinin İSG kurulları hakkında yönetmelikte içeriği yazan konularda eğitim alması gerekmektedir. İSG uzmanıysanız bu eğitimi de siz verebilirsiniz.

Kurul toplantılarından sonra da alınan kararlar ile ilgili tutanak düzenlenir ve imzalanır. işverene bildirilir.

Kurullarla ile ilgili yazılması gereken daha fazla şey var ancak yönetmelik açıklayıcı bu konu da. Örneğin kurulun toplanma zamanları veya toplanamadığında ne yapılacağı gibi..

Bir işyerinde uzman olarak çalışmaya başladınız ve üzerinizden sorumluluğu biran önce atmak istiyorsanız ilk önce İş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defteri satın aldıracaksınız. O işyerinde belirlediğiniz her eksikliği deftere yazıp imza atacaksınız ve işverenin de imzasını alacaksınız. üç nüshalı olacak defter yapraklarının bir nüshası sizde saklı kalacak. Daha sonra deftere yazdığınız eksikliklerle ile ilgili ve sonradan tespit edip deftere yazdığınız eksikliklerle ilgili çalışmalara başlayacaksınız. Böylelikle iş kazası yaşandığında eksiklikleri işverene bildirmiş olduğunuz için sorumluluk sizde olmayacak.

İyi günler..
 

Serhat Güler

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2010
Mesajlar
177
Beğeniler
76
#12
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Mustafa bey bişey sormak istiyorum ben size. yönetmelik maddelerini aynen uygular mısınız? örnek korkuluk boyları 90 cm ve 110 kg kadar dayanıklı olması lazım. ben bu korkulukları 120 cm ve 200 kg kadar dayanıklı yaptım bu bir sıkıntı mı yönetmelikte yazmadığı için? şunu söylemek istiyorum ben o soruya cevap verirken aklımdan yazdım sizin gibi kitaba bakmadım kendi yorumlarımı da eklemek için. sadece işyeri hekimini atlamışım olabilir ve bakım grubunu eklemişim ki ben toplantılara katılmalarını daha sağlıklı görüyorum. ayrıca nereden başlayacağınız size kalmış bir durum. toplantıda karar aldırıp sorumlusu ve termini belirleyip o tutanağı imzalatmanız gene görevinizi yerine getirmiş olursunuz. ayrıca sizinde yanlış olduğunuz nokta o defter bakkal defteri değildir sadece 3 yapraklık olması yetmez kırtasiyeden alıp yazılmaya başlanmaz. noterden tasdik ettirmeniz gerekiyor.

Dediğim gibi burada ben bu yazıyı herhangi bir yere bakarak yazdım. atladığım konularda uyarabilirsiniz fakat yanlış yazdığım bir şey göremiyorum ben. neden böyle yazdınız anlamışta değilim.
 

Mustafa Açıl

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Ocak 2010
Mesajlar
21
Beğeniler
0
Şehir
Kocaeli
#13
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Serhat Bey bana göre yanlış bilgi size göre atlamış olduğunuz bilgi olsun. Amacım yanlış yaptınız demek değildi burada yazdığınız bilgiyi okuyan birisi kurul kurarken sizin listedeki gibi yapmasındı. kurula diğerlerini de fikir almak için çağırabileceğinizi söylemiştim ama üye oldukları taktirde kurulda dengesizlik olur işverene yakın üyelerin fazlalığı kararları etkiler. Örneğin pahalı bir kişisel koruyucu talebinde bulunmuşunuzdur. İşçi ister formen ister İSG uzmanı ve İşyeri hekimi ister ama karşısında kurulda olmaması gereken kişiler fazla olursa o karar çıkmaz. Türkiye gerçeği o kurulda oylama yapılmaz işverenin veya vekilinin dediği olur o ayrı. Ancak sizi gelen müfettiş kurul üyelerini fazla görürse dönüp size sorar bu adamların ne işi var kurulda diye o yüzden yönetmeliğin istediği kişilerin dışındakiler alınmamalıdır. Çağrılsa bile tutanağa imza attırılmamalıdır.

Bu arada bende yazdıklarımı aklımdan yazmıştım ama daha kesin olsun tartışma devam etmesin diye yönetmeliğin kurul üyeleri ile ilgili maddesini aynen almıştım

Eğer emin olunmayan bilgi olduğu taktirde tüzük ve yönetmeliğe bakmak en doğrusudur. Örnek isterseniz cevabınız üzerinden vereyim. O bilgi yönetmelik değil tüzüktedir. korkuluklarla ilgili 110 kg değil 100 kg ibaresi vardır. 120 cm 200 kg için yapsanız hiçbir sıkıntı olmaz zaten tüzükte de cümle başlarında en az diye ibare vardır.

İSG defterinin bakkal defteri olduğunu yazmadım. Sizin yazdığınıza göre notere imzalatmak gerekli. Ben bakanlığa onaylattım başka bir arkadaşım da Bölge müdürlüğüne. Noterde seçeneklerden biridir. Bana göre notere onaylatmak gereklidir bilgisi de yanlış bilgidir.

Benim söylemek istediğim kanunlarda açık seçik belirli olan konuların yazılırken kanunlara bir göz atılması gerektiğidir. Aksi halde başkaları da yanlışı doğru olarak kabul edebilir.

Yazınıza cevap yazarken amacım ukalalık değil sadece düzeltme yapmaktı. Tartışmak atışmak değildi maksat.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#14
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Düzeltmek isterim kurul en az 7 kişiden oluşur.Tüzük madde 5 te belirtildiği gibi.Sivil savunma uzmanı varsa 8 olur.
 

Mustafa Açıl

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
12 Ocak 2010
Mesajlar
21
Beğeniler
0
Şehir
Kocaeli
#15
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Hangi tüzükte olduğunu da yazarmısınız İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde değil. Bahsettiğiniz kurullar ile ilgili yönetmelikse madde 5 te sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi var. O da iptal olan İSG yönetmeliğinde geçmekteydi. Onu da alırsanız olur ancak şuan da mevcut kanunlarda öle biri yok iptal edilen yönetmelik üzerinden kurula öle biriini almış olursunuz.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#16
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Açıkçası henüz mevzuata hakim değilim ancak UZE yi bilirsiniz(Uzaktan eğitim sistemi) oradaki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konusunu açarsanız görürsünüz bizim örgün eğitimdede bu şekilde anlatıldı..sınava girecek kişilere verilen eğitimlerde en az 7 diye anlatılıyor.Hatta sınav sorumuzdu.... bu yöntmelik bir hafta içinde iptal edilmedi ise cevap en az 7 kişi dir...
 

Serhat Güler

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2010
Mesajlar
177
Beğeniler
76
#17
Cevap: risk analizi örnek şablonu

neyse ben yönetmelik maddesine sadece yorumumu katmıştım. çünkü bana göre doğrusu ve olması gereken buydu. bundan sonra kimsenin kafası karışmasın biri bişey sorduğu zaman yönetmelikten kopyala yapıştır yaparım olur biter. kim ne anlarsa anlar. ben yukarıda anlattım daha fazla uzatmakta istemiyorum açıkçası cevap vererek.

her zaman savunduğum konudur. benim isg uzmanı olmam bir makina müh. elektrik müh. kadar bilgili olduğum anlamına gelmez. ama bizler kendimizi öyle görürüz nedense. bu aynen bizim çevre görevlisi olayına benziyor. bir makinacı sınava girip belge alıyor bizimle eşdeğer oluyor diye ortalığı ayağa kaldırdık günlerce. bu işe baktığınızda aynı şeyi bizlerde yapıyoruz. nedense işimize gelmediği zaman haykırıyoruz. bu saçmalıklarda yönetmelik maddelerinden çıkıyor.

neyse arkadaşlar bundan böyle ben şahsım olarak hiçbir konuya yorum yapmama kararı aldım. baktığım zaman bir sürü arkadaş var zaten yardımcı olan.

kendinize iyi bakın.
 

Tuğba Coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Mart 2009
Mesajlar
402
Beğeniler
131
Şehir
İzmit, Kocaeli
#18
Cevap: risk analizi örnek şablonu

Sayın sguler bey,
Sizin oradaki yorumunuz zaten sorunun cevabı idi, yani takılmayın,bilgi nettir,ve kaynağı vardır.Ancak yorumlar insana özgüdür ve ben bizi yorumlarınızdan, düşüncelerinizden bizi mahrum etmeyin diyorum.
 

Yukarı Alt