• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
485
Şehir
İstanbul
#1
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27277

Amaç:

Bu yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

Kaynak:
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
 

Dosyalar

Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
485
Şehir
İstanbul
#3
16.06.2012 tarih 28325 sayılı resmi gazete ile yayımlanan Sanayi Kaynakli Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
yapılan değişikliklerin yönetmeliğe eklenmiş hal ilk mesaj düzenlenmiştir.

Bilginize sunarım...

Kaynak:
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
 
Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
485
Şehir
İstanbul
#4
Kayıt
31 Ocak 2013
Mesajlar
278
Beğeniler
211
Şehir
İstanbul
#5
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.


Sanayi Kaynaklı HKKY ile ilgili bir taslak hazırlanmış bakanlığın sitesinde ancak görüşlerimizi bildirebileceğimiz bir Görüş Bildirme Formu göremedim bu yönetmelik için. Oysaki hepimizin sahada yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerimizi bir şekilde bakanlığa ulaştırmamız gerekli. Tanımlar, proseslerin açılımları ve dolayısıyla hangi grupta olduklarının neye göre belirleneceği vb. gibi...

Hangi tür tesislerde hangi parametlerin ölçümünün yapılmasının gerektiğinin yönetmeliği okuyan herkes tarafından net bir şekilde anlaşılabilmesi, yakın ve uzak kavramlarının en azından bir oranla teknik anlam kazanması, yoruma açık söylemlerin teknik bir dille tek tip hale getirilmesi gibi değişiklerin yapılması gerekli....
 

Dejavu

CMNet Üyesi
Kayıt
3 Aralık 2011
Mesajlar
82
Beğeniler
54
Şehir
Ankara
#9
Ek-2 hangi bölümünde bulunmakta?İnceledim ama bulamadım net bir ifade
ilk paragraf;

"Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD)’nin dağılım modellemesi kullanılarak hesaplanması, tesis etki alanında hava kalitesinin ölçülmesi ve ölçüm metotları aşağıdaki esaslara göre yapılır:"

ikinci paragraf;

"Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır. "

Tablo 2.1 in altında devam eden maddeler (a bendi) modelde göz önünde bulundurulacak teknin hususlardır


a) Tesisin Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin (HKKD) hesaplanmasında gözönünde bulundurulan hususlar:


Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri, aşağıdaki faktörler ele alınarak; gazlar, havada asılı partikül maddeler ve çöken tozlar için hesaplanır.


1) Tesis etki alanındaki topoğrafik yapının etkileri ve Ek-4 de belirtilen baca yükseklikleri göz önüne alınır.


2) Tesis etki alanındaki binaların etkisi göz önüne alınır. Eğer bacalar, bina veya kulelere bina veya kule yüksekliklerinin 4 katından daha az uzaklıklarda ise: baca yüksekliği binadan 1,7 kat, soğutma kulesinden 1,5 kat fazla olduğu takdirde, binaların etkisi ihmal edilir.


3) Çok zayıf rüzgarların hüküm sürdüğü şartların sık ortaya çıktığı durumlar göz önüne alınır. Bu husus, tesisin bulunduğu yerde, 1 (bir) yıl boyunca % 30’unu geçen saatlerde,10 dakikalık ortalama değerler halinde verilen ortalama rüzgar hızı 1,0 m/s den küçükse, geçerlidir.


4) Hesaplamalar, tesis etki alanı dahilinde ortaya çıkan emisyonların, bir kimyasal veya fiziksel değişmeye uğramadığı kabul edilerek yapılır.


5) Emisyonların yayılması hesaplanırken, her bir durum için yayılma şartlarının sabit olduğu kabul edilir.


b bendi model ve ölçüm için seçilecek alanla ilgilidir.


b) Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanacağı ve Hava Kalitesinin Ölçüleceği Alanın Belirlenmesi:

Tesisten açık havaya verilen emisyonların Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin (HKKD) hesaplanmasında veya hava kalitesi ölçümlerinin yapılmasında tesis etki alanı, inceleme alanı ve tepe noktaları dikkate alınır.

1) Tesis Etki Alanı: Emisyonların merkezinden itibaren bu yönetmelikte Ek-4 de verilen esaslara göre tespit edilmiş baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarı çapa sahip alan, tesis etki alanıdır. Zeminden itibaren emisyonların effektif yüksekliği (Dh+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki alanı, bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Baca dışı emisyon kaynaklarının (alan kaynak) yüzey dağılımı 0,04 km2’den büyükse, tesis etki alanı, alan kaynak karenin ortasında olmak üzere bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Emisyon kaynaklarının yüzeydeki dağılımının tespitinde tesisin etki alanı esas alınır.

2) İnceleme Alanı: Tesis etki alanı içinde kenar uzunlukları 1 km olan kare şeklindeki alanlardır. Kirlenme hakkında kararın verilemediği özel durumlarda inceleme alanının kenar uzunlukları 0,5 km olarak alınır.

3) Tepe Noktası: Emisyon kaynağının kuzeyinden itibaren saat yönünde 10derecelik ardışık açılarla emisyon kaynağına çizilen R m. yarıçapındaki çemberin kare şeklindeki inceleme alanı içinde kalan yayı kestiği noktalar tepe noktası olarak kabul edilir


c, d ve e bentleri limit değerlerle kıyalsama yapılacak periyotların tanımlarıdır.

f bendi modelde kullanılacak kaynak türleri ve kütlesel debi hesaplarıyla ilgili bilgi veriyor.

sonraki maddeler genelde ölçümlerle ilgili.
 
Kayıt
26 Temmuz 2013
Mesajlar
124
Beğeniler
49
Şehir
ŞANLIURFA
#10
ilk paragraf;

"Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD)’nin dağılım modellemesi kullanılarak hesaplanması, tesis etki alanında hava kalitesinin ölçülmesi ve ölçüm metotları aşağıdaki esaslara göre yapılır:"

ikinci paragraf;

"Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır. "

Tablo 2.1 in altında devam eden maddeler (a bendi) modelde göz önünde bulundurulacak teknin hususlardır


a) Tesisin Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin (HKKD) hesaplanmasında gözönünde bulundurulan hususlar:


Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri, aşağıdaki faktörler ele alınarak; gazlar, havada asılı partikül maddeler ve çöken tozlar için hesaplanır.


1) Tesis etki alanındaki topoğrafik yapının etkileri ve Ek-4 de belirtilen baca yükseklikleri göz önüne alınır.


2) Tesis etki alanındaki binaların etkisi göz önüne alınır. Eğer bacalar, bina veya kulelere bina veya kule yüksekliklerinin 4 katından daha az uzaklıklarda ise: baca yüksekliği binadan 1,7 kat, soğutma kulesinden 1,5 kat fazla olduğu takdirde, binaların etkisi ihmal edilir.


3) Çok zayıf rüzgarların hüküm sürdüğü şartların sık ortaya çıktığı durumlar göz önüne alınır. Bu husus, tesisin bulunduğu yerde, 1 (bir) yıl boyunca % 30’unu geçen saatlerde,10 dakikalık ortalama değerler halinde verilen ortalama rüzgar hızı 1,0 m/s den küçükse, geçerlidir.


4) Hesaplamalar, tesis etki alanı dahilinde ortaya çıkan emisyonların, bir kimyasal veya fiziksel değişmeye uğramadığı kabul edilerek yapılır.


5) Emisyonların yayılması hesaplanırken, her bir durum için yayılma şartlarının sabit olduğu kabul edilir.


b bendi model ve ölçüm için seçilecek alanla ilgilidir.


b) Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanacağı ve Hava Kalitesinin Ölçüleceği Alanın Belirlenmesi:

Tesisten açık havaya verilen emisyonların Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin (HKKD) hesaplanmasında veya hava kalitesi ölçümlerinin yapılmasında tesis etki alanı, inceleme alanı ve tepe noktaları dikkate alınır.

1) Tesis Etki Alanı: Emisyonların merkezinden itibaren bu yönetmelikte Ek-4 de verilen esaslara göre tespit edilmiş baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarı çapa sahip alan, tesis etki alanıdır. Zeminden itibaren emisyonların effektif yüksekliği (Dh+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki alanı, bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Baca dışı emisyon kaynaklarının (alan kaynak) yüzey dağılımı 0,04 km2’den büyükse, tesis etki alanı, alan kaynak karenin ortasında olmak üzere bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Emisyon kaynaklarının yüzeydeki dağılımının tespitinde tesisin etki alanı esas alınır.

2) İnceleme Alanı: Tesis etki alanı içinde kenar uzunlukları 1 km olan kare şeklindeki alanlardır. Kirlenme hakkında kararın verilemediği özel durumlarda inceleme alanının kenar uzunlukları 0,5 km olarak alınır.

3) Tepe Noktası: Emisyon kaynağının kuzeyinden itibaren saat yönünde 10derecelik ardışık açılarla emisyon kaynağına çizilen R m. yarıçapındaki çemberin kare şeklindeki inceleme alanı içinde kalan yayı kestiği noktalar tepe noktası olarak kabul edilir


c, d ve e bentleri limit değerlerle kıyalsama yapılacak periyotların tanımlarıdır.

f bendi modelde kullanılacak kaynak türleri ve kütlesel debi hesaplarıyla ilgili bilgi veriyor.

sonraki maddeler genelde ölçümlerle ilgili.
Bilgi paylaşımınız ve yardımcı olduğunuz için teşekkürler
 
Kayıt
29 Ağustos 2014
Mesajlar
6
Beğeniler
0
#11
Merhabalar. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile ilgili olarak bir sorum olacaktı.
Proseste kullanılmak üzere toplamda 3000 ton metanol kapasiteli iki adet stok tankına sahip bir tesiste çalışıyorum. Bu yönetmelik kapsamında metanol tankları için yüzer tavan veya buhar geri kazanım ünitesi yaptırmak zorunda mıyız? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.