Tehlikeli atık alanı oluşturma !?

C
#1
Arkadaşlar tehlikeli atık alanının oluşturulmasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ? Ne gibi azaltıcı yada önleyici tedbirler alabiliriz ?
 

hakancihan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
15 Mart 2009
Mesajlar
44
Beğeniler
48
Şehir
ANKARA
#2
14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Atık üreticisinin yükümlülükleri başlığı altında Madde 9’a göre;

MADDE 9 m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla,....

kolay gelsin..
 

bll_2081

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
364
Beğeniler
311
Şehir
ANKARA
#3
Proje kapsamında faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli atıklar için geçici Tehlikeli Atık Deposu yapılacaktır. Bu depo özellikleri; tabanı sızdırmasız beton zemin olacak, üç tarafı ve üstü kapalı şekilde ve önden tel örgülü ve kapısı olacak şekilde yapılacaktır. Depo içerisi atık yağlar bölmesi diğer bölümlerden oluşturulacak yükselti ile ayrılarak yan bölmelere sızma önlenecektir. Ayrıca bu bölüm tabanında yine sızdırmasız ve beton olacak şekilde yağ toplama çukuru yapılacaktır. Her atık için ayrı bölme ve her birisi için atık kodları ve isimleri tabelaları buralara konularak ayrı depolanmaları sağlanacaktır.

Faaliyet alanında oluşabilecek tehlikeli atıkları, 14.03.2005 tarih ve 22378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 9 m bendindekiAtıklarınfabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla yükümlüdür” hükümleri uyularak tesiste inşa edilecek olan xx m2’lik atık kabul alanında depolanacaktır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 26. belirtilen –“ İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemler ve yakma işlemlerine göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde atık kod numarasına göre depolanır. Ara depo veya işleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve aşınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur.” hükümlerine uyularak muhafaza edilecek olup, yönetmeliğin Madde 9 “d” bendinde de belirtildiği üzere “Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,” hükmü gereğince etiketleme yapılacaktır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliğin Ek 8 de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurulacak, iki ay içinde valiliğe gönderecek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlaması yaparak, bir yıl boyunca bir nüshasını şirket dosyalarında saklayacaktır. Ayrıca tesiste oluşan bütün tehlikeli atıkların (atık yağ, kontamine atık vb.) taşınması esnasında Ulusal Atık Taşıma Formları düzenlenecektir. Formların üst nüshaları taşıma firmasında ikinci nüshaları işyerinde saklanacak, üçüncü nüshaları İl Müdürlüğüne verilecektir

Tesiste tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması gibi işlemler için "Tehlike Atık Mali Sorumluluk Sigortası" yaptırılacaktır. Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbirler alınacaktır.


ptd yazdıgım :p
 

Cansu Bağ

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
22 Ocak 2011
Mesajlar
345
Beğeniler
402
Şehir
Karşıyaka, İzmir
#4
Bence her şeyin başı eğitim. Atık alanıyla ilgili arkadaşlarımızın yukarıda belirtmiş olduğu ''Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği '' ne göre biriktirme işlemlerini yapmalısınız. Tesis içerisinde atık toplama merkezleri oluşturulduktan sonra kontamine olmuş atıklar ayrı toplanmalıdır. Çünkü kontamine olmuş atıklarla beraber evsel ya da geri dönüşümlü atıklar karıştırılırsa kontamine atık miktarınız otomatik olarak artacaktır. İlk cümlemde dediğim gibi herşeyin başı eğitim. İşletmede çalışanlara bu konuda eğitim vererek kaynağında ayrı toplama eylemini gerçekleştirebilirsiniz. Atık alanı oluşturulduktan sonra yangın ihtimaline karşı yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.
 

bll_2081

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
364
Beğeniler
311
Şehir
ANKARA
#5
Atık yağlar Makinelerin günlük, haftalık ve aylık bakımları düzenli bir biçimde yapılarak, yağ sızmaları önlenerek, Yakıt filtreleri düzenli olarak kontrol edilerek,atık aküler yenisinin satın alındığı firmaya eskisi iade edilmek suretiyle azaltıcı tedbirler olabilir birde siz de ne gibi tehlikeli atıklar oluşuyor onları bilebilirsek belki daha faydalı olabiliriz.
 

Perizat

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
8 Mart 2012
Mesajlar
1
Beğeniler
2
#6
Az miktarda tehlikeli atık üreten tesisler birbirlerine yakın mesafede ise sözleşme veya başka bir yolla ortak geçici depolama alanı kullanabilir mi??
 

Cansu Bağ

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
22 Ocak 2011
Mesajlar
345
Beğeniler
402
Şehir
Karşıyaka, İzmir
#7
Ortak geçici depolama alanı olabilir. Fakat biriktirilen tehlikeli atıkların üzerinde mutlaka firma adı yazmalıdır. Zaten ulusal atık taşıma formlarının üzerinde firmanın adı ve kendi çıkardığı atık miktarı yazılır. aynı yerde biriktirilip aynı araçla aynı tesise gönderilebilir atık cinsine göre. Mesela A ve B tesislerinin tehlikeli atıkları aynı atık alanında biriktiriliyor. Aynı araçla gönderiliyor fakat A firmasının ayrı B firmasının ayrı UATF' ları dolduruluyor.
 

mathus

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Temmuz 2012
Mesajlar
1
Beğeniler
0
#8
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre en az 1000 metrekare toplam kapalı alan olması gerek diyo.. peki bu kapalı alan neye göre yapılacak sızdırmazlığını falan anladıkta .. komplemi kapalı olacak ( içerisine kuş dahi giremeyecek şekilde ) ya da sadece üstü kapalı ve kenarları tel örgü ile çevrili olması yetermi? Biz bu işi havaalanında yapmayı düşünüyoruz bizdeki atıklar belli ; araçlardan çıkan motor yağları , itfaiye bolumunden çıkan atıklar , ambalaj atıklar , az miktarda florasan lamba pil , eloktronik atık vs vs.. bunların hepsini bu kapalı alan içinde muhafaza edebilirmiyiz.. bu konu hakkında bilgi verirseniz çok seviniriz... şimdiden teşekkürler
 

sümeye

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
18 Ocak 2013
Mesajlar
147
Beğeniler
28
#9
Tehlikeli atık bölmesi foto olan paylaşabilir mi, tehlikesiz atıkla aynı alanda, iki bölmeli yapabilir myz
 

Yukarı Alt