Tehlikeli atık geri kazanım tesisi

Rabia Ülkühan Köse

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
22 Ocak 2011
Mesajlar
19
Beğeniler
2
Şehir
Ankara
#1
Merhabalar,
Danışmanı olduğum bir firma tehlikeli atık geri kazanım tesisi lisansı almak istiyor. Bu konuyla ilgili gerekli bilgiler için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine baktım fakat ara depolama ve bertaraf tesisleri için yapılması gerekenler var ben geri kazanım tesisi için yapmam gereken işlemleri, gerekli kriterleri nerden bulabilirim??
 

mnemonic

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
28 Mart 2012
Mesajlar
31
Beğeniler
33
Şehir
İzmir
#2
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Madde 10,
a fıkrası )Tehlikeli atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri için çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik esaslarına uymakla yükümlüdür der.
Buna göre;
Bu yönetmelikde Bu tesisler EK1'de 8 Atık Yönetimi 8.1'de yer alır.
Dolayısıyla öncelikle EK-3A'da yer alan GFB Başvuru formundaki bilgileri tamamlayıp GFB Başvurunuzu yapacaksınız. Yine EK-3B'de yer alan ekleri tamamlamış olmalısınız.
Yani;
1)ÇED görüşü (Olumlu ya da gerekli değildir. Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri için mutlaka ÇED olumlu yazısı gerekecektir)
2)3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kullanma izin belgesi ..... vb. (Yönetmelikde tüm maddeler açıklanmış)
3) Sicil Gazetesi
4) Kapasite Raporu
5) İşletme Belgesi
6) Vaziyet Planı
7) İş Akım Şeması ve Proses Özeti
8) Emisyon uygunluk yazısı
9) Atıksu Arıtma Proje Onayı
10) Tehlikeli madde atıksu deşarjı olacaksa bunun Atıksu Arıtma Proje Onayı
11) Acil Durum/Müdahale Planı ( İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)
12) İlgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığına dair İl Müdürlüğü uygunluk yazısı
13) Sanayi Sicil Belgesi

GFB alındıktan sonra ;
Lisans başvurusuna bulunurken de Fizibilite Raporu ve TAKY Ek19'da yer alan Teknik Uygunluk raporu


Teknik Uygunluk Raporu

A) GERİ KAZANIM TESİSLERİ İÇİN
1) Tesise geri kazanım amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre kodları, geri kazanım kapasitesi, geri kazanımda kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,
2) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/yıl) ve depolama şekilleri hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri,
3) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri,
4) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri,
5) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor,
6) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,
7) Tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,
8) Tesise kabul edilen atıkların analizleri,
9) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,
10) Geri kazanılan ürünlerin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge,
11) Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/yıl),
12) Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri,

Tüm bunlar tamamlandıktan sonra lisans alınabilir
 

E.Onur Özçiçekçi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
7 Mart 2011
Mesajlar
63
Beğeniler
23
Şehir
Adapazarı / SAKARYA
#3
1)ÇED görüşü (Olumlu ya da gerekli değildir. Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri için mutlaka ÇED olumlu yazısı gerekecektir)
Eski bir konu ama yine de inceleyen arkadaşları bir yanılgıdan kurtarmak istedir.

Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri için mutlaka ÇED olumlu yazısı alınması gerekli demişsiniz. Eğer tamamen fiziksel yöntemler ile (kırma, kalorifik değeri yükseltme, susuzlaştırma vb.) geri kazanım yapılması durumunda ÇED gerekli değildir belgesi yeterli olacaktır.

Söz konusu prosesin ÇED Ek-1 listesindeki yeri;

12- Tehlikeli ve özel işleme tabi atıklar:

a) Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma ve benzeri termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler,

b) Yakma kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri,

c) Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler.

Söz konusu prosesin ÇED Ek-2 listesindeki yeri;

2-ç) Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri
kazanılması