Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası

Konu, 'Tehlikeli Atıkların Kontrolü' kısmında Erman Şenyürek tarafından paylaşıldı.

 1. Erman Şenyürek

  Erman Şenyürek CMNet Üyesi

  Bilindiği üzere ilgili yönetmelik hükümlerine göre ayda 1 ton ve üzeri atık üreticileri valilikten geçici depolama izni almakla yükümlüdür.

  geçici depolama izni alabilmek içinde sanırım tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak gerekli?

  Pratikte bunun uygulamasını yaşayan arkadaşlar oldu ise tecrübelerini paylaşmalarını dilerim.

  Saygılarımla;
   
 2. Murat Akyüz

  Murat Akyüz CMNet Üyesi

  Sigorta ile depolama izni olayı farklı aşamalarda uygulanıyor. Yani sigortacınıza söylüyorsunuz mevcut sigorta üzerine bir madde ekleyerek Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapıyor. Atık alanı izni için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuruyorsunuz gelip inceleme yaptıktan sonra İzin belgenizi veriyorlar. Aşağıda duyuruyu veriyorum.

  TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
  SİGORTASINA İLİŞKİN DUYURU


  Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 13 üncü maddesinde “…tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen yükümlülükler açısından müteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belirtilen meslekî faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar…” hükmü yer almaktadır.
  Bu kapsamda, Kanun hükmünde yer alan faaliyetlerle iştigal eden kişi ve kuruluşlar faaliyetleri esnasında ortaya çıkacak kazalar sebebiyle üçüncü şahısların görecekleri maddi ve bedeni zararlardan kaynaklanan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar. Kanunda yer alan faaliyetlere ilişkin sigorta asgari teminatlar uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca tamamlanarak Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat 09.05.2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 11 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
  Tehlikeli maddeler için düzenlenecek poliçelerde sorumluluk klozlarının anılan tarife ile genel şartlara uygun olması, herhangi bir muafiyete yer verilmeden söz konusu tarife ve talimat ile Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına uygun olması zorunludur.
  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde (A) ve (M) koduyla belirtilen atıkları, geçici ve ara depolanması, taşınması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce, Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
  Türkiye’de genel sorumluluk sigortası branşında ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketleri belirtilen sigortaları yapmak zorundadır.
  2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce, akdedilmiş olan tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası sözleşmeleri, sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.
   
 3. Merve Bayraktar

  Merve Bayraktar CMNet Üyesi

  Tehlikeli atık geçici depolama alanı izni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' nden alınıyor ancak başvuru yaparken eke mali sorumluluk sigortanızı da koyuyorsunuz. Mali sorumluluk sigortası için illa izin alınması gerekmiyor izin alınmayacak tesislerde de yapılması zorunludur. Sigorta ayrıda yapılabilir tesisin sigortası varsa poliçede de tehlikeli alanı ibaresi de ekletilebilir. Bu arada Çevre Müdürlüğü tonaj açısından 6 aylık süreçte 6 tonu geçiyorsa izin alınması gerektiğini belirtmişlerdi. Örneğin altı ayda siz 1 kere 2 ton gönderiyorsanız izne gerek yok.
   
 4. zuhall

  zuhall CMNet Üyesi

  Ben depolama için izin almadım. Zaten bunun adı izin değil daha çok bildirim yapıp uygunluk yazısı almak galiba. Süreci tam bilmiyorum ama ben tehlikeli atık ve tehlikeli madde depoladığımızdan dolayı sigorta yaptırdım. Çoğu sigorta şirketi bu konuda tecrübeli değil. Bir tebliğ var bu konu da belii miktraların üzerinde tehlikeli madde ve atık depoluyorsan sigorta yapma zorunluluğu getiriyor. Ben miktralarımı, çalışan sayımı, ciromu bildirdim.Sigorta şirketi de buna göre bir poliçe hazırladı çok büyük bir maaliyet çıkmadı. bir senelik poliçe sonunda tekrardan yenileyeceğim.
   
 5. Göksel Kurtuluş

  Göksel Kurtuluş CMNet Üyesi

  Hangi miktarın üzerinde olursa sigorta yapılması zorunludur?
   
 6. zuhall

  zuhall CMNet Üyesi

  Şimdi tebliğe tekrardan baktım ama miktar sınırlaması yokmuş. ama sigorta şirketi bizden depolanan miktraları istemişti belki de şirket ona göre bir rakam belirlemek için istemiştir. benim de aklımda öyle kalmış.Tebliği ve bir de talimat var resmi gazetede yayınlanan bunları ekledim .Teminatlarla ilgili birşeyler var burada, bir de hangi maddeleri kapsadığı yazıyor.
   

  Ekli Dosyalar:

 7. Merve Bayraktar

  Merve Bayraktar CMNet Üyesi

  Evet belli bir sınırlama yok 1 kg bile çıkış olsa sigorta yapılıyor. Sigorta şirketleri cari hesap ve kişi sayısını baz alarak bir fiyat belirliyormuş sanırım, ben konnuşturumda belli katlar var ona göre veriyoruz demişlerdi. Benim yaptırdığım tesislerimden en fazla 260 TL geldi 230-250 TL civarı geliyor oratalama.
   
 8. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Biz şu anda tehlikeli atık depomuzun yapımını bitirmek üzereyiz. Atık yönetim planımızı hazırladık, UATF lerimiz mevcut, bir de bu sigortayı yaptırdıktan sonra sizce tehlikeli atık geçici depolama izni için il çevre müdürlüğüne başvurmamızda bir sakınca / eksiklik var mı?
   
 9. Merve Bayraktar

  Merve Bayraktar CMNet Üyesi

  Başvurularımızda;
  Depolama alnınızın gösterildiği vaziyet planı,
  Mali sorumluluk sigortası,
  Yangın önlemi için yangın tüpü,
  Levhalar (Tehlikeli atık geçici depolama alanı, ör: 13 01 13 hidrolik yağ, 15 02 02 kontamine bez-eldiven vb. levhaları)
  Depolama Alanı resimleri (yangın tüplerini, ızgara ya da kör rögarı, epoksi kaplandığını levhaları, kapıları vb. gösteren)
  Depolama alanını anlatan kısa bir yazı (bu yazıda depolama alanı sorumluları ve iletişim bilgilerini de belirtirseniz iyi olur)

  ilgili bilgileri sunuyoruz.

  Atık yönetim planı, uatf göndermenizde gerek yok.

  Ayrıca ben firmalarım da atıklar için form oluşturdum doldurtmaya çalışıyorum ama zor oluyor. (hangi kodlu atık ne kar miktarda ne zaman depo alanına bırakıldı ne zaman çıkartıldığını içeriyor)
   
  Cengiz Umutlu ve Gizem Uzunel bunu beğendi.
 10. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  atık yönetim planı istenmiyor mu yani? hangi aşama da atık yönetim planına bakılıyor peki?
   
 11. Merve Bayraktar

  Merve Bayraktar CMNet Üyesi

  Atık yönetim planını, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği madde 9, b bendi gereği hazırlamakla yükümlüsünüz.

  Atık üreticisinin yükümlülükleri
  Madde 9 - Atık üreticisi;
  b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,
   
 12. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  yani her 3 yılda bir yenilenip il çevre müdürlüğüne sunulacak
   
 13. Merve Bayraktar

  Merve Bayraktar CMNet Üyesi

  Evet. Onay yazısı geliyor şu tarihe kadar geçerlidir diye, bu yazının gelip gelmediğini takip edin. Ancak artık endüstriyel atık yönetim planı olarak sunuluyor, forumda konusu açılmıştı. 2 yıllık gibi oluyor aslında "geçen yıl-bu yıl-gelecek yıl" olarak sunuluyor.
   
 14. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  evet onu biliyorum teşekkür ederim.
   
 15. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Arkadaşlar şimdi ben bir atık üreticisi olarak bu tarifeden ne anlamam gerekiyor? Asgari teminat tutarımı seçebilmek için tehlikeli atık bertaraf maliyetime mi bakmam gerekiyor a-b-c-d-e- seçenekleri için. Ya da satın almış olduğum tehlikeli kimyasal tutarlarına mı?
   
 16. WalkMan

  WalkMan CMNet Üyesi

  Benim tebliğden anladığım kadarıyla atık tehlikeli atığa sebep olan ( boya kutusu, kimyasal bidonu atığı gibi kontamine atık üreten yerler ) tabloda 1. satırda yer alıyor. Neticede tehlikeli madde kullanmış oluyor. Ancak bunun sigortası nasıl yapılıyor ? Yaptıran arkadaşlar yol gösterebilir mi ? Normal poliçeye bu tarife baz alınarak eklenecek sanırım ?
   
 17. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  evet 1. madde de atık üreticisi ile ilgili ancak hangi veriye göre seçim yapılacak onu anlayamadım ben.
   
 18. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  bu konuda bir fikri olan yok mu?
   
 19. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  soruyu tekrar sormuş olayım
   
 20. Merve Bayraktar

  Merve Bayraktar CMNet Üyesi

  Bertaraf ettirirken ki kazandığınız para miktarını vereceksiniz
   

İlginizi Çekebilir

DSC_0236.JPG
Merhaba Atık kodu hakkında bilgisi olan varmı? atık: araç filmlerinin deforme olmuş olanları
IMG-20170316-WA0000.jpeg
Arkadaşlar merhaba resimde proses sonucu oluşan atık orneklemeleri bulunmaktadir. Daha detayli bilgi verilecektir.