• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

TMMOB'den Çevre ve Orman Bakanlığı'na dava

Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
485
Şehir
İstanbul
#1
Mail grubunda rastladığım bir bilgiyi paylaşmak istedim.
-------------------------------------------------------------------------------

Mahkeme : Danıştay Daire
Dosya No : 2011/
Davacı :TMMOB
Davalı : Çevre ve Orman Bakanlığı

Konu : Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 12.11.2010 gün ve
27757 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan " Çevre Görevlisi ve Çevre
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" in tamamının iptaline ve
yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

Açıklamalar : Dava konusu Yönetmelikte; faaliyetleri sonucu çevre
kirliliğine neden olan veya olabilecek olan Çevre Kanununa göre yürürlüğe
konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabii kurum, kuruluş ve ya
işletmelerin faaliyetlerinin Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan
yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığının
değerlendirilmesi, tesisin düzenli aralıklar ile kontrol edilmesi, iç
tetkikinin yapılması, çevre yönetim hizmetlerinin koordine edilmesi gibi
denetim dahil olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına ait olan görevler,
Çevre görevlileri ile çevre danışmanlık firmalarının görevleri olarak
belirtilmiştir. Dava Konusu Yönetmelik ile 4856 sayılı Kanun ile Çevre ve
Orman Bakanlığına verilen, ülke düzeyinde çevreyi kirletme riski olan tüm
işletmelerin faaliyetlerini mevzuata uygunluğu açısından denetlemek, alınan
tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığının değerlendirmek, tesisleri düzenli
aralıklar ile kontrol etmek, çevre yönetim hizmetlerini koordine etmek vb
asli ve sürekli bir kamu görevi olduğu tartışmasız olan görevlerin, dava
konusu Yönetmelikte açıkça yer almamakla birlikte özel hukuk tüzel kişisi
olduğu anlaşılan Çevre danışmanlık firmaları ile kamu görevlisi olmayan
çevre görevlilerine yaptırılması hedeflenmektedir.

Bakanlığın kendisinin ve kurumda çalışan kamu görevlilerinin eliyle
yürütmesi gereken hizmetlerini, özel şirketler ile çevre görevlilerinin
görevleri olarak düzenleyerek devreden ve buna dair usulü düzenleyen dava
konusu Yönetmeliğin Anayasa‘nın 128. maddesine, 4856 sayılı Yasa‘ya ve kamu
yararına aykırı olması nedeni ile tamamının iptali talebi ile dava
açılmıştır.
 
Kayıt
18 Mayıs 2010
Mesajlar
4
Beğeniler
1
#2
Cevap: TMMOB'den Çevre ve Orman Bakanlığı'na dava

Baştan sona doğru bir haber. Zaten TMMOB web pagede de, açtığı davalar konusunda bunu duyuruyor. Çevre Mühendisleri Odası da, bu oluşumda Yönetim Kurulu Üyesi. Nasıl bunun altına imza atmış, bende büyük bir merak uyandırdı.

Uğur SONCUL
Çevre Mühendisi
 
Kayıt
3 Eylül 2010
Mesajlar
42
Beğeniler
4
#3
Cevap: TMMOB'den Çevre ve Orman Bakanlığı'na dava

Ne demezsiniz aman ne kadar doğru haber. Böyle bir toplum yok. Zaten çevre mühendisleri için çok kısıtlı iş alanı olması ile birlikte şu dava olumlu olursa bir çok insan issiz kalacak. Zannediyormusunuz ki kamuya çevre mühendisi alınacak . Tabiki hayır. Ne denilir ki bilmiyorum. Kendi iş alanını kendisi yok eden bir mühendislik ... Böyle bir mantık böyle bir düşünceye hayret ediyorum .
 
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
11
Beğeniler
249
#4
Cevap: TMMOB'den Çevre ve Orman Bakanlığı'na dava

Bu dava zaten yönetmeliğin çıkmasından 1 hafta sonra filan açılmıştı. Öyle hatırlıyorum
 
Kayıt
18 Mayıs 2010
Mesajlar
4
Beğeniler
1
#6
Cevap: TMMOB'den Çevre ve Orman Bakanlığı'na dava

Ne demezsiniz aman ne kadar doğru haber. Böyle bir toplum yok. Zaten çevre mühendisleri için çok kısıtlı iş alanı olması ile birlikte şu dava olumlu olursa bir çok insan issiz kalacak. Zannediyormusunuz ki kamuya çevre mühendisi alınacak . Tabiki hayır. Ne denilir ki bilmiyorum. Kendi iş alanını kendisi yok eden bir mühendislik ... Böyle bir mantık böyle bir düşünceye hayret ediyorum .
Kimin mantığına kimin düşüncesine hayret ediyorsunuz? Ne demek "Ne demezsiniz aman ne kadar doğru haber.". Yazdığımı iyi okudunuz mu?