Yüksek organik madde içeren atıksuların havasız arıtımı