Makale ikonu

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma ve Geri Kazanım Tesisleri İçin Teknik Uygunluk Raporu Nasıl Hazırlanır 2020-08-07

indirmek için izniniz yok
Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği ve çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında bir firma ambalaj atığı toplama ayırma ve/veya ambalaj atığı geri kazanım konulu geçici faaliyet belgesi aldıktan sonra çevre lisansı başvurusunda kullanılmak üzere teknik uygunluk raporu hazırlanır. Bir firma için hazırlanan teknik uygunluk raporunda; firmanın atıklarını nereden temin ettiği, alınan atıkların ne olduğu, geri kazanım sonucu oluşan ürünlerin neler olduğu ve diğer bilgileri içerir. Teknik uygunluk raporu hazırlarken kapasite raporundan faydalanmak gerekir.


Bu çalışmada ambalaj atığı toplama ayırma ile geri kazanım tesisleri için hazırlanması gereken her iki teknik uygunluk raporunu birlikte değerlendireceğiz.


Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri için hazırlanan teknik uygunluk raporu aşağıda yer alan maddeleri içerir:

BÖLÜM 1
RAPORU HAZIRLAYAN KİŞİ, KURUM, KURULUŞ BİLGİLERİ
1.1​
Adı​
1.2​
Adresi​
1.3​
İletişim Bilgileri​


BÖLÜM 2
TESİS BİLGİLERİ
2.1​
Faaliyet Hakkında Genel Bilgi​
2.2​
Faaliyet Sahibinin Adı​
2.3​
Tesis Yatırım Maliyeti​

BÖLÜM 3
TESİSE KABUL EDİLEN ATIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1​
Atığın temin yöntemi ve temin edildiği yerlere dair bilgi
3.2​
Tesise kabul edilen atığı dair bilgi
(Atıkların Türü (karışık, cam, plastik gibi) cinsi ( plastikler için PET-PVC gibi, cam için renkli-renksiz gibi, kompozitler için kağıt ağırlıklı,plastik ağırlıklı gibi), miktarı (ton/ay vb.)
3.3​
Tesisten Çıkan Atıklara (sıvı atıklardan kaynaklı fireler dahil)Dair Bilgi
3.4​
İşletmenin ambalaj bilgi sistemine kaydının bulunduğu, tesise giren ve tesisten çıkan ambalaj atıklarına ilişkin aylık verilerin programa girildiğine ilişkin “İl Müdürlüğü Onay Yazısı”

BÖLÜM 4
BELGELER VE GÖRSELLER
4.1​
Tesis Bölümlerinin, Makina/ekipmanların resimleri Ekipmanların Elektrik/Yakıt tüketim kapasiteleri,
4.2​
Ayırma Bandının uzunluğu ve genişliği, biriktirme konteyneri sayısı ve kapasiteleri (hacimsel)
4.3​
Ambalaj Atığı Toplama Araçlarının Resimleri, Plakaları, Ruhsat Sahipleri, yük kapasiteleri (metreküp), taşıma kapasiteleri (istiap hadleri), Araçların Elektronik veri tabanlı takip ve izleme sistemlerine ait kod numaraları (İMEİ)
4.4​
Tam Zamanlı Çalışan Çevre Görevlisinin Belgesi ve sigorta kaydı (1. Tip tesisler için en az birinin çevre mühendisliği meslek grubundan olduğunun belgelenmesi)

BÖLÜM 5
SONUÇLAR
5.1​
Tesis ve Faaliyet İle İlgili Genel Değerlendirme


Ambalaj Atığı Geri Kazanım Tesisleri için hazırlanan teknik uygunluk raporu aşağıda yer alan maddeleri içerir:

BÖLÜM 1
RAPORU HAZIRLAYAN KİŞİ, KURUM, KURULUŞ BİLGİLERİ
1.1​
Adı
1.2​
Adresi
1.3​
İletişim Bilgileri

BÖLÜM 2
TESİS BİLGİLERİ
2.1​
Faaliyet Hakkında Genel Bilgi
2.2​
Faaliyet Sahibinin Adı
2.3​
Tesis Yatırım Maliyeti

BÖLÜM 3
TESİSE KABUL EDİLEN ATIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1​
Atığın temin yöntemleri ve temin edildiği yerlere dair bilgi
3.2​
Tesise kabul edilen atıklara dair bilgi; türü (kağıt, plastik, cam vb), cinsi(plastikler için PE,PET,PVC gibi,cam için renkli renksiz, kompozitler için kağıt ağırlıklı-plastik ağırlıklı gibi) miktarı (ton/ay)
3.3​
Tesisten çıkan atık, fire, ürün vb. dair bilgi; türü,cinsi, miktarı (ton/ay)
3.4​
İşletmenin ambalaj bilgi sistemine kaydının bulunduğu, tesise giren atıklar ile tesisten çıkan ürün ve atıklara ilişkin aylık verilerin sisteme girildiğine dair “İl Müdürlüğü Onay Yazısı”

BÖLÜM 4
BELGELER ve GÖRSELLER
4.1​
Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemenin nihai ürün olması halinde;geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin belge (Analiz Raporu, firmalardan alınacak yazı ve fatura örnekleri vs.) Kapasite raporunda ürün olarak gösterilmesi


Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemenin nihai ürün olmaması halinde; malzemenin kullanımına yönelik talebin sürekli olduğunun ve malzemenin ekonomik değere sahip bir ürünün üretim prosesinde ihtiyaç duyulan hammadde niteliğinde olduğunun malzemeyi talep edenin taahhüttü ile belgelemesi ve geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılan üretim sonucunda elde edilen nihai ürünün ürün standardını bozmadığına dair yazı. (Ürün standardının belirtilmesi/gösterilmesi gereklidir)
4,2​
Geri dönüşümü sağlanamayan malzemeler ile proses kaynaklı firelerin nasıl yönetileceği
4.3​
Tesis Bölümlerinin ve Makine/Ekipmanlarının Resimleri
4.4​
Tesis ekipmanlarının ve Tüm tesisin elektrik/yakıt kullanım kapasiteleri, proseslerde ve tesis genelinde kullanılacak su miktarları ile bunların temin yöntemleri

BÖLÜM 5
SONUÇLAR
5.1​
Tesis ve Faaliyet İle İlgili Genel Değerlendirme


Bu maddeleri açacak olursak;

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri:

BÖLÜM 1
RAPORU HAZIRLAYAN KİŞİ, KURUM, KURULUŞ BİLGİLERİ
1.1​
Adı
1.2​
Adresi
1.3​
İletişim Bilgileri

Bu bölümde teknik uygunluk raporunu toplama ayırma tesisinin bünyesinde çalışan çevre mühendisi hazırlarsa 1,1’de yer alan “Adı” ifadesinde çevre mühendisi kendi adını yazabilir. 1.2 ve 1,3’te yer alan “adresi” ve “İletişim Bilgileri” ifadelerine çalıştığı kurumun adresini ve firmanın telefon numarası ile mail adresini yazabilir. Çevre mühendisi kendi mail adresini de yazabilir.

Örnek verecek olursak;

BÖLÜM 1 RAPORU HAZIRLAYAN KİŞİ, KURUM, KURULUŞ BİLGİLERİ

1.1 Adı: Olgaç SÜRMELİHİNDİ-Çevre Mühendisi
1.2 Adresi:2. O.S.B. 30 Nolu Cad. Şehitkâmil/Gaziantep
1.3 İletişim Bilgileri:


BÖLÜM 2
TESİS BİLGİLERİ
2.1​
Faaliyet Hakkında Genel Bilgi​
2.2​
Faaliyet Sahibinin Adı​
2.3​
Tesis Yatırım Maliyeti​

Bölüm 2,1’de tesisin genel olarak yaptığı işin kısa bir açıklaması yapılır. Biz buna proses özeti diyebiliriz. Bölüm 2,2.’de ise firmanın unvanı yazılabilir. Bölüm 2,3’te ise tesis yatırım maliyeti olarak arazi ve bina değerleri ile makine ve tesisat değerleri yazılabilir. Tesisin yatırım maliyeti kapasite raporunda yazabilir ve bu bölüm için kapasite raporundan faydalanabilirsiniz.


Örnek verecek olursak;

2.2 Faaliyet Sahibinin Adı: …… PLASTİK AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA SAN. TİC. A.Ş

2.3 Tesis Yatırım Maliyeti: Arazi ve Bina:15.000.000 TL

Makine ve Tesisat:45.000.000 TL

Toplam:60.000.000 TL


BÖLÜM 3
TESİSE KABUL EDİLEN ATIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1​
Atığın temin yöntemi ve temin edildiği yerlere dair bilgi
3.2​
Tesise kabul edilen atığı dair bilgi
(Atıkların Türü (karışık, cam, plastik gibi) cinsi ( plastikler için PET-PVC gibi, cam için renkli-renksiz gibi, kompozitler için kağıt ağırlıklı,plastik ağırlıklı gibi), miktarı (ton/ay vb.)
3.3​
Tesisten Çıkan Atıklara (sıvı atıklardan kaynaklı fireler dahil)Dair Bilgi
3.4​
İşletmenin ambalaj bilgi sistemine kaydının bulunduğu, tesise giren ve tesisten çıkan ambalaj atıklarına ilişkin aylık verilerin programa girildiğine ilişkin “İl Müdürlüğü Onay Yazısı”

Bölüm 3,1’de atığın temin yöntemleri ve temin edildiği yerlere ait bilgileri tablo haline getirerek yapabilirsiniz.

Firma Adı
Adresi
Vergi Numarası
Vergi Dairesi
Tel
Fax
Temin Yöntemi
X ÇİKOLATA SAN. VE TİC. A.Ş.​
2. O.S.B. ŞEHİTKÂMİL/GAZİANTEP​
GAZİKENT​
XXXXXXXXXX​
XXXX XXX XX XX​
XXX XXX XX XX​
Sanayi​

Bölüm 3,2 ve 3,3’de tesise kabul edilen atıklar ile tesisten çıkan atıklar ve firelere dair bilgileri tablo haline getirerek yapabilirsiniz.

Atık Kodu
Giren Atığın Cinsi
Giren Atığın Miktarı (Kg/ay)
Çıkan Atığın Cinsi
Çıkan Atığın Miktarı
Çıkan Atığın Kodu
Kayıp Miktarı (Nereden Kaynaklandığı)
150102​
PE Plastik Ambalaj​
27.580​
PE Plastik Ambalaj​
27.580​
150102​
-​
150101​
Kâğıt-karton Ambalaj​
30.000​
Kâğıt-karton Ambalaj​
29.900​
150101​
100 Kg- Toz vb. maddeler​


Bölüm 3,4’te ise Tesis Geçici Faaliyet Belgesi alıktan sonra almış ve göndermiş olduğu ambalaj atıklarını ambalaj bilgi sistemine girerek beyan edilmesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekir. Daha sonra dilekçe ile ambalaj atıklarının sisteme girilip, onaylandığına dair “İl Müdürlüğü Onay Yazısı” nı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden talep etmesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen yazıyı 3,4. başlığı altına eklemesi gerekir.


BÖLÜM 4
BELGELER VE GÖRSELLER
4.1​
Tesis Bölümlerinin, Makina/ekipmanların resimleri Ekipmanların Elektrik/Yakıt tüketim kapasiteleri,
4.2​
Ayırma Bandının uzunluğu ve genişliği, biriktirme konteyneri sayısı ve kapasiteleri (hacimsel)
4.3​
Ambalaj Atığı Toplama Araçlarının Resimleri, Plakaları, Ruhsat Sahipleri, yük kapasiteleri (metreküp), taşıma kapasiteleri (istiap hadleri), Araçların Elektronik veri tabanlı takip ve izleme sistemlerine ait kod numaraları (İMEİ)
4.4​
Tam Zamanlı Çalışan Çevre Görevlisinin Belgesi ve sigorta kaydı (1. Tip tesisler için en az birinin çevre mühendisliği meslek grubundan olduğunun belgelenmesi)


Bu bölümde tesisin ambalaj atığı geçici depolama alanı, stok alanı, toplama ayrıştırma alanı ve preslenip balyaladıktan sonraki depolama alanı resimleri eklenmelidir. Ayrıca ambalaj atığı toplama ayırma bandı, pres makinesi vb. makinelerin resimleri ile tesisin içten ve dıştan (firma isminin yazılı olduğu tabela) resimleri ile ambalaj atığı toplama ayırma aracı resimleri de eklenmelidir.BÖLÜM 5
SONUÇLAR
5.1​
Tesis ve Faaliyet İle İlgili Genel Değerlendirme

Bu bölümde firmanın yaptığı iş ile ilgili sektörel bir değerlendirme yapılması lazım. Kaynakta ayrı toplanan ambalaj atıklarının ne gibi faydalar sağlayacağı, toplum üzerinde nasıl farkındalık oluşturabileceği ve ülkemize olan katkıları hakkında genel bilgiler verilebilir.Ambalaj Atığı Geri Kazanım Tesisleri:

Ambalaj atığı toplama ayırma ile geri kazanım tesislerinin hazırlaması gereken teknik uygunluk raporlarında bazı bölümler aynı olduğu için toplama ayırma tesisleri için yukarıda yapılan açıklamalar geri kazanım tesisleri için de geçerli olacaktır. Farklı bölümleri açıklayacak olursak;

BÖLÜM 4
BELGELER ve GÖRSELLER
4.1​
Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemenin nihai ürün olması halinde;geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin belge (Analiz Raporu, firmalardan alınacak yazı ve fatura örnekleri vs.) Kapasite raporunda ürün olarak gösterilmesi


Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemenin nihai ürün olmaması halinde; malzemenin kullanımına yönelik talebin sürekli olduğunun ve malzemenin ekonomik değere sahip bir ürünün üretim prosesinde ihtiyaç duyulan hammadde niteliğinde olduğunun malzemeyi talep edenin taahhüttü ile belgelemesi ve geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılan üretim sonucunda elde edilen nihai ürünün ürün standardını bozmadığına dair yazı. (Ürün standardının belirtilmesi/gösterilmesi gereklidir)
4,2​
Geri dönüşümü sağlanamayan malzemeler ile proses kaynaklı firelerin nasıl yönetileceği
4.3​
Tesis Bölümlerinin ve Makine/Ekipmanlarının Resimleri
4.4​
Tesis ekipmanlarının ve Tüm tesisin elektrik/yakıt kullanım kapasiteleri, proseslerde ve tesis genelinde kullanılacak su miktarları ile bunların temin yöntemleri


Bölüm 4,1’de atık üreticilerinden alınan ambalaj atıklarının geri kazanım sonucu elde edilen ürünün TSE tarafından analiz yapılarak analiz sonuçlarının bu bölüm başlığı altında eklenmesi gerekir. Yapılan analizler ürünün kalitesi hakkında bilgi verir. Ayrıca ürün gönderilen firmalardan ürünün kullanılması ile ilgili memnuniyet yazısı alınmasında fayda vardır.

Bölüm 4,2’de ise geri kazanım sırasında oluşan firelerin nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi verilmesi gerekir. Geri kazanım tesisi proses sonucu oluşan fireleri kendi prosesinde tekrar kullanamayacak ise geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderiyorsa bunun hakkında bilgi vermesi gerekir.


Aşağıda geri kazanım sonucu oluşan ürünlerin gönderildiği firmalardan ürünün kullanılması ile ilgili olarak alınması gereken örnek müşteri memnuniyet yazısı yer almaktadır;

Ürün gönderilen firmanın bilgileri yazılabilir ya da logosu eklenebilir.Tarih:……………………….(kendi firmanızın ismi yazılacak)’den almış olduğumuz hammadde olarak temin ettiğimiz PP granül firmamızın kabul ettiği standartlara uygundur.Almış olduğumuz PP granülden Plastik Kasa üretildiği için herhangi bir kriter aranmamaktadır. Sadece gelen hammadde de üretimimizi aksatmayacak granülün havalı olmaması, nemli olmaması, taş ve yabancı diğer maddelerin olmaması tercih sebebimizdir.Saygılarımızla,

Kaşe ve Islak İmza
Üst