Makale ikonu

Ambalaj ve Tehlikesiz Atık Toplama ve Geri KazanımTesislerinde Çalışan Çevre Mühendisleri İşlemleri 2020-10-12

indirmek için izniniz yok
Bu çalışmamız da ambalaj atığı toplama ayırma ve/veya geri kazanım ile tehlikesiz atık toplama ayırma ve/veya geri kazanım tesisinde çalışan Çevre Mühendislerinin genel anlamda neler yapması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Öncelikle şunu söylemekte fayda var; ambalaj atığı toplama ayırma, geri kazanım ve tehlikesiz atık geri kazanım işleri lisans kapsamında değerlendirilirken tehlikesiz atık toplama ayırma işleri belge kapsamında değerlendirilmektedir. Lisans alınması işlemleri entegre çevre bilgi sistemi üzerinden yürütülürken tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi alınması işlemleri bağlı bulunan ilin çevre ve şehircilik müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılmaktadır.

Ambalaj atığı toplama ayırma ve/veya geri kazanım ile tehlikesiz atık toplama ayırma ve/veya geri kazanım tesislerinde çalışan çevre mühendisi her ay düzenli olarak gelen ve çıkan atıklar ile geri kazanım sonucu oluşan ürünleri ambalaj bilgi sistemi ile kütle denge sistemine beyan etmeleri gerekir. Ambalaj atığı toplama ayırma ve/veya geri kazanım tesisleri beyanlarını ambalaj bilgi sistemini kullanarak yaparlar. Tehlikesiz atık toplama ayırma ve/veya geri kazanım tesisleri ise beyanlarını kütle denge sistemini kullanarak yaparlar.

Ambalaj bilgi sisteminde ek-7 ve ek-8 sistemleri bulunmaktadır. Ek-7 sistemini ambalaj atığı toplama ayırma lisansına sahip tesisler, Ek-8 sistemini ise ambalaj atığı geri kazanım lisansına sahip tesisler kullanır.

1602535100258.png


Bu tür işleri yapan tesislerde gelen ve çıkan atık takibinin iyi yapılması gerekir. Tabi stok ve fire olayları da önemlidir. Bu tür tesislerde çalışan çevre mühendislerinin prosesi öğrenerek atıkları tanımasında fayda bulunmaktadır. Eğer gelen ve çıkan atıkların ne olduğu öğrenilirse ambalaj bilgi sistemine ve kütle denge sistemine yapılan beyanlarda zorluk ve sıkıntı yaşanmaz. Ayrıca bu tür tesislerde karşılaşılan en büyük sıkıntılardan bir tanesi faturalarda atığın türünün belli olmaması ve hurda ibaresinin kullanılmasıdır. Faturalarda hurda ibaresinin kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Örneğin ambalaj atığı toplama ayırma lisansına sahip bir firma atık üreticisinden plastik ambalaj atığı aldığı zaman faturada aşağıda yer alan ifadelerin kullanılması daha doğru olur;

AÇIKLAMA​
MİKTAR​
Plastik Ambalaj Atığı-15 01 02​
2.000 kg​


Ambalaj atığı ve/veya tehlikesiz atıkları beyan ederken ay sonunda bırakılan stoklar, kapasite raporunda yer alan üretim miktarlarını geçmemesi gerekir. Faturalarda hem atığın cinsi hem de atık kodu yazılırsa beyanların yapılması kolaylaşır ve kurumlar tarafından yapılan denetimler de sıkıntı yaşanmaz.

Toplama ayırma ve/veya geri kazanım tesislerinde çalışan çevre mühendisi ambalaj atıklarını beyan ederken faturaları ambalaj bilgi sistemine taraması gerekir. Tehlikesiz atıklar için düzenlenen faturaları kütle denge sistemine yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

Tesis bünyesinde çalışan Çevre Mühendisi, senede en az 1 defa olmak üzere çalışanlara çevre konusunda eğitim vermesi gerekir. Tesisin çevre ile ilgili yapılan işlemlerini ve genel durumunu gösteren aylık faaliyet ve iç tetkik raporu hazırlanması gerekir. Aylık faaliyet raporları her ay yapılırken iç tetkik raporları ise senede en az 1 adet olmak üzere yapılır. Aylık faaliyet raporları hazırlanırken tarihi siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. Çünkü tesis bünyesinde çalışan Çevre Mühendislerinin entegre çevre bilgi sistemine aylık çalışma takvimi yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

Tesiste proses sonucu oluşan/oluşabilecek tehlikeli ve tehlikesiz atıkların biriktirileceği geçici depolama alanlarının olması gerekir. Şunu unutmamak gerekir; proses sonucu çıkan tehlikeli atık için miktara bakılmaksızın “Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi” yapılmalıdır. Proses sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atklar için Endüstriyel atık Yönetim Planı hazırlanarak onay alınmak üzere bağlı bulunan ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması gerekir.

Tesiste proses sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar lisanslı firmalara gönderildiği zaman bir sonraki yılın Ocak ve Mart aylarında olmak üzere Tehlikeli(Tehlikesiz) Atık Beyan Sistemine gerekli bilgiler girilerek beyanların yapılması ve onaylanması gerekir. Eğer tesiste proses sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık oluşmuyorsa boş beyan yapılabilir.

NOT: Bazen şu olay karıştırılmaktadır; Proses sonucu oluşan atıklar ile atık üreticisinden alınan ambalaj atığı ve tehlikesiz atıklar farklı durumlardır. Proses sonucu oluşan atıklar; tesisin faaliyeti/üretimi sonucu oluşurken, atık üreticisinden alınan atıklar ise tesisin lisans/belge kapsamında bulunan atık kodlarına istinaden alınır.

Şu tavsiyeyi vermekte fayda vardır. Mutlaka bir çevre dosyası oluşturun ve gerekli bilgi,belge ve raporları bu dosyada muhafaza edin. Geçerlilik süresi bulunan Çevre İzin ve Lisans Belgesi, tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi,kapasite raporu ve diğer belgelerin ve işlerin takibi iyi bir şekilde yapılmalıdır ve bu tür belgelerin geçerlilik süresi dolmadan önce yenileme işlemlerinin tamamlanması gerekir.

Genel anlamda Çevre Mühendisinin yapması gereken işlemlere gelecek olursak @Cem Yılmaz tarafından hazırlanan çalışmayı incelemekte fayda bulunmaktadır. Bu işlemler aşağıda yer almaktadır:

1- Kapasite Raporunda yer alan makine ve teçhizat tablosu kontrol edilerek, tesisteki mevcut durum kontrol edilir.

2- Kapasite Raporunda yer alan faaliyete ve üretim kapasitesine göre
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
kapsamında yeri kontrol edilir. Önceden alınmış bir ÇED görüşü mevcutsa, alındığı döneme ait kapasite bilgileri ile günümüz bilgileri karşılaştırılır. Önceden alınmış ÇED görüşünde "planlanan artış" durumu kontrol edilir.

3- Kapasite Raporunda yer alan faaliyete ve üretim kapasitesine göre
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
kapsamında yeri kontrol edilir. Önceden alınmış bir GFB/ÇEVRE İZNİ/LİSANS BELGESİ var ise geçerlilik tarihi, unvan, adres gibi bilgileri kontrol edin. Çevre izni geçerlilik süresinden yaklaşık 9-10 ay kadar önce yenileme amaçlı Uygunluk Yazısı başvurunuzu EÇBS üzerinden başlatın.

4- Tesisinizde atıksu arıtma tesisi var ise; "Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay/Muafiyet Belgesi", "Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi", "Atıksu Arıtma Tesisi Analizleri" gibi evrakları kontrol edin. Ölçüm aralıklarını, ölçüm sonuçlarını dikkatli inceleyin. Atıksu arıtma tesisine sahip bir tesiste çalışıyorsanız,
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni,
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni,
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni iyi inceleyin.

5- Atıksu arıtma tesisiniz yoksa; evsel/endüstriyel atıksularınızın hangi yol ile uzaklaştırıldığının bilgisini edinin. Kanalizasyon sistemine bağlı ise, bağlı bulunduğu kanal sahibinden "Kanalizasyon Bağlantı İzni" belgesini alın. Fosseptikte biriktirme yapılıyorsa, düzenli aralıklar ile, "Atıksu Konulu Çevre İzni" bulunan arıtma tesisine vidanjör ile taşınımını sağlayın.

6- Tesiste emisyon/imisyon kaynağı (baca, tozuma vs.) var ise, ölçüm raporlarının kontrolünü sağlayın. Ölçümlerin ve raporlamaların 2 yılda bir yapılması gerektiğini unutmayın. Baca boyları ve çaplarının ölçüm sonuçları ve yönetmelik ile uyumlu olduğunu kontrol edin. Konuyla ilgili olarak
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni iyi inceleyin.

7- Bazı koşullar her ilde farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle tesisin faaliyet gösterdiği ilin Mahalli Çevre Kurulu kararlarını inceleyin.

8- Tesisin
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'nde yetkilisi olun. EÇBS'deki unvanın, adres bilgilerinin ve açık olan uygulamaların kontrolünü sağlayın. Henüz Firma ve Tesis kaydı yapılmamışsa, gerekli adımları gerçekleştirerek kaydı gerçekleştirin.

9- Eğer daha önce yapılmışsa; "Atık Yönetimi Uygulaması'ndan" geçmiş yıllara ait tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanlarını inceleyin. Tesiste bulunan atık sahasının kontrolünü (atık tabelası, sorumlu tabelası, atık etiketleri, atık defteri, yangın söndürücü vb.) gerçekleştirin. Ayda 1 ton ya da yılda 12 ton tehlikeli atık çıktısı mevcut ise; uygun şartları sağlayarak "Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni" alın. Atıklarınız için bir düzen oturtun, bunun için gerekirse çeşitli bilgisayar programlarından yararlanın (Excel vb.). Tehlikeli atıkların 6 ayda bir, tehlikesiz atıkların yılda bir çıktılarını sağlayın. Her yıl Mart ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı 'nı, Entegre Çevre Bilgi Sistemi - Atık Yönetimi uygulamasından yapın. Konuyla ilgili olarak
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni inceleyin.

10- Tesisinize Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırın.

11- Atıklar ile ilgili düzeni oturttuktan sonra, Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlayarak İl Müdürlüğüne sunun. Konuyla ilgili plan taslağını, bağlı bulunduğunuz İl Müdürlüğü web sitesinden edinebilirsiniz.

12- Tesiste kullanılan tehlikeli kimyasal var ise; Türkçe ve güncel MSDS'lerini edinin. "Bir anda maksimum ne kadar depolandığı" bilgisini aldıktan sonra, BEKRA bildirimini Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirin. Konuyla ilgili olarak
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni inceleyin.

13- Kapasite raporunda yer alan NACE kodunu kontrol ederek,
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
inceleyin. Yönetmelik ekinde geçen NACE kodları arasında sizin kodunuz da yer alıyorsa, Entegre Çevre Bilgi Sistemi - Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi uygulamasını açtırarak beyanda bulunun ve dilekçe ile İl Müdürlüğüne sunun.

14- Tesisten kaynaklanan Endüstriyel Atık Yağlar için yapılması gereken iş ve işlemler ile alakalı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği konumuzu inceleyin.

15- Çalışanların yemek ihtiyacı tesisinizden karşılanıyorsa, bitkisel atık yağ sözleşmesi yapın ve yağlarınızı ayrı biriktirin. Taşeron firma ile çalışılıyorsa, ilgili firmanın bitkisel atık yağ sözleşmesinin ve son atık yağ çıktısının bir nüshasını çevre dosyanızda barındırın. Konuyla ilgili olarak
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni inceleyin.

16- Tehlikeli atıklar dışında tehlikesiz atıklar da önem arz etmektedir. Tesisinizde yer alan tehlikesiz atıklar ve ambalaj atıkları için düzenli ve ayrık toplama sistemi oluşturun. Lisanslı firmalar ile sözleşme imzalayın ve atıklarınızın gönderimini fatura/irsaliye ile yapın. 9. Maddede yer alan Atık Yönetimi Yönetmeliği 'ne ek olarak; tehlikesiz atıklar için
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni, ambalaj atıkları için
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
'ni inceleyin.

17- Ambalaj üreticisi, tedarikçisi ya da piyasaya süren iseniz, her yıl Mart ayı sonuna kadar Entegre Çevre Bilgi Sistemi - Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden gerekli beyanı yapın (üretici için EK 4, piyasaya süren için EK 5, tedarikçi için EK 6 beyanı). Sistem açık değilse, dilekçe ile açtırın. Piyasaya süren kapsamında (EK 5) iseniz, her yıl Haziran ayı sonuna kadar, bir önceki yılki belgelendirme yükümlülüğünüzü yerine getirin.

18- Tesisiniz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK - 1 kapsamında ise ayda 2 kez, EK - 2 kapsamında ise ayda 1 kez Aylık Faliyet Raporu hazırlayın. Tesiste ilk çalışmaya başladığınızdan itibaren 30 gün içerisinde İç Tetkik Raporu hazırlayıp, 365 gün dolmadan yenilemeyi unutmayın. Tesiste ilk çalışmaya başladığınız tarihten itibaren 90 gün içerisinde Çevre Eğitimi düzenleyin ve çalışanların en az %60'ına gerekli eğitimi verin. 365 Gün içerisinde eğitimi tekrarlayın. İlgili dosyaların taslaklarına şuradan ulaşın:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


19-
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
kapsamındaki yerinizi inceleyin. Kapsamda iseniz ilgili tarihe kadar Temel Sıfır Atık Belgesi 'ni almayı ve 1 yıl sonunda renk değişikliğini yapmayı unutmayın. (Daha önceden hazırladığım ilgili yönetmeliğin özetine BURADAN ulaşabilirsiniz).

20- Bir tesisin kapsam dışı olması, o tesisin yükümlülüklerden kaçınmasını sağlamaz. ÇED, Çevre İzni gibi konularda muaf iseniz; muafiyet yazısı için gerekli başvuruların gerçekleştirin.

Ambalaj atıkları toplama ayırma ve/veya geri kazanım ile tehlikesiz atık toplama ayırma ve/veya geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken fiziksel şartlar ve çevre izin ve lisans/belge işlemleri için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin incelenmesi gerekir.

Çevre ile ilgili mevzuatları aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!Bu tür tesislerin sağlaması gereken fiziksel şartlara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Çevre ile ilgili her şeyi site de ve Çevre ve İSG Çalışmaları konu başlığında bulabilirsiniz.

https://www.cevremuhendisleri.net/konu/cevre-ve-isg-calismalari.13858/page-7

Son incelemeler

ellerine sağlık
Üst