Makale ikonu

Atıksu Bilgi Sistemine Veri Girişleri Nasıl Yapılır ve AAT Kimlik Belgesi Nasıl Alınır? 2020-06-22

indirmek için izniniz yok
05 Mayıs 2015 tarih ve 2015/6 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi” ve 23.06.2006 tarih ve 2006/15 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

15.06.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi yayımlanmıştır.

2020/17 Sayılı Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi ile yurt genelinde her türlü faaliyet sonucunda (Kentsel, Endüstriyel vb) oluşan atıksular için;

  • Arıtılarak alıcı ortama deşarj edilen atıksu miktarı,
  • Arıtılarak yeniden kullanılan (Endüstriyel yeniden kullanım, tarımsal sulamada kullanım, park bahçe sulamada kullanım) atıksu miktarı,
  • Atıksu altyapı sistemine bağlanan atıksu miktarı,
  • Arıtma çamuru miktarı ve bertaraf yöntemi
kayıt altına alınarak, atıksu envanteri oluşturulacaktır.

Atıksu Bilgi Sistemine, atıksu üreten bütün tesisler (Belediye, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Serbest ve/veya Endüstri Bölgesi Yönetimi, Sanayi Sitesi veya Kooperatifi, Sanayi Tesisi, Turizm Tesisi veya Site Yönetimi ve Evsel Atıksu Üreten Diğer Tesisler) tarafından veri girişi yapılması ve bu bilgilerin doğruluğunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Atıksu Bilgi Sisteminde toplanan bilgiler ışığında atıksu yönetimine ilişkin Bakanlığımızca oluşturulan strateji ve politikalar geliştirilerek daha etkin bir yönetimi sağlanacaktır.

Ayrıca, bu Genelge ile hizmetlerin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki ve Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi verme süreçleri Atıksu Bilgi Sistemine entegre edilmiştir.

ALICI ORTAMA ATIKSU DEŞARJ EDEN VE/VEYA ATIKSUYUNU GERİ DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK KULLANANLARDAN ATIKSU ARITMA/DERİN DENİZ DEŞARJI TESİSİ PROJE ONAYI GENELGESİ KAPSAMINDA TEKNİK RAPORU BAKANLIK/İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN TÜM ATIKSU ARITMA TESİSİ YÖNETİMLERİNİN ATIKSU ARITMA TESİSİ KİMLİK BELGESİ ALMASI GEREKMEKTE OLUP, ATIKSU ARITMA TESİSİ KİMLİK BELGESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN ATIKSU BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

Kurum/Kuruluş/İşletme Bilgileri


Vergi Numarası, Tesis Adı, İl, İlçe, Tesis Adresi, E-mail, Telefon Numarasını ve Nace Bilgisini sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Bizlerin sadece aşağıda yer alan bilgileri girmemiz gerekiyor:

1-Tesis Koordinatı

2- Tesis Havzası

3-Atıksu Konulu Çevre İzni (Eğer varsa tarih ve sayı bilgileri girilmelidir)

4-Tesis Statüsü

5- Arıtma Var mı?

6-Çalışma Süresi

1592858190161.png


İşletme kullanmış olduğu suları nereden temin ettiğini ve miktarını aşağıda yer alan “Su Kullanım Alanı/Kaynağı” başlığına yazması gerekir.

1592858225187.pngİşletmede kullanım sonucu oluşan atıksular arıtılmadan bertaraf ediliyorsa aşağıda yer alan “Arıtılmadan Bertaraf Edilen Atıksular Detayı” başlığı altında gerekli bilgilerin doldurulması gerekir.

1592858246476.png


Eğer işletmede arıtma var ise, “Arıtma Var mı” sorusuna “Evet” seçeneğini seçerek devam ettiğimizde aşağıda yer alan “Atıksu Arıtma Listesi” karşımıza çıkar.

1592858260865.png


Daha sonra “Atıksu Arıtma Bilgisi Ekle” dediğimiz zaman aşağıda yer alan sekme karşımıza çıkmaktadır. Burada aşağıda yer alan bilgileri doldurmamız gerekmektedir:

1- Arıtma Adı

2-Arıtma Türü

3-Atıksu Türü

4-Arıtma Faaliyette mi (Eğer hayır seçeneği seçilirse faaliyette olmadığına dair sebebi yazılması gerekir)

5- İşletmeye Alma Tarihi

6- İnşaat Bitiş Tarihi

7-Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Var mı (eğer var seçeneği seçilirse Proje onay tarihi/sayı, bilgileri girilmelidir ve onay formu ile onay yazısı belgeleri yüklenmesi gerekmektedir. Muaf seçeneği seçilirse muafiyet yazısı belgesi sisteme yüklenmelidir)

8-Yatırım Maliyeti (TL)

9-Arıtma Tesis Kapasitesi (m3/gün)

10-Ayrı Elektrik Saati Var mı?

11- Tesisin Kurulu Gücü (kW)

1592858280626.png


Yukarıda yer alan bilgileri girip kaydet dedikten sonra aşağıda yer alan sekmeler çıkacaktır.

1592858310194.png


Arıtma Deşarj Listesi

Deşarj Noktası ve günlük Atıksu Miktarı (m3/gün) bilgilerinin girilmesi gerekir.

1592858329696.png


Deşarj noktası kısmına aşağıda yer alan seçeneklerden bir tanesinin seçilmesi gerekir.

1592858345337.png


Harita Bilgisi

İşletmede arıtma tesisinin ve alıcı ortama deşarj noktasının yerini belirlemek için “Harita Bilgisi” kullanılır.

1592858359135.png


Haritada deşarj yeri ve arıtma yeri olmak üzere 2 türlü yer tipi seçeneği bulunmaktadır.

1592858375708.png


İşletmenin tabi olduğu sektör seçimi yapılır ve atıksu miktarı (m3/gün) değeri girilir.

1592858388840.png


Sektör seçimi ile ilgili seçenekler aşağıda yer almaktadır.

1592858400928.png


Sektör kısmında yer alan atıksu miktarı değerini girdiğiniz zaman girilen değer “AAT Bilgileri” kısmında yer alan Toplam Atıksu Miktarı (m3/gün) kısmında gözükür.


1592858420876.png


1592858425676.png


İşletme içerisinde yer alan arıtma tesisinde kimyasal madde kullanılıyorsa AAT’de kullanılan kimyasallar kısmından kullanılan kimyasal madde bilgileri girilmesi gerekmektedir. Eğer kimyasal madde kullanılmıyorsa herhangi bir bilgi girilmesine gerek yoktur.

1592858440006.png


1592858444417.png


Atıksular için yetkili laboratuar tarafından yapılan giriş ve çıkış analizleri bilgileri Atıksu Analizleri kısmına girilmesi gerekmektedir. Analiz türleri; anlık,2 saatlik ve 24 saatlik olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.

1592858461034.png


Atıksu arıtma tesisi bilgileri kısmında yer alan sektör eklenmezse atıksu analizleri bilgileri girilemez.

1592858478233.png


Atıksu arıtma tesisinde oluşan çamur bilgileri arıtma çamuru kısmına girilmesi gerekmektedir.

1592858490022.png


1592858495835.png


Çamur bilgilerini girdikten sonra çamur bertaraf yönetimi ve miktarı (Ton/yıl) bilgilerinin de girilmesi gerekir.

1592858512374.png


Çamur bertaraf yöntemleri seçenekleri aşağıda yer almaktadır. Bu seçeneklerden bir tanesinin seçilmesi gerekir.

1592858535405.png


Atıksu arıtma çamur bilgileri girişi yapılırken yıl olarak bulunduğumuz yılı yazarsak sistem tarafından aşağıdaki uyarı mesajını alırız.

1592858551584.png


Yıllara göre arıtma bilgileri aşağıda yer alan kısma girilmesi gerekir.

1592858566033.png


Yıllara göre arıtma girişi bilgileri aşağıda yer almaktadır.

1592858583419.png


Atıksu arıtma tesisi ile ilgili tüm bilgileri girdikten sonra “Atıksu Arıtma Listesi” sekmesinden girilen bilgilerin kontrol edilmesi gerekir.

1592858599015.png


Veri girişlerinde herhangi bir bilgi eksikliği olursa aşağıda yer alan uyarı mesajını alırız.

1592858610249.png


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri firmalara atıksu arıtma tesisi kimlik belgesi verirken gerekli bilgileri atıksu bilgi sisteminden almaktadır. Bundan dolayı sisteme bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

1592858627291.png


ATIKSU ARITMA TESİSİ KİMLİK BELGESİ ALACAK OLAN TESİSLER TARAFINDAN ATIKSU BİLGİ SİSTEMİNDE, ATIKSU ARITMA TESİSİNE AİT BİLGİLER EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULDUKTAN SONRA BELGE ÜCRETİ YATIRILARAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURUDA BULUNULUR. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ATIKSU ARITMA TESİSİ KİMLİK BELGESİNİN BİR NÜSHASI İMZALI VE MÜHÜRLÜ OLARAK BAŞVURU SAHİBİNE VERİLİR.

ATIKSU ARITMA TESİSİ KİMLİK BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA İSE BELGE GÜNCELLEMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURUDA BULUNULUR. BELGE GÜNCELLEME İÇİN YENİDEN ÜCRET YATIRILMAYACAK OLUP, FİRMA VERGİ NUMARASI DEĞİŞMESİ DURUMUNDA YENİDEN ÜCRET YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.Referans numarası başvurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Yeni yayımlanan Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!Örnek vererek açıklamak gerekirse; bir tesiste arıtma tesisi bulunmamaktadır ve sadece çalışanlardan kaynaklı evsel atıksu oluşmaktadır. Bu oluşan atıksular Organize Sanayi Bölgesinin kanalizasyon hattına verilerek bağlı bulunduğu bölgede arıtma tesisinde bertaraf edilmektedir.

Vergi Numarası, Tesis Adı, İl, İlçe, Tesis Adresi, E-mail, Telefon Numarasını ve Nace Bilgisini sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Bizlerin sadece aşağıda yer alan bilgileri girmemiz gerekiyor:

1-Tesis Koordinatı

2- Tesis Havzası

3-Atıksu Konulu Çevre İzni (Eğer varsa tarih ve sayı bilgileri girilmelidir)

4-Tesis Statüsü

5- Arıtma Var mı?

6-Çalışma Süresi

1592858707246.png


Daha sonra “Arıtılmadan Bertaraf Edilen Atıksular Detayı” başlığı altında gerekli bilgilerin doldurulması gerekir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi çalışanlardan kaynaklı oluşan atıksular herhangi bir işlem görmeden kanalizasyona verildiği için burada bertaraf yöntemini “arıtma yapmadan kanalizasyona bağlı” seçeneğini seçerek devam etmek gerekir. Daha sonra diğer bilgiler doldurulur ve organize sanayi bölgesinden almış olduğu kanal bağlantı izin belgesini sisteme yüklenerek işlem tamamlanır.

1592858726199.png

Son incelemeler

emeğine sağlık teşekkürler
Mikkemmel bir anlatım, tişikkir idiriz :D
Üst