Makale ikonu

Belediyelerde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması ve MOYDEN İzin Belgesi BaşVURULARI 2022-02-20

indirmek için izniniz yok
12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında İlçe Belediyeler, hizmet binası ve ilçe geneli için sıfır atık sistemini kurarak gerekli şartları sağladıktan sonra temel seviye sıfır atık belgesi almaları gerekir.​

1645383797529.pngHizmet Binası için Başvuru Adımları Nelerdir?

➢ Tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanlarının oluşturulması
➢ Çalışanlara Sıfır Atık konusunda eğitimlerin verilmesi
➢ İhtiyaca göre atık biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi
➢ Oluşacak atıkların lisanslı firmalara çıkışının sağlanması

Geneli için Başvuru Adımları Nelerdir?

➢ Cadde ve sokaklara geri dönüştürülebilir atıklar ile geri dönüştürülemeyen atıkların biriktirilmesi için en az ikili set halinde ekipmanların yerleştirilmesi
➢ Atık Getirme Merkezinin kurulması ve bağlı bulunan il çevre müdürlüğünden onay yazısının alınması
➢ Vatandaşlar tarafından atıkların getirilip bırakılabileceği toplama noktaları oluşturmak üzere mobil atık getirme merkezlerinin kurulması
➢ İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının hazırlanması
➢ Tekstil atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi için ilçe geneline kumbaraların yerleştirilmesi
➢ İlçe genelinde bulunan okullara ve vatandaşlara sıfır atık bilinci konusunda eğitimlerin verilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması


Belediyelere bağlı Makine İkmal Birimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, taziye evleri, sosyal tesisler, yüzme havuzları ve benzeri yerlere sıfır atık yönetim sistemi kurulmalı ve temel seviye sıfır atık belgesi alınmalıdır.
ÖNEMLİ!!!

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla EK-1’de tanımlanan uygulama takviminde belirtilen, sisteme geçişlerin tamamlanması için;

➢ İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi,
➢ 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi bulundurulur.
➢ 20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır.
➢ Mahalli idare birliklerinde ve il özel idarelerinde en az 1 çevre mühendisi bulundurulur.​

Belediyelerin Sıfır Atık Kapsamında Yapmış Oldukları Projeler

Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi tarafından oluşturulan “Bankam Atık” noktalarında kağıt, plastik, karton, metal ve benzeri geri dönüştürülebilir atıklarını getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler verilmektedir.​

1645383914318.png


Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi sıfır atık kapsamında geri dönüştürülebilir atıklar ile geri dönüştürülemeyen atıkların toplanması için temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ikili çöp toplama aracı dağıtmıştır.

1645383942155.png


Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Başvuruları


Belediyelere bağlı bulunan makine ve ikmal biriminde araçların bakım ve onarımları sonucu atık motor yağları oluşmaktadır. Makine ve ikmal birimleri araçların bakım ve onarımları sonucu oluşan atık motor yağları için “Motor Yağı Değişim Noktası izin Belgesi” almaları gerekir. Bu belgenin alınması için aşağıda yer alan şartların oluşturulması gerekmektedir;

➢ Atık Motor Yağları ile diğer tehlikeli ve tehlikesiz atıkların biriktirilmesi için geçici depolama alanlarının oluşturulması
➢ Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması
➢ Oluşan atık motor yağları ile diğer tehlikeli ve tehlikesiz atıkların lisanslı firmalara verilmesi​

Yukarıda yer alan şartlar sağlandıktan sonra bağlı bulunan il çevre müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır. Dilekçe ekinde istenilen belgeler il çevre müdürlüğüne göre değişiklik gösterebilir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Alınması Süreçleri İş Akım Şeması

1645384013872.pngSıfır Atık Belgesi ve Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi için aşağıda yer alan yönetmelikleri mutlaka okuyun;
➢Sıfır Atık Yönetmeliği

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


➢ Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


➢ Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


➢ Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kılavuzları

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Üst