Makale ikonu

Endüstriyel Atık Yönetim Planının Hazırlanması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2021-07-05

indirmek için izniniz yok
Bir tesiste proses sonucu oluşan/oluşabilecek atık kodlarına istinaden atık yönetim planı hazırlanması gerekir. Atık yönetim planı formatı hazırlanması ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1.Bölüm

Tesis İletişim Bilgileri


Aşağıda yer alan tabloda Firma ve tesis sahibi bilgileri doldurulması gerekir.

Firma Adı:Sürmeli Plastik San. ve Tic. A.Ş.
İletişim Bilgileri
Adres:
Telefon:
Faks:

1.Organize Sanayi Bölgesi 103027 Nolu Sokak No:18 Şehitkamil/Gaziantep
0342 XXX XX XX
0342 XXX XX XX
Vergi Kimlik Numarası:111111111
Tesis Sahibi:Olgaç SÜRMELİHİNDİ
İletişim Bilgileri
Telefon:
E-posta:

0342 XXX XX XX
0342 XXX XX XX

2. Bölüm

Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İletişim Bilgileri


Bu bölümde atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler doldurulması gerekir. Atık yönetiminden sorumlu kişi bilgilerine firmada çalışan çevre mühendisi veya atık yönetiminden sorumlu bir çalışan yazılabilir.

Adı Soyadı:Gökhan TAŞDEMİR
İletişim Bilgileri
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:

1.Organize Sanayi Bölgesi 103027 Nolu Sokak No:18 Şehitkamil/Gaziantep
0342 XXX XX XX
0342 XXX XX XX
gtasdemir@hotmail.com

3. Bölüm

Atıkların Oluştuğu Proses ve Faaliyete İlişkin Bilgi


Tesisin atık oluşumuna neden olan her bir faaliyetinin ayrı ayrı açıklanması ve atıkların bu faaliyetlerin hangi aşamasından çıktığına dair bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Bu bölümde atıkların hangi faaliyetlerden kaynaklandığını kategori etmek ve oluştuğu noktalara ilişkin iş akım şemasında gösterilmesi faydalı olacaktır.

Örneğin:

Sosyal İhtiyaçlardan Kaynaklı Atıklar:

İşletmede çalışan personelden kaynaklı olarak 20 01 08 atık kodlu Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları oluşmaktadır. Oluşan atıklar çöp kutularında biriktirilmektedir ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak bertarafa gönderilmektedir.
İşletmede faaliyete ilişkin iş akım şemaları ve atığın oluştuğu noktalar:

1625500038291.png


1625500098336.png


4. Bölüm

Atık Miktarı ve Planlanan Yönetimi


Her bir atık kodu için yıllık oluşacak miktar belirtilecektir (üç yıllık olarak her yıl için ayrı ayrı hazırlanacaktır)

Toplama-ayırma, ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf şekline göre miktarlar ayrı olarak belirtilecektir.


 1. Bu bölümde proses sonucu oluşan/oluşabilecek atıklara ilişkin bilgilerin doldurulması gerekir.​
 2. Atık miktarlarını yazarken bir önceki yıl beyan edilen atık beyan formunda yer alan miktarları baz alabilirsiniz.
 3. Oluşan/oluşabilecek atık miktarlarını tahmini yazabilirsiniz. Planlanan atık miktarı ile gerçekte oluşan atık miktarı arasında çok büyük fark olmaması gerekir.
 4. Bir sonraki yıllara yazılacak atık bilgilerinde ise miktarların azaltılarak yazılması faydalı olacaktır.

7. Bölüm

Atıkların Bertarafa Gönderilme Gerekçesi


Geri kazanımı mümkün olmayan ve bertarafa gönderilen atıklarla ilgili olarak, atık üreticisi tarafından bunun nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. (Örneğin; geri kazanım maliyetinin yüksek oluşu, uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin pazar payının bulunmaması vb.)


Bu bölümde “20 01 21 atık kodlu Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıkların geri kazanımı olmadığından dolayı lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmektedir” şeklinde açıklamalar yapılması faydalı olacaktır.

8. Bölüm

Geçici Depolama


Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolandığı alanın zemin geçirimsizliği, sızma, dökülme, tozuma, koku gibi çevresel tedbirleri, yangın güvenliği, tesis dışında yapılıyorsa koordinatları vb. bilgiler verilecektir.

Bu bölümde atıkların geçici depolandığı alanların teknik özelliklerine ait bilgilerin yer verilmesi gerekir.

Örneğin;

İşletmede bulunan Geçici Tehlikeli Atık Deposu özellikleri:

 • Geçirimsiz beton zemin üzerinde
 • Etrafı kapalı
 • Üzeri kapalı
 • Ve gerekli önlemler alınmıştır.
İşletmede bulunan Geçici Tehlikesiz Atık Deposu Özellikleri:

 • Geçirimsiz beton zemin üzerinde
 • Etrafı çevrili
 • Yağmurdan korunaklı

9. Bölüm

- İl Müdürlüğünce Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler


Bu bölümde bağlı bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü atık alanı resimleri, tehlikeli atık mali sorumluluk sigorta poliçesi, atık beyan formu ve benzeri bilgi ve belgeleri isteyebilir. Bu bilgi ve belgeler ilden ile farklılık gösterebilir.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!

1. Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere atık üreticisi veya atık sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen formata uygun şekilde atık yönetim planı hazırlanır.

2. Atık yönetim planları sunulduğu tarihten itibaren üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Bir önceki yılın verileri için il müdürlüğü tarafından beyan sistemi üzerinden gerekli değerlendirme yapılır.


3. Hazırlanan atık yönetim planları onay almak üzere tesisin bulunduğu ilin il müdürlüğüne sunulur.


4. İl müdürlüğü atık yönetim planının değerlendirilmesi sırasında gerekli görmesi durumunda tesiste yerinde inceleme/denetim yapar.


5. Yönetim planında tespit edilen eksiklikler il müdürlüğünün belirleyeceği süre içerisinde tamamlanır ve tekrar onaya sunulur. Eksiklik bulunmaması/giderilmesi halinde il müdürlüğü tarafından atık yönetim planı onaylanır. Onay yazısında planın sunulduğu tarih, onaylandığı tarih, hangi yılları kapsadığı ve planın yeniden sunulması gereken tarih belirtilir.


6.Onaylanan atık yönetim planlarının geçerlilik süresi il müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren üç yıldır. Atık yönetim planları geçerlilik tarihinin bitmesine üç ay kala yenilenerek il müdürlüğü onayına sunulur.


7.Geçerlilik süresi içinde atık yönetim planında değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde yenilenen atık yönetim planı bir ay içerisinde il müdürlüğü onayına sunulur.


8.Proses kaynaklı atığı olmayan ve sadece yönetim binası ve idari faaliyetleri sonucu flüoresan lamba, kartuş, toner gibi atık oluşturan tesisler için atık yönetim planı hazırlanır; ancak, hazırlanan yönetim planı için il müdürlüğü onayı alınması zorunlu değildir.


9.Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolama alanlarına ilişkin bilgiler atık yönetim planı içerisinde verilir.


- Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


- Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:


Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Kısa Bilgiler;

1. Atık üreticisi proses sonucu üretmiş olduğu ve/veya üreteceği tehlikeli ve tehlikesiz atıklara istinaden endüstriyel atık yönetim planı hazırlamak zorundadır.

2. Atık üreticisi endüstriyel atık yönetim planı hazırlarken tarih aralığı olarak hazırlanan ayın tarihi yazılması gerekir. Örneğin; 07.10.2019 tarihinde hazırlanacaksa tarih aralığı; 07.10.2019-07.10.2020, 07.10.2020-07.10.2021, 07.10.2021-07.10.2022 seçilmelidir.

3. Endüstriyel atık yönetim planı formatında geçen “İl Müdürlüğünce Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler” ilden ile farklılık gösterebilir. İstenilen belgeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekir.

4. Hazırlanan endüstriyel atık yönetim planı her sayfası kaşe yapılması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. Hazırlanan endüstriyel atık yönetim planı dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.

5. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün endüstriyel atık yönetim planı ekinde istenilen belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI ONAY SÜRECİ ŞEMASI


1625500571389.png

Üst