Makale ikonu

Geçici Faaliyet Belgesi Başvurusu İçin İş Akım Şeması ve Proses Özeti Hazırlama Aşamaları 2021-08-16

indirmek için izniniz yok
İş akım şeması ve proses özeti; geçici faaliyet başvurularında ve çevre izin ve/veya lisans belgesi yenileme başvuruları kapsamında istenilen belgelerden biridir. Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanılan bu belge firmanın yaptığı faaliyeti, yapılan faaliyete göre izin/lisans konularını, proses sonucu oluşan atıkların türlerini, kullanılan su miktarını ve kaynakları gibi bilgileri içermektedir. İş akım şeması ve proses özetinde yer alan bölümleri tek tek inceleyeceğiz:

Bu bölümde işletme ile ilgili bilgilerin yazılması gerekir.

1629146416394.png


Örnek:

1629146435689.png


Bu bölümde firmanın yaptığı faaliyete/faaliyetlere ilişkin bilgilerin açıklanması gerekir. Firmada birden fazla faaliyet varsa bu faaliyetlerin ayrı ayrı açıklanmasında fayda bulunmaktadır.

1629146458293.png


Örnek:

1629146474967.png


Bu bölümde tesiste yer alan idari ofis, makine-ekipman ve diğer ünitelerin olduğu genel bir vaziyet planının olması gerekir.

1629146522365.png

Örnek:

1629146546174.png


Ayrıca yapılan faaliyetin iş akım şeması oluşturulmalı ve açıklaması yapılmalıdır.

İş Akım Şeması

1629146568357.png


Proses Özeti
Atık üreticilerinden alınan atık plastikler ayrı ayrı türlerine göre sınıflandırılır. Türlerine göre sınıflandırılan atıklar kırma makinesinden geçirilerek boyutları küçültülür ve granül makinesinden yarı ürün olan granül ürünü elde edilir. Üretilen granüller big-bag çuvallara doldurulur ve satış yapılmak üzere depolanır. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra sevkiyat yapılır.

Bu bölümde geri kazanım sonucu işletmeye kabul edilmesi planlanan atık kodlarının yazılması gerekir.

1629146645153.png


Örnek:

Ambalaj atıklarının geri kazanımı sonucu üretilen granül imalatı için işletmeye kabul edilmesi planlanan atık kodu aşağıda yer almaktadır.

Atık Kodu
Atık Kodu Tanımı
Açıklama
15 01 02​
Plastik Ambalaj Atığı​
-​

Bu bölümde tesiste proses sonucu oluşacak ve oluşması muhtemel tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarının yazılması gerekir.

1629146697826.png


Örnek:

Atık Kodu
Atık Kodu Tanımı
Açıklama
13 01 10​
Mineral Bazlı Klor İçermeyen Hidrolik Yağlar​
A​
15 01 10​
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar​
a​
15 02 02​
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler​
M​


Bu bölümde vaziyet planları ve iş akım şemalarında belirtilmiş olan hava emisyon noktalarına ilişkin bilgi (ısınma amaçlı, yakma tesisi, üretim prosesi ve baca dışı kaynaklı) verilmelidir.

İşletmede kullanılan yakıt türlerine (yakıt besleme hızları (kg/saat); yıllık, aylık, günlük ve saatlik olarak tüketim miktarları, kullanım yerleri vb.) ve anma ısıl güçlerine ilişkin bilgiler verilmelidir.

İşletmede emisyon azaltıcı tedbirler hakkında özet bilgiler verilmelidir (toz toplama, gaz arıtma vb. sistemlerin hangi ünitelere ait olduğu, kapasitesi vb…)

1629146747220.pngBu bölümde tesiste hangi tür atıksuların oluştuğu ve bu atıksuların nasıl uzaklaştırılması gerektiği ile ilgili bilgilere yer verilmesi gerekir.

1629146771959.png


Örnek:

6. ATIKSU DEŞARJI

Sürmeli Plastik Geri Kazanım firması olarak, tesisimizde evsel nitelikli atık sular oluşmaktadır. Oluşan atık sular, kanalizasyon hattına verilerek Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne bağlı atıksu arıtma tesisinde bertaraf edilmektedir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından alınan …… tarih ve ……. Sayılı Kanal Bağlantı İzin Belgesi mevcuttur.

1629146793166.png


1629146806614.png

Örnek:

Tablo 21.4: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular


Bu bölümde kullanılan su miktarı ve kaynaklarına ilişkin bilgilerin yazılması gerekir.

1629146856510.png


Bu bölümde tesisin iç ve dış görünüşüne ait (makine, ekipman vb.) resim ve fotoğrafların eklenmesi gerekir.

1629146877414.png

Örnek:

1629146897044.png


1629146907689.png
Üst