Makale ikonu

İlk Defa Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi (Çevre Görevlisi Belgesi) Alınması İşlemleri 2020-08-24

indirmek için izniniz yok
21.11.2013 Tarih ve 28828 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kaldırılmıştır. Bu yönetmelik yerine 30.07.2019 Tarih ve 30847 Sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeni yayımlanan yönetmelik ile birlikte Çevre Görevlisi Belgesi ismi değişerek Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi olmuştur. Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesini ilk defa alacak olan Çevre Mühendisleri aşağıda yer alan işlemleri sırasıyla yapmaları gerekir:

1-) Entegre Çevre Bilgi Sistemine kişinin T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacaktır. Daha sonra ana sayfada çıkan Yeterlik Uygulaması (Çevre görevlisi işlemleri) sekmesinden giriş yapılacaktır.

1598304550932.png


2-) Yeterlik uygulaması (Çevre görevlisi işlemleri) sekmesine giriş yaptıktan sonra Uygulamaya Giriş Türü seçenekleri karşımıza çıkacaktır ve şahıs seçeneğini seçerek işlemlere devam edilecektir.

1598304576033.png


3-) Şahıs uygulamasını seçtikten sonra çıkan sayfada sol üst menüde yer alan Kişi Başvurusu-Çevre Görevlisi Başvurusu seçeneği seçilerek başvuru süreci başlatılır.

1598304599385.png


4-) Başvuru şekli çevre mühendisi seçilerek diploma belgesi ve vesikalık fotoğraf yüklenir. Gerekli belgeler yüklendikten sonra “Girmiş Olduğum Tüm Bilgileri Onaylıyorum” seçeneği işaretlenerek elektronik imza veya mobil imza ile işlemler tamamlanır ve değerlendirme sürecine girilir. Başvurular Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 gün içerisinde değerlendirilir ve herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde 4 yıl geçerli olmak üzere Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi verilir.

Belge başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar;

1-) Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında yeterlik belgesi alacaklardan eğitim ve sınav şartı aranmaz.

Yönetmeliğin 6. Maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıda yer almaktadır:

a) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü mezunlarına ve çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında lisansüstü eğitim almış olanlara, mezuniyet belgeleri ile başvuru yapmaları halinde verilir.

b) En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre izin ve lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca en az beş yıl çalışmış olanlara, durumlarını belgelendirerek başvuru yapmaları halinde, çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için verilir.


2-) İlk defa çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusu yapacak kişilerde, başvuru ücreti şartı aranmaz.

3-) Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi başvurusunun tamamlanabilmesi için elektronik veya mobil imza’dan birini kullanması gerekir.

1598304712991.png

1598304718433.png


Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!

Son incelemeler

Detaylı bilgiler için çok teşekkürler
Olgaç Sürmelihindi
Olgaç Sürmelihindi
Teşekkürler
Teşekkür ederim...
Üst