Makale ikonu

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Alınması İşlemleri ve Süreçleri 2021-10-31

indirmek için izniniz yok
Motor Yağı Değişim Noktası Nedir?

Motor yağı değişim noktası: İl Müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarını, tamirhaneleri, servisleri ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeleri ifade eder.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesini Kimler Alabilir?

Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurması ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını sağlanarak “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” (Ücretsiz) alabilir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Almak İçin Nasıl Başvurulur?

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak için;

1 – Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden kayıt yapılması,

2 – Tesisinizde oluşacak atıklar için geçici depolama alanı oluşturulması,

3 – Başvuru dilekçesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılması,

Gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi Örneği;

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü)

MERSİN

…………………………………1 olarak .…………………………………………2 adresinde ………………….…….3 faaliyeti yapmaktayız. Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde (EÇBS) ……..4 “Çevre kimlik Belge Numaralı” (ÇKN) İşletmemiz tarafından gerçekleştirilen motor yağı değişim faaliyeti için Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" almak istiyoruz.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
İşletme Yetkilisi, Çevre Görevlisi,

veya Danışmanlık Firması


İmza

Tarih​İLETİŞİM BİLGİSİ:

Sorumlu Kişinin Adı Soyadı:

Tel:

E-posta:EKLER:

1-Vergi Levhası

2-Sicil gazetesi

3-Atık yağ geçici depolama alanını gösterir fotoğraf (4 adet)

4-Geçici Atık Depolama İzin Yazısı (Ayda 1000 kg’dan çok atık üreten işletmeler için)------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1İşletmenin Ticari Unvanı

2İşletmenin Açık Adresi

3 Faaliyetin Konusu (Ör: Tamirhane, akaryakıt istasyonu, servis.)

4 Entegre Çevre Bilgi Sistemi kaydı sonrası alınan Çevre Kimlik No (ÇKN)

Not: Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi için istenilen bilgiler ve belgeler her ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından farklılık gösterebilir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi aldıktan sonra eklenen yağ miktarı, bakım-onarım sonrası çıkan atık yağ miktarı, araç plakası ve aracın kilometre bilgileri entegre çevre bilgi sistemi üzerinden bildirim yapılması gerekir. Entegre çevre bilgi sistemi üzerinden bildirimin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgilere aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!ÖNEMLİ BİLGİLER !!!

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.

Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

Çıkan atık motor yağı, eklenen yağdan fazla olamaz.

İlgili Yönetmelik: Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

1635707457417.png
Üst