Makale ikonu

Ön İşlem, Toplama Ayırma ve Geri Kazanım Tesislerinin Lisans Uygulaması ile İlgili Özet Bilgiler 2022-07-20

indirmek için izniniz yok
Lisans Konuları Kapsamında Yer Alan Ön İşlem ve Toplama Ayırma Tanımları Nedir?

➢ Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

➢ Toplama ayırma tesisi: Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin EK-1’de listelenen atıkların toplanarak cinslerine göre sınıflandırılması amacıyla ayırma işlemlerinin gerçekleştirildiği atık işleme tesisini,

ifade eder.

Ön İşlem ile Toplama Ayırma Arasındaki Fark Nedir?

➢ Toplama- Ayırma: Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin Ek-1’listesinde yer alan atık tür ve kodlarının toplandığı ayrıldığı, gerekmesi halinde taşımayı kolaylaştırmak hacim küçültmek için kırma işlemi de dahil boyut küçültme işleminin de yapılabildiği tesislerdir. Toplama-Ayırma tesisleri de bir ön işlem tesisidir.

➢ Diğer Ön İşlem: Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin Ek1 ve Ek-2 listesinde yer almayan diğer tehlikesiz ve tehlikeli atıklara Geri Kazanım veya bertaraf öncesi yapılan atık işleme faaliyetleridir. Atık işleme faaliyeti sonucu elde edilen malzeme atık ise ön işlem faaliyeti olarak tanımlanır. Oluşan atık ilgili lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilir.


İlgili Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Kapsamında Yer Alan Atık Kodları ile Diğer Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar Hangi Lisans Kapsamında Alınmalıdır?

1658293970203.png


1658293977264.png

1658293984707.png


➢ Ek-1 listesinde yer alan atıklar toplama-ayırma lisansı ya da geri kazanım lisansı kapsamında alınabilir.

➢ Ek-2 listesinde yer alan atıklar hurda metal/öta işleme ve geri kazanım lisansı kapsamında alınabilir.

➢ Diğer tehlikesiz ve tehlikeli atıklar ön işlem ya da geri kazanım lisansı kapsamında alınabilir.


Lisans Kapsamında Alınabilecek Atık Kodları Nelerdir?

1658294102560.png

1658294123063.pngToplama Ayırma Tesislerinde Toplam Alan ve Kapasiteye Bağlı Olarak Tip Ayrımı Nasıl Yapılır?

➢ Tesislerine Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen kâğıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul edecek toplama ayırma tesisleri aşağıda belirtilen m2 ve kapasiteye bağlı olarak üç farklı tipte kurulabilir:

➢ Toplam alanı en az 3.000 m2 olan ve en az 2000 m3 /gün ayırma kapasitesine sahip olan tesisler 1.Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak,

➢ Toplam alanı en az 2.000 m2 olan ve en az 600 m3 /gün ayırma kapasitesine sahip olan tesisler 2. Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak,

➢ Toplam alanı en az 1.000 m2 olan ve en az 100 m3 /gün ayırma kapasitesine sahip olan tesisler 3. Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak,

adlandırılır. Bu tesislerden, EK-1’de yer alan diğer atıkları da kabul etmeleri durumunda ilave m2 şartı aranmaz.


Toplama Ayırma Tesislerinde Hangi Koşullarda M2 Şartı ve Tip Ayrımı Aranmaz?

➢ Toplama ayırma tesislerinin toplam alanının en az 1000 m2 olması zorunludur. EK-1’de yer alan metal, kâğıt-karton, plastik, cam, ahşap, tekstil kategorilerden sadece tek bir kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesisleri ile organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanlarında kurulu bulunan toplama ayırma tesislerinden m2 şartı aranmaz.

➢ Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliği’nin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları tesisine kabul etmeyen toplama ayırma tesisleri için tip ayırımı bulunmamaktadır.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Atık Gönderimi Nasıl Yapılır?

➢ Toplama-Ayırma Tesisleri bir Ön İşlem Tesisidir. Toplama Ayırma lisansı kapsamında yer alan atıklar dışında atıklara ön işlem uygulayan tesisler ise diğer ön işlem tesisleridir. Bu nedenle, Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ön işlem tesisleri ile ilgili hükümler toplama ayırma tesisleri içinde geçerlidir.

➢ Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendi kapsamında “Ön işlem faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde işlenen atıkların çevre lisanslı tesislerde geri kazanımı veya bertarafı sağlanır.” hükmünden de anlaşılacağı üzere toplama ayırma, hurda metal işleme ve diğer ön işlem tesislerinde ön işlem sonucu elde edilen malzemelerin atık olarak geri kazanım veya bertaraf tesisine gönderilmeleri esastır. Ancak, toplama ayırma tesislerinden hurda metal işleme tesislerine sadece metal atıklar gönderilebilir.

1658294240566.pngPlastik Atıklarda Elde Edilecek Malzeme Üzerinden Lisans Kapsamı Nasıl Belirlenir?
Faaliyet Konusu
Çıkış
Lisans Kapsamı
Gönderim
Ayırma İşlemi, Çapak Üretimi*​
Atık​
Toplama-Ayırma​
Geri Kazanım​
Çapak Üretimi**​
Ürün​
Geri Kazanım​
Piyasa​
Granül Üretimi​
Ürün​
Geri Kazanım​
Piyasa​
Plastikten yapılmış malzeme üretimi​
Ürün​
Geri Kazanım​
Piyasa​


1658294285857.png* Eğer bir işletme elde ettiği çapağı ürün elde eden çapak üretim tesisine (çapak; eğer granül veya plastikten yapılmış malzeme üreten tesise gönderiliyorsa ürün olarak değerlendirilir.) ya da granül veya plastikten yapılmış malzeme üreten tesise gönderiyorsa toplama ayırma lisansı altında değerlendirilir.

** Eğer bir işletme elde ettiği çapağı doğrudan Plastikten yapılmış malzeme üreten tesislere gönderiyorsa geri kazanım lisansı altında değerlendirilir.

Not: Eğer bir işletme * ve ** ile ifade edilen faaliyeti aynı anda yapıyorsa sadece geri kazanım lisansı alır.


ÖNEMLİ NOT: 1. VE 2. TİP TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNDE EN AZ BİR ÇEVRE MÜHENDİSİ SÜREKLİ İSTİHDAM EDİLİR.
EK-1
TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNE KABUL EDİLEBİLECEK ATIK KODLARI

1658295747574.png


1658295777380.png

1658295807446.png

1658295829968.png

1 Bu kodda yer alan atıkların ayırma bantlarında ayrıştırılması sağlanır.


EK-2
(Değişik:RG-27/1/2022-31732)
HURDA METAL İŞLEME TESİSLERİNE KABUL EDİLEBİLECEK ATIK KODLARI


1658295874510.png

2 Bu kodda yer alan atıklar, ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi olarak çevre lisansı bulunan hurda metal işleme tesislerine kabul edilir.​

İlgili Kaynaklar:

➢ Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

➢ Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

➢ Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehberi
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Üst