Makale ikonu

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri İçin Teknik Uygunluk Raporu Nasıl Hazırlanır 2020-07-01

indirmek için izniniz yok
Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanım tebliği ve çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında bir firma tehlikesiz atık geri kazanım konulu geçici faaliyet belgesi aldıktan sonra çevre lisansı başvurusunda kullanılmak üzere teknik uygunluk raporu hazırlanır. Bir firma için hazırlanan teknik uygunluk raporunda; firmanın atıklarını nereden temin ettiği, alınan atıkların ne olduğu, geri kazanım sonucu oluşan ürünlerin neler olduğu ve diğer bilgileri içerir. Teknik uygunluk raporu hazırlarken kapasite raporundan faydalanmak gerekir.


Teknik uygunluk raporu aşağıda yer alan maddeleri içermektedir:

1- Geri kazanım verimi

2- Atığın temin edileceği yerler

3- Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

4- Hammadde ve ürün stok alanlarının kapasiteleri ile stok alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri

5- Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

6- Geri kazanılamayan atıkların, bileşimi, miktarı ve nasıl bertaraf edilecekleri

7- Geri kazanım tesislerinden elde edilecek ikincil ürünün özellikleri ve bu ürünün kullanılabilirliğini içeren teknik bir rapor ve/veya Geri kazanılan ürünlerinin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve/veya Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri ve üretim miktarları (ton/ yıl)

8- Tesise gelen atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV ünde verilen atık kodları ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre detaylı olarak belirtilir.


Bu maddeleri açacak olursak;

1- Geri kazanım verimi:

Bu başlıkta kapasite raporunda yer alan verim yazılabilir. Ayrıca atık üreticilerinden veya tehlikesiz atık toplama ayırma belgesine sahip firmalardan alınan atıklar ile bu atıkların geri kazanım sonucu elde edilen ürünlerin beyan edildiği kütle denge sisteminden faydalanılarak verim hesabı yapılabilir.

Örnek vermek gerekirse: tesis 01.06.2020 tarihinde geçici faaliyet belgesi almış olsun ve geçici faaliyet belgesi aldığı tarihten itibaren kütle denge sistemine beyanlar yapılmış ve haziran ayına ait kütle denge sistemi onaylanmış olsun. Haziran ayına ait geri kazanım verimini hesaplarken;

Verim=Çıktı/Girdi ile yapılmaktadır.

Bu tesis haziran ayında 50 ton 07 02 13 atık plastik alsın ve geri kazanım sonucu 40 ton granül elde etsin:

Verim= (40/50)*100=%80 olarak hesaplanır.


2- Atığın temin edileceği yerler


Atığın temin edileceği yerler ile ilgili olarak; geri kazanım firması atık üreticisinden veya tehlikesiz atık toplama ayırma belgesine sahip firmadan almış olduğu atıklara istinaden firma bilgilerini yazması gerekir. Firma bilgilerini tablo halinde oluşturmakta fayda vardır. Aşağıda yer alan örnek tablo oluşturularak firma bilgileri yazılabilir:


Firma Adı
Adresi
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Tel
Fax


3- Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

Geri kazanım işlemleri sırasında herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyorsa; Tesiste atık işlemede kimyasal madde kullanılmamaktadır ifadesini yazabilirsiniz. Eğer geri kazanım işlemleri sırasında herhangi bir kimyasal madde kullanılıyorsa; kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekillerini tablo haline getirerek yazılabilir.


4- Hammadde ve ürün stok alanlarının kapasiteleri ile stok alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri

Bu başlıkta; gelen tehlikesiz atıklar ile geri kazanım sonucu oluşan ürünlerin depolandığı alanlara ait bilgiler yazılabilir. Örneğin; gelen tehlikesiz atıklar 1000 m2 alanda cinslerine göre birbirileriyle karışmayacak şekilde ayrı ayrı depolanmaktadır. Geri kazanım sonucu elde edilen granül ürünleri ise big-bag çuvallara doldurularak 500 m2 alanda depolanmaktadır. Depolanan atıklar ile ürünlere ait levha tanımlaması yapılmıştır ve herhangi bir yangın çıkması ihtimaline karşı yangın söndürücüler bulunmaktadır. Bu tarz ifadeler yazılarak atıkların ve ürünlerin nasıl depolandığı ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verilir.


5- Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

Firma almış olduğu tehlikesiz atıklardan elde ettiği ürün bilgisi, elde edilen granülü nasıl ambalajladığına dair bilgileri yazabilir. Örneğin firma almış olduğu tehlikesiz atıklardan granül elde etmiş olsun;

Firma, tehlikesiz atıkların geri kazanımı sonucu PP granül elde etmektedir ve elde edilen granüller big-bag çuvallara doldurularak ürün stok alanında depolanmaktadır ifadesi yazılabilir.


Etiketleme kısmına gelecek olursak; firma kendi logosu olduğu etiketi kullanabilir ve etiket resmini bu başlık altında kullanabilir. Etiket bilgilerinde firma adı, ürün cinsi, ağırlık (kg),rengi ve üretim tarihi gibi bilgileri içerebilir.


Örnek bir etiketleme çalışmasını aşağıdaki gibi yapabilirsiniz;

1593636596536.png6- Geri kazanılamayan atıkların, bileşimi, miktarı ve nasıl bertaraf edilecekleri

Atık işleme sırasında tekrar proseste kullanılamayan atıklar oluşabilmektedir. Bu tür atıklara bakiye atıklar denir. Bu tür atıkların miktarı ve nasıl bertaraf edileceğine dair bilgiler bu başlık altında yazılabilir.Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4. Maddesinde geçen tanıma göre;


Bakiye atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları ifade eder.

Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı Tebliği’nin 11. Maddesinin 3. Fıkrasına göre;


(3) Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinden kaynaklanan bakiye atıkların, çevre izin/lisansına sahip geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi zorunludur.


7- Geri kazanım tesislerinden elde edilecek ikincil ürünün özellikleri ve bu ürünün kullanılabilirliğini içeren teknik bir rapor ve/veya Geri kazanılan ürünlerinin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve/veya Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri ve üretim miktarları (ton/ yıl)

Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünlere dair yetkilendirilmiş kuruluşlara analiz yapılması gerekir ve bu analizleri eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ürünlerin satıldığı firmalardan kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde müşteri memnuniyet yazısı talep edilerek eke eklenmesi gerekir.


8- Tesise gelen atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV ünde verilen atık kodları ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre detaylı olarak belirtilir.


Tesise gelen atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV ünde verilen atık kodları ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre detaylı olarak belirtilir.

Bu başlıkta atık kodları ve miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer alan tabloya yazılması gerekir. Bu bilgilerin yazılması için kapasite raporundan faydalanmak gerekir. Eğer geri kazanım tesisi yurt dışından atık getirecekse veya getiriyorsa G.T.İ.P. numarasını yazması gerekir.


Atığın Kodu/
G.T.İ.P. Numarası1
Miktarı (Ton/Yıl)

1 Alınan çevre lisansı ile atık ithalatı yapılacaksa geri kazanılacak atıkların G.T.İ.P. numaraları verilmelidir.


Teknik uygunluk raporu tamamlandıktan sonra firma sahibine imzalatılır ve kaşe yapıldıktan sonra (kaşe vurulmasında fayda vardır) entegre çevre bilgi sisteminde çevre lisansı başvurusunun istenilen belge kısmına yüklenmesi gerekmektedir.

BU BİLGİYİ HATIRLATMAKTA FAYDA VAR; BİR TESİS AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA, AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZANIM VE TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM LİSANSI ALMAK İSTEDİĞİ ZAMAN BU KONULARA AİT TEKNİK UYGUNLUK RAPORLARINI AYRI AYRI HAZIRLAMAK GEREKİR. TEKNİK UYGUNLUK RAPORLARINI ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VEYA FİRMA BÜNYESİNDE YER ALAN ÇEVRE MÜHENDİSİ HAZIRLAMASI GEREKİR.


İlgili teknik uygunluk raporlarına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


1593636894151.png
Üst