Makale ikonu

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Alınması İşlemleri 2020-08-30

indirmek için izniniz yok
Atık üreticisinden proses sonucu oluşan tehlikesiz atıkları almak isteyen bir firma tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi alması gerekir. Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi, lisans kapsamına girmemektedir ve bu belgeye başvuru dilekçe ile yapılmaktadır. Tehlikesiz atık geri kazanım, ambalaj atığı toplama ayırma ve geri kazanım lisansları gibi entegre çevre bilgi sistemi üzerinden başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi almak isteyen bir firma, 17.06.2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği" kapsamında gerekli fiziksel şartları sağlama zorundadır. Bu fiziksel şartlar aşağıda yer almaktadır;

Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Tesislerinde Aranan Şartlar

1-Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır.


2- Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.


3- Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur.

4- Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenir.


5- Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur. OSB, küçük sanayi siteleri vb. şekilde toplu halde bulunan ve giriş çıkışları kontrol altına alınmış sanayi sitelerinin girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ve yeterlilik sahibi personel varsa bu şart aranmaz.


6- Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır.


7- Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulur.

8- Metal hurda toplama-ayırma işi yapanların faaliyet sahalarından kaynaklanan bakiye atıklar için türlerine göre 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyması zorunludur.


11. maddenin 3. Fıkrası aşağıda yer almaktadır;

(3) Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinden kaynaklanan bakiye atıkların, çevre izin/lisansına sahip geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi zorunludur.


Bir firma tehlikesiz atık toplama ayırma belgesini aldıktan sonra iki önemli durumu unutmamak gerekir;

1- Atık üreticilerinden almış oldukları tehlikesiz atıkları her ay düzenli olarak kütle denge sistemine beyan etmeleri gerekir

2- Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesini geçerlilik süresi takip etmeleri gerekir


Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu belgenin yenilenmesi için geçerlilik süresinden önce başvuru için herhangi bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Ancak her ihtimali düşünerek belgenin yenilenmesi için geçerlilik süresi dolmadan en az bir veya iki ay önceden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir.


Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Alınması İle İlgili Süreç Aşağıda Yer Almaktadır:


1598818098125.png
İşletmelerin mevzuat gereği sağlaması gereken fiziksel şartlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!NOT: TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİNE BAŞVURU YAPARKEN HER İLİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FARKLI EVRAKLAR İSTEYEBİLİR. İSTENİLEN EVRAKLAR İÇİN BAĞLI BULUNDUĞUNUZ İLİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLETİŞİME GEÇMENİZ GEREKİR YA DA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Örneğin Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi için aşağıdaki evrakları istemektedir:

1- Mülkiyetle ilgili belge (tapu, kira sözleşmesi, vb.)

2- Taahhütname (İl Müdürlüğümüz tarafından verilecek formata ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış olup; Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

3- İmza sirküleri (orijinal)

4- Ticaret Sicil Gazetesi

5- TAT Belgesi ödemesi yapıldığına dair banka dekontu

6- Radyasyon Ölçüm Cihazı ile ilgili;

a) Radyasyon Ölçüm cihazı ile ilgili belge (fatura, vb.)

b) Tesiste sigortalı olarak çalışan personele ait radyasyon ölçüm cihazının kullanımı ile ilgili eğitim sertifikası

c) Kalibrasyon Belgesi

7- Vaziyet Planı

8- ÇED Görüş Yazısı

9- Atıksu Bağlantısı ile ilgili belge veya yazı

10- Proje Özeti

11- Talep edilen atık kodları

12- İl Müdürlüğümüze sunulması istenen tüm belgelerde firmaya ait kaşe ve yetkili kişi imzası olması gerekmektedir.


Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi yenilenmesi için gerekli belgeler, ilk başvuruda gerekli olan belgeler ile aynı olabilir.Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi ve yenilenmesi için örnek başvuru dilekçeleri ekte yer almaktadır.

T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NETarih:

Konu:
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Talebi Hk.


Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde ………………………….adresinde …………………….. olarak (firma ismi) tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi talep etmekteyiz.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.Kaşe ve Islak İmza


İletişim Bilgileri:

Kişi Adı ve Soyadı

Unvanı

Telefon Numarası

Mail adresi


Ekler:

1-) İş Akım Şeması ve Proses Özeti

2-) Tesise Kabul Edilecek Tehlikesiz Atık Kodları Listesi

3-) Tapu veya Kira Sözleşmesi Örneği

4-) Ticaret Sicil Gazetesi

5-) İmza Sirküleri

6-) Kapasite Raporu (Var ise)

7-) Taahhütname
T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Tarih:

Konu:
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Yenilenmesi Hk.


Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde ………………………….adresinde …………………….. olarak (firma ismi) tehlikesiz atık toplama ayırma işi ile iştigal etmekteyiz. 31.08.2015-31.08.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tehlikesiz atık toplama ayırma belgemiz mevcuttur. Tehlikesiz atık toplama ayırma belgemizin süresi 31.08.2020 tarihinde sona ereceğinden dolayı belgenin yenilerek tarafımıza verilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.Kaşe ve Islak İmzaİletişim Bilgileri:

Kişi Adı ve Soyadı

Unvanı

Telefon Numarası

Mail adresiEkler:

1- İş Akım Şeması ve Proses Özeti

2- Tesise Kabul Edilecek Tehlikesiz Atık Kodları Listesi

3- Tapu veya Kira Sözleşmesi Örneği

4- Ticaret Sicil Gazetesi

5- İmza Sirküleri

6- Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi

7- Kapasite Raporu

8- Taahhütname
Üst