Makale ikonu

Tehlikesiz Atıklar İçin Kütle Denge Sistemi 2020-09-10

indirmek için izniniz yok
Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesine ve/veya geri kazanım lisansına sahip firmalar, atık üreticilerinden almış oldukları tehlikesiz atıkları, başka bir tesise göndermiş olduğu tehlikesiz atıkları ve geri kazanım sonucu elde edilen yarı ürün/ürünleri kütle denge sistemine beyan etmeleri gerekir.

Kütle denge sisteminde tehlikesiz atık toplama ayırma belgesine ve/veya geri kazanım lisansına sahip firmalar aldıkları tehlikesiz atıkları atık alım işlemlerinden girerek gelen tehlikesiz atıklardan sisteme beyan etmesi gerekir. Sisteme girilmesi gereken bilgiler;

1. Atık üreticisi ismi

2. Açıklama

3. Atık Kodu

4. Atık Miktarı (kg)

5. Tarih

NOT-1: EĞER ATIK ÜRETİCİSİNİN İSMİNİ BULAMAZSANIZ AÇIKLAMA KISMINA TEHLİKESİZ ATIĞIN NEREDEN ALINDIĞINI YAZABİLİRSİNİZ. AYRICA AYNI AY İÇERİSİNDE BİR FİRMADAN BİRDEN FAZLA TEHLİKESİZ ATIK ALINDIĞINDA ATIK TARİHİ OLARAK O AYIN SON TARİHİ YAZILIR. ÖRNEK OLARAK A FİRMASINDAN 02.01.2017,04.01.2017,15.01.2017 TARİHLERİNDE ATIK ALDIĞINIZDA A FİRMASINI 31.01.2017 TARİHİNDE KAYDEDEREK SİSTEME BEYAN YAPABİLİRSİNİZ.

1599754233047.pngAtığın geldiği yer tesis listesinde yok ise açıklamana kısmına üretici tesisin adı yazılır.


NOT-2: TESİSE GELEN TEHLİKESİZ ATIKLARI HİÇBİR İŞLEM YAPMADAN LİSANSLI FİRMALARA SATTIĞINIZDA ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİNDEN GİDEN TEHLİKESİZ ATIK SEKMESİNDEN BEYAN YAPACAKSINIZ. LİSANSLI FİRMALARA SATILAN TEHLİKESİZ ATIKLAR ASLA ÜRÜN İŞLEMLERİNDEN BEYAN YAPILMAZ.


Tesise gelen tehlikesiz atığını belirli bir proses işlemlerinden geçirerek ürün haline dönüştürdüğünüzde çıkan ürünü ürün işlemlerinden beyan edeceksiniz. Bir de proses işlemlerinden gelen atığı ve çıkan atığı bunun sonucunda oluşan ürünü bildirmek zorundasınız. Proses işlemleri sekmesinde yan ürün/ürünler kısmına geri kazanım sonucu çıkan ürünler ya da proses sonucu çıkan yan ürün olarak nitelendirilen atıklar bu sekmeye girilir.


1599754297503.png


Proses girdileri ve çıktılarında aşağıda yer alan adımlar izlenir:

Proses girdileri ile ilgili kısmın doldurulması için “ekle”ye basılır, açılan bölümde atık kodu ve atık miktarı girilir.

1599754330383.png


Proses sonucu ortaya çıkan atıkların girilmesi için proses çıktıları kısmı doldurulur. Proses çıktısı atıklar kısmında “ekle” ye basılarak, açılan pencereye proses sonucu oluşan atıklar ve miktarları girilir.

!!! Aynı proseste birden fazla atık ortaya çıktıysa hepsi eklenmelidir !!!

1599754356187.png


Proses girdileri ve proses çıktıları kontrol edilerek kaydedilir.

!!! Proses girdilerindeki toplam miktar proses çıktılarındaki toplam miktara eşit olmalıdır. Girdi miktarI çıktı miktarından fazla olursa aradaki fark fire bölümüne sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak yazılır ve kullanıcıdan fire açıklaması kısmını doldurması istenir !!!

1599754390443.png


Ürün Kodları

Proses sonucunda tesisinizde üretilecek (kapasite raporunda belirtilen) ürün tipleri, proses kayıtlarını girmeye başlamadan önce sistemde tanımlanmalıdır.

1599754410176.pngAylık Kütle Denge Raporları

Atık ile ilgili işlemler sonucunda aylık kütle denge raporları sistem tarafından oluşturulur. Raporların kontrol edilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Raporlara ulaşmak için “ Raporlar- Aylık Kütle Denge Raporları” na basılır.


1599754430173.pngİncelenmek istenen ay seçilir. İnceleme yapıldıktan sonra onaylanır.

!!! Onaylama işlemi yapıldıktan sonra onaylanan aya ait hiçbir atık kabulü, proses ekleme veya atık gönderim işlemi sisteme eklenemez !!!

1599754448058.pngAylık Kütle Denge Raporlarına İlişkin Onayların Kaldırılması

Atık Yönetim Uygulaması- Kütle Denge Sistemi üzerinden giriş yapılarak onaylanan Aylık Kütle Denge Raporunda hata olması durumunda, rapordaki ilgili veri kaydını düzeltmek üzere Bakanlığımıza yapılacak kütle denge onay kaldırma başvurusunda aşağıdaki adımlar takip edilecektir.

1-Aşağıda yer alan metnin ilgili alanları doldurulacak,

2-Tesis yetkilisi tarafından imzalanarak, kaşelenecek,

3-Bahse konu belge, imza sirküsü ile birlikte Atık Yönetim Uygulaması "Yeni Sorun Bildir" alanına yüklenecektir.

Başvuru doğrultusunda belirtilen ay/aylara ait aylık kütle denge rapor onayları bir defaya mahsus olarak kaldırılacaktır. Onayı kaldırılan aylara ait raporlarda başvuruda belirtilen düzenlemeler yapıldıktan sonra en kısa sürede yeniden onay işleminin yapılması gerekmektedir.

Taleplerin uygulama içerinde kayıt altına alınması amacıyla sadece Atık Yönetim Uygulaması "YENİ SORUN BİLDİR" üzerinden yapılan başvurulan değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamda başvuruların sadece "Atık Yönetim Uygulaması" üzerinde yapılması gerekmektedir.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​

.................tarihli ve......sayılı....................................................Belge/Lisans/İzin kapsamında Kütle Denge Sisteminde 201.../201... Yılı/Yılları .../.../... aylarındaki veri girişlerinde ..................... nedenler ile hata yapıldığı tespit edilmiş olup doğru verilerin girilmesi amacıyla söz konusu ayların onaylarının iptal edilmesini talep eder, onay kaldırma sonrasındaki veri girişlerindeki tüm sorumluğun tarafımızda olduğu hususunu bilgilerinize arz ederim.

....../....../202...

İşletme kaşesi ve tesisi yetkilisi imzası

Ek: İmza Sirküsü (... sayfa)


Proses sonucu oluşan tehlikeli atıkları lisanslı firmalara verildiği zaman kütle denge raporlarında bu miktarlar eksi olarak gözükebilir ve kütle denge raporları onaylanamaz. Bu durumda o ay lisanslı firmalara verilen tehlikeli atıkları “Kapsam Dışına Al” sekmesine tıkladığımız zaman eksiden kurtulur ve onaylama işlemi yapılabilir.


1599754574864.pngKütle Denge Sistemi işlemleri için örnek vererek açıklamak gerekirse;

1599754589960.png1-ÜRETİCİ TESİS: TESİS ADI YAZILARAK EĞER SİSTEMDE KAYITLI İSE ÇIKAR. EĞER FİRMA İSMİ LİSTEDE YOKSA BİR ALT SEÇENEK OLAN AÇIKLAMA KISMINA YAZILIR.

2-AÇIKLAMA-TESİS ADI ÜRETİCİ TESİS SEKMESİNDE ÇIKMAZSA FİRMA ADI BU KISMA YAZILIR. AYRICA TEHLİKESİZ ATIK YURT DIŞINDAN ALINIYORSA (İTHALAT) FİRMA ADI AÇIKLAMA KISMINA YAZILIR. ÖRNEĞİN; ASD COMPANY A.Ş.-ALMANYA

3-TEHLİKESİZ ATIK: ATIK ÜRETİCİSİNDEN ALINAN TEHLİKESİZ ATIK KODU VE ADI SEÇİLİR. (ALINAN TEHLİKESİZ ATIK LİSANS EKİNDE BULUNAN ATIK KODU İLE AYNI OLMAK ZORUNDADIR. LİSANS EKİNDE BULUNAN 04 02 21 VE 04 02 22 İŞLENMEMİŞ VE İŞLENMİŞ TEKSTİL ATIĞI VAR İSE BUNLAR HARİCİNDE ATIK ALINAMAZ.)

4-AĞIRLIK (KG): ATIK ÜRETİCİSİNDEN ALINAN ATIK MİKTARI YAZILIR.

5-ATIK KABUL TARİHİ: ATIK ÜRETİCİSİNDEN ATIK ALINDIĞINA DAİR DÜZENLENEN FATURA TARİHİ BAZ ALINARAK TARİH YAZILIR. EĞER AYNI AY İÇERİSİNDE AYNI FİRMADAN ATIK ALINDIĞINDA TARİH OLARAK AYIN SON GÜNÜ SEÇİLİR.

1599754610103.png1-GÖNDERİLDİĞİ TESİS: ATIĞIN GÖNDERİLDİĞİ TOPLAMA AYIRMA FİRMASI YA DA GERİ KAZANIM FİRMASININ İSMİ YAZILIR.

2-AÇIKLAMA: EĞER FİRMA İSMİ GÖNDERİLDİĞİ TESİS SEKMESİNDE ÇIKMAZA FİRMA İSMİ BU KISMA YAZILIR.

3-TEHLİKESİZ ATIK: GÖNDERİLEN TEHLİKESİZ ATIK VE KODU BU KISMA YAZILIR.

4-AĞIRLIK (KG): GÖNDERİLEN ATIĞIN MİKTARI YAZILIR.

5-ATIK ÇIKIŞ TARİHİ: ATIĞIN GÖNDERİLDİĞİNE DAİR DÜZENLENEN FATURA TARİHİ BAZ ALINARAK TARİH YAZILIR.

1599754645991.png


1-TANIMLAMALAR SEKMESİNDEN ÜRÜN TANIMLAMASI YAPARAK ÜRÜN ADI SİSTEME TANIMLANIR. ÖRNEĞİN BİR FİRMA GRANÜL İMALATI YAPIYORSA ÜRÜN TANIMLAMASI; 27-01 PP GRANÜL YAZILABİLİR.

2- TARİH: ÜRÜNÜN FİRMAYA SATILMASINA İSTİNADEN DÜZENLENEN FATURA TARİHİ BAZ ALINARAK TARİH YAZILIR.

3-ÇIKIŞ TİPİ: GERİ KAZANIM SONUCU ÜRETİLEN GRANÜL, FİRMAYA SATILDIĞINDA ÇIKIŞ TİPİ; SATIŞ OLARAK SEÇİLİR.

4-ÜRÜN: SİSTEMDE TANIMLANAN ÜRÜN ADI SEÇİLİR.

5-MİKTAR (KG): FİRMAYA SATILAN GRANÜL MİKTARI YAZILIR.

6-AÇIKLAMA: BU KISMA HERHANGİ BİR ŞEY YAZILMASINA GEREK YOKTUR AMA EKSTRA BİR DURUM OLDUĞUNDA AÇIKLAMA YAPILIR.

1599754672899.png


1-PROSES GİRDİLERİ-GİRDİ ATIKLAR: GERİ KAZANILACAK ATIK MİKTARI YAZILIR.

2-KATKI MADDELERİ: GERİ KAZANIM PROSESİNDE ATIĞI GERİ KAZANIRKEN EĞER YARDIMCI MALZEME KULLANILIYORSA BU KISMA İSMİ VE MİKTARI YAZILIR. EĞER YARDIMCI MALZEME KULLANILMIYORSA YAZMAYA GEREK YOKTUR.

3-PROSES ÇIKTILARI-ÇIKAN ATIKLAR: ATIK ÜRETİCİSİNDEN ALINAN ATIKLAR BAŞKA BİR TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA VE/VEYA GERİ KAZANIM FİRMASINA GÖNDERİLDİĞİNDE BU KISMA ÇIKAN ATIK ADI VE MİKTARI YAZILIR.

4-ÜRÜNLER / YAN ÜRÜNLER (KAPASİTE RAPORUNDA BELİRTİLEN): GERİ KAZANIM SONUCU ELDE EDİLEN GRANÜL MİKTARI YAZILIR.

5-FİRE AÇIKLAMA: GERİ KAZANIM SONUCU ELDE EDİLEN ÜRÜNDE FİRE ÇIKIYORSA, FİRE MALZEMESİNİN ADI YAZILIR VE MİKTARI SİSTEM KENDİSİ HESAPLIYOR. ÖRNEĞİN; GERİ KAZANIM SONUCU GRANÜL ELDE EDİLİRKEN BUHARLAŞMA MEYDANA GELİYOR DİYELİM. BURADA BİR KAYIP OLDUĞU İÇİN VE FİRE HESAPLANMIŞSA AÇIKLAMA KISMINA BUHARLAŞMA YAZILABİLİR.

1599754694709.png


FİRMA %90 VERİMLE ÇALIŞIYOR DİYELİM. BUNUN GERİ KALAN %10’LUK KISMI FİRE MİKTARIDIR.

STOK MİKTARI=GELEN TEHLİKESİZ ATIK-ÇIKAN TEHLİKESİZ ATIK-ÜRÜN-FİRE

FİRE MİKTARI:400-200=200 KG*(10/100)=20 KG.

-GERİ KAZANIM SIRASINDA FİRE OLARAK BUHARLAŞMA MEYDANA GELSİN.

NOT: ÇIKAN ATIK YOK DİYELİM.

STOK MİKTARI:400-0-200-20=180 KG.


PROSES İŞLEMLERİ

GİREN ATIKLAR:220 KG PLASTİK ÇAPAK

ÇIKAN ATIK:-

STOK:400-220=180 KG.

KATKI MALZEMESİ:-

ÜRÜN:200 KG PP GRANÜL

FİRE: BUHARLAŞMA-20 KG
  • 1599754276744.png
    1599754276744.png
    24.8 KB · Okunma: 144
Üst