Makale ikonu

Yeni Mezun Çevre Mühendislerinin Yapması Gerekenler ve Çalışma Alanları 2022-02-09

indirmek için izniniz yok
Bu çalışma; yeni mezun olan Çevre Mühendislerinin hangi alanlarda çalışması ve belgeleri alması gerektiğini içermektedir.

Çevre Mühendisi Nerelerde Çalışır?

1644440401227.pngYeni mezun Çevre Mühendisi Çevre Danışmanlık Firmasında mutlaka çalışması gerekir. Çevre Danışmanlık Firmasında çalışırken faaliyet yapan birçok işletme görebilirsiniz. Bu işletmelerin proseslerine hâkim olmanız gerekir. Ayrıca ambalaj atığı ve/veya tehlikesiz atık toplama ayırma ile geri kazanım faaliyeti yapan firmalarda çalışabilir, bu firmalarda proses sonucu oluşan atıklara hâkim olabilirsiniz. Mesleğimizde atık yönetimi ve yasal mevzuatlar önemli bir yer tutmaktadır.
Çevre Mühendisleri birçok kurumda çalışabilir. Bu kurumlar aşağıda yer almaktadır;

➢ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
➢ Orman ve Su İşleri Bakanlığı
➢ Sağlık Bakanlığı
➢ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
➢ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
➢ Ulaştırma Bakanlığı
➢ İl ve İlçe Belediyeleri
➢ İller Bankası
➢ Devlet Su İşleri
➢ İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri
➢ İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri
➢ Türkiye İstatistik Kurumu
➢ TÜBİTAK
➢ Devlet Planlama Teşkilatı
➢ İl Özel İdareleri
➢ Türkiye İstatistik Kurumu
➢ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
➢ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
➢ Karayolları Genel Müdürlüğü
➢ Devlet Demiryolları Müdürlüğü
➢ Sanayi Bölge Müdürlükleri

Çevre Mühendisinin Alması Gereken Belgeler Nelerdir?

➢ Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi (Eski Adı: Çevre Görevlisi Belgesi)
➢ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
➢ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sertifikası
➢ Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Belgesi
➢ Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi
➢ LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi
➢ Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi
➢ Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi
➢ Diğer Belgeler

Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi; Yeni mezun Çevre Mühendisleri tarafından mutlaka alınması gereken bir belgedir. Bu belge; Çevre Danışmanlık Firmalarında, kamu kurumlarında, toplama ayırma tesislerinde, geri kazanım tesislerinde ve özel sektörde yer alan birçok firmalarda gerekli olmaktadır. Çünkü bu belge sayesinde entegre çevre bilgi sistemi üzerinden firmalara kendimizi atama yapıyoruz ve çevre ile ilgili süreçlerini yürütüyoruz.

Çevre Mühendisi Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapmalıdır?

Bir Çevre Mühendisi mutlaka kendi dalında veya mesleğimize yakın olan bölümlerde yüksek lisans yapmalıdır. Bu bölümleri sıralayacak olursak;​

➢ Çevre Mühendisliği
➢ İnşaat Mühendisliği
➢ İş Sağlığı ve Güvenliği
➢ Endüstri Mühendisliği
➢ Kimya Mühendisliği
➢ Enerji Mühendisliği
➢ İşletme
➢ Biyoloji

Mesleğimizde sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekir ve bu yüzden yabancı dil mutlaka öğrenmeliyiz. Ayrıca mesleğimizde yasal mevzuatlar yol gösterici bir pusuladır. Bu yüzden yasal mevzuatları sık sık anlaşılır bir şekilde okumalıyız. Çevre Mühendisliğinde okunması gereken temel mevzuatlar:​

1644440542087.png
Üst