• iyi günler atık yağ.kont. yönetmeliği taslak madde 19 da yazan teknik uygunluk raporu Tübitak veya bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından onaylanır diyor bu kuruluşların listesi nerede kimler
  • Yüklüyor…
  • Yüklüyor…
  • Yüklüyor…
  • Yüklüyor…
  • Yüklüyor…
  • Yüklüyor…
Yukarı Alt