En tepki alan başlıklar

 • 3

  Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun teklifi (Ocak 2019)

  Merhaba, İzmir Milletvekili Mahir Polat tarafından 24/12/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2872 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 2/1509 esas numarası ile 8 Ocak 2019 Çarşamba günü tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna... -
 • 2

  Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 19. Maddesi 2. Bendinde; ‘‘Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü konularda eğitime katılma... -
 • 2

  İl idari sınırlarıyla havza sınırları örtüştürülmelidir

  Merhaba, Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de bugün yayımlandı. (RG) Değişikliğin işlenmiş hâli, mevzuat bilgi sistemi sitesinde birkaç gün içinde yer alır. (MBS) İL İDARİ SINIRLARI ile HAVZA... -
 • 1

  Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi

  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığının öncülüğünde, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ile birlikte; 14-18 Kasım 2018 tarihinde 4 gün sürecek olan “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar... -
 • 1

  Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların güncellenmesine ilişkin duyuru

  Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019'dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar... -
 • 0

  Bakanlık çed bilgileri sayfası hk.

  Merhaba arkadaşlar, Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağındaki (TEIEN) çed bilgileri bölümünden dosya indirilirken, sistem Türkçe karakterli dosyalarda hata veriyor. http://teien.cevre.gov.tr/teien/cedweb/gosterCedEk1Sonuc!showSorgulaCedWebPopUp1.do sayfasında, seçilen kaydı görüntüle... -
 • 0

  Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi

  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığının öncülüğünde, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ile birlikte ; 11-14 Kasım 2018 tarihinde 3 gün sürecek olan “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi”... -
Yukarı Alt