gürültü

  1. M

    Gürültü ölçümlerinin hesaplanması

    Gürültü ölçümlerini svan PC++ programının desteklediği bir cihaz yapıyorum ve cihaz çıktılarına da aynı programdan bakıyorum. Ortalamaları alıyor ama benim elimdeki programda darbesellik tonalite gibi hesaplamalar yok. Onları ben hesaplayıp değerlendiriyorum.Acaba ücretsiz sürüm olduğu için mi...