polielektrolit

  1. T

    Polielektrolit türü ne olmalı

    Çökeltme tankına giren çamuru çöktürmek için polielektrolit anyonik mi yoksa katyonik mi olmalıdır bunların çamurun çökmesindeki farkı nedir??
Üst