• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Acil durum müdahale planı

Mehmet Ünlüdere

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
24 Mart 2010
çevre izin ve lisansları ile ilgili acil durum müdahale planı örneği olan varsa ve paylaşırsa çok sevinirim..
 
Çevre Kanunu Madde 11:
Faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından, faaliyetlerine ilişkin olası bir kaza durumunda, kazanın çevreye olumsuz etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak üzere uygulanacak acil durum plânları hazırlanması zorunludur. Buna ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Buna göre tüm sanayi tesisleri, fabrikalar vs acil durum planı hazırlaması zorunlu mudur?

Çevre Lisansı için GFB başvurusunda istenen Acil Durum Planı ile aynı mıdır?
 
@Fatih Özcan

Fatih Bey İSG ile ilgili olan "Acil Eylem Planı" nı paylaşabilir misiniz? yahut mail adresime gönderebilir misiniz? Ben aynı zamanda İSG Uzmanlığı görevini de yürütmekteyim.
 
Bazı acil durum planı örnekleri ektedir...
 

Ekli dosyalar

 • Acil Durum Eylem Planı (1).pdf
  214.7 KB · Görüntüleme: 1,094
 • Acil Durum Eylem Planı (2).pdf
  178.5 KB · Görüntüleme: 706
 • Acil Durum Eylem Planı (3).pdf
  121.5 KB · Görüntüleme: 669
 • Acil Durum Eylem Planı (4).pdf
  183.2 KB · Görüntüleme: 674
 • Acil Durum Eylem Planı (5).pdf
  427.8 KB · Görüntüleme: 688
 • Acil Durum Eylem Planı.xls
  35 KB · Görüntüleme: 679
Fatih bey ben 20 işçinin çalıştığı bir ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinde çalışmaktayım. Gfb başvurum için acil durum eylem planını paylaştığınız planlara göre mi düzenlemek gerekiyor yoksa başka şekilde sadece itfaiye belgesi yetiyor mu?
 
Çevre Kanunu Madde 11:
Faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından, faaliyetlerine ilişkin olası bir kaza durumunda, kazanın çevreye olumsuz etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak üzere uygulanacak acil durum plânları hazırlanması zorunludur. Buna ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

kanunda bahsi geçen konuyla ilgili direk bir yönetmelik var mıdır ? bunu paylaşabilir misiniz?
 
Merhaba arkadaşlar yalnız acil durum planlarını iş sağlığı ve güvenliği hazırlamaz sadece kontrol eder.
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğüyerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

18 Haziran 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28681

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
Merhaba, Ben şu anda sadece Çevresel Acil Durumlarla ilgili bir talimat hazırlıyorum. Bitirince paylaşırım. Ancak ben işletmelerimde dökülme ve sızıntılarda kullanmak üzere bir acil durum kiti aldım ve çok faydasını gördüm. Ayrıca denetimlerde de denetçilerin çok ilgisini çekiyor. Ekte dosyayı görebilirsiniz. Dökülmeler talaşla falan halledilemiyor. Talaş sadece sıvı kısmı emiyor olan toprağa oluyor.
 

Ekli dosyalar

 • ÇEVRE KANUNU SUNUM BIOTURCA 140426.pptx
  7.9 MB · Görüntüleme: 249
Arkadaşlar merhaba elinde yangın, deprem vb. acil durumlar sonrasında oluşan atıklar vb. durumları kapsayan, çevre için hazırlanan acil durum planı olan var mı?
@Fatih Özcan Fatih bey sizde var mıdır?
@ESİN AYDINLI
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
duygu G.Duygu hanım selamlar, öncelikle geç mesajım için kusura bakmayın gözümden kaçmış. Bu detayda bir plan hazırlamadım maalesef. Ama önerim yapınızın hangi malzemelerden yapıldığının bir envanterini çıkarın. Metal yapılar yada yangın sonrasında arta kalabilecek malzemeleri anlamaya çalışın, bunların ne olduğu belli olacağı için mevcut yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırabilirsiniz. Kalan diğer tüm malzemeler yüksek sıcaklığında etkisiyle küle dönüşecektir, benim fikrimi sorarsanız deponi sahasına gidebilir ama bulunduğunuz il çevreden görüş alırsanız daha iyi bir yaklaşım sergileyebilirler.
 
merhaba çevresel acil durum planı örneği olan var mı?
 
Üst