Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Gülay

Yönetim Grubu
Katılım
22 Ocak 2013
Mesajlar
1,409
Tepki puanı
1,625
Puanları
168
Firma
Türkkan Yağ San ve Tic. A.Ş.
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
25.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Kendim deneyimlediğim kadarıyla kabaca Sanayi tesislerinde ne gibi yükümlülükler geldi, değişti; enerji yöneticileri için neler değişti anlatmaya çalışacağım.


''MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.” ''


Bu maddeyle ISO 50001 net bir ifadeyle zorunlu hale gelmiştir. Bu maddeden önce yönetmelikte ''enerji yönetimi sistemleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde oluşturulur.'' ibaresi vardı.MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar.”

Bu madde ile enerji etütü yaptırma zorunluluğu kapsamı 5000 TEP den, 1000 TEP e düşmüştür.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ek-2’de” ibareleri “Ek-1’de” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.”


Bu maddeyle; sanayi tesislerinde enerji yöneticisi bulundurma yükümlülüğü, bulunduramadığı takdirde danışmanlık hizmeti alınabilir olarak değiştirilmiştir.TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirilmesi zorunluluğu için süreler
GEÇİCİ MADDE 14 –
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere ISO 50001 2023 yılı sonuna kadar alınmalıdır.


Zorunlu etütlere ilişkin muafiyet tanımlanması
GEÇİCİ MADDE 15 –
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmeler en geç üç yıl içerisinde etütlerini tamamlar.”

Maddeden de anlaşılacağı üzere etüt zorunluluğu Ocak 2020 tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde yapılmalıdır.


Karşılaştırma yapabilmeniz için
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
 

Melih Coşar

Yönetim Grubu
Katılım
3 Tem 2010
Mesajlar
1,471
Tepki puanı
3,080
Puanları
268
Şehir
Ankara
Firma
.
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
25.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Kendim deneyimlediğim kadarıyla kabaca Sanayi tesislerinde ne gibi yükümlülükler geldi, değişti; enerji yöneticileri için neler değişti anlatmaya çalışacağım.


''MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.” ''


Bu maddeyle ISO 50001 net bir ifadeyle zorunlu hale gelmiştir. Bu maddeden önce yönetmelikte ''enerji yönetimi sistemleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde oluşturulur.'' ibaresi vardı.MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar.”

Bu madde ile enerji etütü yaptırma zorunluluğu kapsamı 5000 TEP den, 1000 TEP e düşmüştür.MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ek-2’de” ibareleri “Ek-1’de” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.”


Bu maddeyle; sanayi tesislerinde enerji yöneticisi bulundurma yükümlülüğü, bulunduramadığı takdirde danışmanlık hizmeti alınabilir olarak değiştirilmiştir.TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirilmesi zorunluluğu için süreler
GEÇİCİ MADDE 14 –
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere ISO 50001 2023 yılı sonuna kadar alınmalıdır.


Zorunlu etütlere ilişkin muafiyet tanımlanması
GEÇİCİ MADDE 15 –
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmeler en geç üç yıl içerisinde etütlerini tamamlar.”

Maddeden de anlaşılacağı üzere etüt zorunluluğu Ocak 2020 tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde yapılmalıdır.


Karşılaştırma yapabilmeniz için
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.

Buna bir karşılaştırmalı dosya yapmak lazım :D
 

Gülay

Yönetim Grubu
Katılım
22 Ocak 2013
Mesajlar
1,409
Tepki puanı
1,625
Puanları
168
Firma
Türkkan Yağ San ve Tic. A.Ş.
Çok detaylı bir çalışma değil açıkçası, değişiklik yönetmeliğini inceleyenler ne kadar çok değişiklik yapıldığını farkedeceklerdir.
Benim dikkat çektiklerim sanayide enerji yöneticisi olanları daha çok ilgilendiriyor aslında.
 
Üst