• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Gülay

Yönetim Grubu
Katılım
22 Ocak 2013
Şehir
İstanbul
Firma
Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
25.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Kendim deneyimlediğim kadarıyla kabaca Sanayi tesislerinde ne gibi yükümlülükler geldi, değişti; enerji yöneticileri için neler değişti anlatmaya çalışacağım.


''MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.” ''


Bu maddeyle ISO 50001 net bir ifadeyle zorunlu hale gelmiştir. Bu maddeden önce yönetmelikte ''enerji yönetimi sistemleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde oluşturulur.'' ibaresi vardı.MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar.”

Bu madde ile enerji etütü yaptırma zorunluluğu kapsamı 5000 TEP den, 1000 TEP e düşmüştür.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ek-2’de” ibareleri “Ek-1’de” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.”


Bu maddeyle; sanayi tesislerinde enerji yöneticisi bulundurma yükümlülüğü, bulunduramadığı takdirde danışmanlık hizmeti alınabilir olarak değiştirilmiştir.TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirilmesi zorunluluğu için süreler
GEÇİCİ MADDE 14 –
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere ISO 50001 2023 yılı sonuna kadar alınmalıdır.


Zorunlu etütlere ilişkin muafiyet tanımlanması
GEÇİCİ MADDE 15 –
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmeler en geç üç yıl içerisinde etütlerini tamamlar.”

Maddeden de anlaşılacağı üzere etüt zorunluluğu Ocak 2020 tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde yapılmalıdır.


Karşılaştırma yapabilmeniz için
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .

Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
Merhabalar,
Biraz uzun bir sorum olacak vaktinizi ayırabilirseniz çok sevinirim :)

1)İşletmemizde yıllık toplam enerji tüketimi 240 TEB
2)Toplam İnşaat alanı 20000 mektrekareden fazla
3) Organize sanayi bölgesinde

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılması Yönetmeliğine göre Enerji yönetici bulundurmak durumunda mıyız? Madde 9' da hangi fıkraya dahil oluyoruz emin olamadım.

Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması
MADDE 9 – (2) Toplam inşaat alanıen az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 incimaddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla bağımsız binanın bulunması halinde, bağımsız binaların ayrıayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı olarak kabuledilir. Kamuda enerji yönetimi hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi ve enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması için valilikler bünyesinde yer alan enerji yönetim birimleri Bakanlıkla koordinasyonlu olarak çalışmalarını yürütür.
(3) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ve organize sanayi bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, 8 incimaddede belirtilen çalışmaları yapmak üzere, bölgesinde faal durumda en az elli işletme bulunan organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulur
 
Nisan CerenSelamlar,

Aslında tüm sorularınızın cevapları yine paylaştığınız Madde 9'da yer alıyor, konu biraz karışık gelmiş olabilir.

İşletmenizin toplam inşaat alanı 20.000 m2 üzerinde olduğu için Madde 9'un 2. fıkrasına göre varsa çalışanlarınız arasındaki enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendireceksiniz. Bu sertifikaya sahip bir çalışanınız yoksa da dışarıdan hizmet almak durumundasınız.

3. fıkra Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerini bağlayan bir fıkra.

İyi çalışmalar.
 
Üst