Evsel atıksu arıtma analiz

Nuri Ünal

Daimi üye
Kayıt
15 Eylül 2012
Başlık
35
Mesaj
243
Tepki
60
Şehir
Bilecik
Merhaba Arkadaşlar Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Olan 100 Kişilik Bir İşletmede Atıksu Arıtma Analizi Ne Kadar Süre İle Yapılmaktadır. Bilginiz Varmı Ben 2 ayda 1 Olarak biliyorum .
 

Melis K.

Daimi üye
Kayıt
15 Mart 2011
Başlık
11
Mesaj
709
Tepki
768
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve
Analiz Metodları Tebliğini inceleyebilirsiniz.
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 

seyaher

Daimi üye
Kayıt
15 Mart 2009
Başlık
5
Mesaj
55
Tepki
16
Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 - Resmi Gazete Sayısı: 27372

Çevre ve Orman Bakanlığından:
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
İDARİ USULLER TEBLİĞİ NE GÖRE BAK
Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı
1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m3/gün)
Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı**
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı
≤ 50
Dört ayda bir
Yılda bir
51-200
İki ayda bir
Altı Ayda bir
201-1000
Ayda bir
Dört Ayda bir
1001-10000
Onbeş günde bir
Üç Ayda bir
> 10000
Haftada iki
İki Ayda bir

*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.
**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.
1.b.KENTSEL –EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI
Kentsel-Evsel Debi E.N.
(Eşdeğer Nüfus)
Kentsel – Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı
2000-9999
Ayda bir***
Yılda bir

10000-49999
Ayda bir
Üç Ayda bir
50000-99999
15 günde bir
İki Ayda Bir
≥100000
Haftada iki
Ayda Bir
***- Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.
SU KİRLİLİĞİ KONT.YÖNT
Madde 32 - (Değişik:RG-13/2/2008-26786)
Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı ortama deşarjında istenen standart değerler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21’de verilmiştir.
Evsel nitelikli atıksular kirlilik yüklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
a) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 5-120 kg/gün arasında (Eşdeğer nüfus 84 - 2000 arasında).
b) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 120-600 kg/gün (Eşdeğer nüfus 2000 -10 000 arasında).
c) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 600-6000 kg/gün (Eşdeğer nüfus 10 000-100 000 arasında).
d) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 6000 kg/gün’den büyük (Eşdeğer nüfus 100 000 veya daha fazla).
Nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerinin; otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi, yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atıksuları hariç, evsel nitelikli atıksuları için, yerleşim yerinin çevresel ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılayacak şekilde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun görülecek arıtma ve/veya bertaraf yöntemleri uygulanır.
Nüfusu 84 kişinin altında olan otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atık suları 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplanır ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine verilir.
Evsel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, Atıksu Yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmek zorundadırlar.
TABLO 21: EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
(Değişik:RG-13/2/2008-26786)
Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular*
(Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus =84- 2000)

PARAMETRE

BİRİM
KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT NUMUNE
24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)
(mg/L)
50
45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
(mg/L)
180
120
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
70
45
pH
-
6-9
6-9
* Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az %60 arıtma verimi uygulanacaktır

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)
Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular
(Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000-10000)

PARAMETRE

BİRİM
KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT NUMUNE
24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)
(mg/L)
50
45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
(mg/L)
160
110
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
60
30
pH
-
6-9
6-9

Tablo 21.3: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000
Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000)

PARAMETRE

BİRİM
KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT NUMUNE
24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)
(mg/L)
50
45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
(mg/L)
140
100
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
45
30
pH
-
6-9
6-9

Tablo 21.4: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular(Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün’den
Büyük, Nüfus > 100000)

PARAMETRE

BİRİM
KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT NUMUNE
24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)
(mg/L)
40
35
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
(mg/L)
120
90
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
40
25
pH
-
6-9
6-9

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)
Tablo 21.5: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular* (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıtma
(Yapay Sulak Alan) ve Stabilizasyon Havuzları Sistemiyle Biyolojik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)

PARAMETRE

BİRİM
KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT NUMUNE
24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (ÇÖZÜNMÜŞ)
(mg/L)
75
50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
(mg/L)
180
120
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
200
150
pH
-
6-9
6-9
* Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az %60 arıtma verimi uygulanacaktır.
 

Nur G.

Daimi üye
Kayıt
22 Kasım 2012
Başlık
2
Mesaj
46
Tepki
14
Arkadaşlar,
Firmamızdan çıkan evsel nitelikli atıksularımız, içinde bulunduğumuz toplu işyeri kooperatifinde bulunan "ortak evsel paket atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır". Buna istinaden firmamızın başlı başına bir arıtma tesisi yoktur.
Sorum şu ki; "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğine" göre firmamız Kentsel-Evsel Nitelikli Atıksular Numune Alma Sıklığına istinaden numune alıp analiz yaptırmak zorunda mıdır? Bu zamana kadar bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. (Numune alıp analiz işlemlerini firma mı yoksa arıtma tesisi mi yaptırmak zorundadır?)
Lütfen yardımlarınızı bekliyorum, kafam çok karıştı.
 
Kayıt
23 Eylül 2015
Başlık
0
Mesaj
4
Tepki
191
Atıksu arıtma tesisi muhtemelen kooperatif üzerine kayıtlı görünüyordur.Sizde kooperatife üyeliğiniz var ise veya farketmez kooperatiften (arıtma tesisini işletenden) firmanızın atıksularının tesiste arıtıldığına dair bir yazı almanız veya bir protokol yapmanız yerinde olacaktır.Bunu yaptığınızda atıksu analizi yaptırmanıza gerek yok sadece atıksu arıtma tesisini işleten bu yükümlülüğü yerine getirecektir.
 

Nur G.

Daimi üye
Kayıt
22 Kasım 2012
Başlık
2
Mesaj
46
Tepki
14
Ali Osman Bey,
Sizinde bahsetmiş olduğunuz üzere, firmamızın bağlı olduğu kooperatiften atıksuların ilgili tesiste arıtıldığına dair yazımızı aldık. Bu durumda firmamızın yükümlülüğü ortadan kalkıyor.
Soruma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İçim biraz olsun rahatladı :)
 

turkcevre

Daimi üye
Kayıt
15 Kasım 2011
Başlık
4
Mesaj
27
Tepki
9
bu sorunun cevabı nedir tam olarak hala yanıtlanmamış 100 kişilik evsel atıksu arıtma tesisinin iç izleme ölçümleri hangi aralıkla yapılacak? tebliğ 2000-9999 Ayda bir demiş ama 2000 altı belirtilmemiş bu durumda nasıl yol izleyecez.
 

Özgür Sarıbaş

Aktif üye
Kayıt
15 Nisan 2013
Başlık
1
Mesaj
14
Tepki
25
Şehir
Antalya
@blade-18

Merhabalar,

Özel bir Çevre Laboratuvar Firmasında çalışıyorum.
-Evsel Atıksu Arıtması olan 2000 nüfus altı birkaç firmadan numune alıyoruz.

4 Ayda 1 Numune Alıp Analizini yapıyoruz.
Tablo 21.1 (Evsel Nitelikli Atıksular - Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus = 84-2000) kullandığımız tablomuz.

Fakat hangi kriterlere göre bu yapılmış neye göre yorum getirilmiş bilinmiyor çünkü elemanlar tamamen değişmiş zamanla ve açıklama getiremeyeceğim bu konuda.
Belki İl Çevre Kontrolünde Denetimlere gitiğimiz için,
başlangıçta Bakanlık elemanları böyle bir uygulama seçmiş bizim Laboratuvarda devam ettirmiş olabilir diye düşünüyorum :)

Eğer kesin cevabı bulursam yine paylaşırım, iyi çalışmalar...
 

Selma Akdoğan

Daimi üye
Kayıt
3 Aralık 2010
Başlık
68
Mesaj
195
Tepki
109
Şehir
Karşıyaka,İzmir
İdari Usuller Tebliğine göre numune alma sıklıkları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı
1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m3/gün)
Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı**
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı
≤ 50
Dört ayda bir
Yılda bir
51-200
İki ayda bir
Altı Ayda bir
201-1000
Ayda bir
Dört Ayda bir
1001-10000
Onbeş günde bir
Üç Ayda bir
> 10000
Haftada iki
İki Ayda bir

*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.
**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.
1.b.KENTSEL –EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI

Kentsel-Evsel Debi E.N.
(Eşdeğer Nüfus)
Kentsel – Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı
2000-9999
Ayda bir***
Yılda bir

10000-49999
Ayda bir
Üç Ayda bir
50000-99999
15 günde bir
İki Ayda Bir
≥100000
Haftada iki
Ayda Bir
***- Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır. Kopyala yapıştır olunca tablolar bozulmuş. Değerler üstteki başlık sırasında olacak.
 

SenayKS

Daimi üye
Kayıt
18 Kasım 2010
Başlık
15
Mesaj
215
Tepki
199
Şehir
Türkiye
Merhaba,
Sadece evsel atıksuyu olan firmalar için de aşağıdaki tablo uygulanmaktadır.


“Numune alma sıklığı
MADDE 5 – (1) Çevre İzni belgesi alan kurum, kuruluş ve işletmeler için debisine göre numune alma sıklığının aşağıdaki Tablo 1’e göre yapılması gerekir.

Tablo-1: Debiye göre numune alma sıklığı
1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*
Debi (m3/gün)Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı**İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı
≤ 50Dört ayda birYılda bir
51-200İki ayda birAltı Ayda bir
201-1000Ayda birDört Ayda bir
1001-10000Onbeş günde birÜç Ayda bir
> 10000Haftada ikiİki Ayda bir
[TBODY] [/TBODY]
*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.
**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.
 

[SB]

Aktif üye
Kayıt
13 Mart 2015
Başlık
0
Mesaj
23
Tepki
125
@Şenay Kırhan Sesler sanırım soruda "endüstriyel tesis"ler dışında yalnızca arıtma tesisi olması nedeniyle deşarja bağlı çevre izni alması gereken yerlerden bahsedilmiş gibi. Örneğin; yazlık siteler, oteller, tatil köyleri, toplu konutlar vb. Bu saydıklarımın "endüstriyel tesis" olarak sayılamayacağı görüşündeyim ve o tablodaki "*" ibaresinin (-her ne kadar bu şekilde uygulanıyor olsa bile) yeterli ve uygun bir kapsam olmadığı kanaatindeyim.

Hatta şahsi görüşüm "2000 kişinin altında yaşayanı olan ve arıtma tesisi bulunan bir konut sitesi, derdini iyice anlatmayı başarır ise; hem 2000 kişinin altında kaldığı ve hemde endüstriyel bir işletme olmadığı dayanakları ile teyit sıklığını tartışmaya açabilir. Hukuki olarak bunu bir boşluk olarak değerlendirebilir."
 

SenayKS

Daimi üye
Kayıt
18 Kasım 2010
Başlık
15
Mesaj
215
Tepki
199
Şehir
Türkiye
@[SB] Konut siteleri bahsettiğiniz gibi endüstriyel tesis değiller fakat '2000 kişinin altında ve atıksu arıtma tesisi varsa' onlar da Çevre iznine tabi oluyorlar. (Ek - 2 10.3 maddesi) Çevre iznine tabi olanlar da yukarıda belirttiğim tabloya göre iç izleme yapmak durumundalar...

İç izlemelerin mantığı arıtma tesisinin sağlıklı çalıştığının düzenli olarak kontrolünün yapılması ve ispatlanması olduğu için arıtma tesisi olan her firma/konut/tatil sitesi v.s. nin mutlaka iç izlemeye tabi olması gerekmektedir.

İzleme sıklığı konusuna gelince; geçerli olan ve kullanılan tablo yukarıdaki mesajımda bahsettiğim tablodur. İl Çevre Md. lüklerine görüş sorarsanız yine size bu tabloyu gösterecektir.

10.3. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.1,2
[TBODY] [/TBODY]

10.7 Turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri.1,2
10.8 Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan, alıcı ortama atıksu deşarjı olan işletmeler.1,2
[TBODY] [/TBODY]
 

[SB]

Aktif üye
Kayıt
13 Mart 2015
Başlık
0
Mesaj
23
Tepki
125
@Şenay Kırhan Sesler farklı şeylerden bahsetmiyoruz sizinle. çevre il müdürlüklerinin teamüllerinin bu doğrultuda olduğunda da hem fikiriz zaten. ama ben hukuki metinlerin daha sarih ve eksikliklerden uzak olması tarafındayım.

yazdıklarınız uygulamanın mevcut durumu olsa bile; ben, arıtma tesisi olan 100 kişilik bir konut sitesini incelerken;

çevre izin ve lisans yönetmeliğinde; "10.3. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.1,2" tablosu üzerinden izin başvurusu yaparım.

daha sonra iç izleme sıklığı için ...numune alma ve analiz metodları tebliğine gidip irdeleme yaparım. yapılan işlemler ile ilgili olan "1.b.KENTSEL - EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI" tablosuna bakarım ve orada en düşük numune alma sıklığının "2000-9999" eşdeğer nüfus üzerinde olduğunu görerek tablonun kapsamı dışında olduğumu görürüm.

son bir ihtimal için "1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*" tablosuna bakarım ve "*"ibaresini okurum. "*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır." bu ibarede açık bir şekilde "endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır" denildiği için yine tablonun kapsamı dışında olduğumu görürüm.

çevre il müdürlüğüne görüş sormayı bırakın, çevre izni belgemin ikinci sayfasında zaten numune alma sıklığım belirtilmiştir. tablo.1.a'ya göredir o sıklık. zaten bu görüş benim o analiz sıklığında işlem yapmam için yeterli bir resmi yazıdır. ama uygulamanın bir şekilde yolunu bulmuş olması, mevzuatın açıklar ihtiva ediyor olduğunu örtmeyecektir. şahsi olarak sıkıntı duyduğum husus bu. sürekli değişen yönetmeliklerimiz kevgire döndü, yasal metinlerin kimi zamanlarda birbirine refere ettikleri maddeleri mülga olmuş durumda.

hatta iç izlemeye yönelik şöyle bir konu da var ki, biz içinden çıkamadık. fikriniz var ise seviniriz.
https://www.cevremuhendisleri.net/konu/ic-izleme-analiz-sikligi-asilirsa.11865/#post-103737
 

SenayKS

Daimi üye
Kayıt
18 Kasım 2010
Başlık
15
Mesaj
215
Tepki
199
Şehir
Türkiye
@[SB] yasal mevzuattaki anlaşılmayan, karışık ve örtüşmeyen durumlar, her dakika değişen yönetmelikler konusunda kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. işin içinden çıkabilmek bazen çok zor olabiliyor.

iç izleme konusundaki yazışmaları da geçenlerde okumuştum, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri 2872 sayılı Çevre Kanunu 20 (g) maddesi uyarınca ceza uyguluyorlar, Tekirdağ İL Çevre ve Şehircilik Md. bunu bu şekilde uyguladı son zamanlarda:
upload_2015-6-23_11-2-53.png

taslak Çevre Kanununda bunun tam karşılığı bir madde bulunduğunu ve bu konuda düzenleme olacağını da belirtiyorlar.

Hatta bunu o konu başlığı altına da yazacağım şimdi, diğer arkadaşlarının da bilgisi olması açısından....
 

Ş.AKGÜL

Daimi üye
Kayıt
20 Ağustos 2013
Başlık
8
Mesaj
39
Tepki
16
Peki benim bir evsel nitelikli atıksu arıtma tesisim var ve debisi 50 m3/gün gfb yi aldım çevre iznine dönüştürmem için numune almam gerekli bu aşamada kaç adet numune almam gerekli ? aynı şekilde çevre izni alan evsel nitelikli arıtma içinde kaç adet almam gerekli net bir sayı varmı?
 

SenayKS

Daimi üye
Kayıt
18 Kasım 2010
Başlık
15
Mesaj
215
Tepki
199
Şehir
Türkiye
@Ş.AKGÜL debiye bakılmaksızın, çevre izni alırken diğer tesislerde ne şekilde giriş ve çıkış numuneleri alınıyorsa sizin için de geçerli olacaktır.

Alıcı ortama atıksu deşarjı konusunda çevre iznine tabi işletmeler için genel hükümler
MADDE 38 -(Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2010-27537) (2)
İşletmenin Çevre İzin başvurusunda bulunabilmesi için bir adet yirmi dört saatlik kompozit atıksu numune sonucunun veya en az üç adet iki saatlik kompozit atık su numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir.
İşletmelerin Çevre İzni işlemlerinde gerekli olan atıksu analizlerinin, Bakanlıktan Çevre Analizleri Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almış laboratuarlarda yapılması zorunludur.
 

Ş.AKGÜL

Daimi üye
Kayıt
20 Ağustos 2013
Başlık
8
Mesaj
39
Tepki
16
@Şenay Kırhan Sesler peki giriş den de aynı sayı geçerli mi sonuçta ben bir adet numune ilede verim hesapı yapabilirim tesislerle bu konuda çok diretiyor ve her bir adet numune 500+kdv çok çekiyorum bu konuda ve laf anlatana kadar imanım gevriyor:):)
 

SenayKS

Daimi üye
Kayıt
18 Kasım 2010
Başlık
15
Mesaj
215
Tepki
199
Şehir
Türkiye
@Ş.AKGÜL evet girişten de aynı şekilde numune alınıyor. Sizi bu konuda çok net anlayabiliyorum. Kolay gelsin..
 
Yukarı Alt