• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

GFB iptali

putperest

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Haziran 2011
Arkadaşlar merhaba,

1 senelik GFB süresi içinde izne dönüştüremedik ve GFB'miz iptal oldu diyelim. Yönetmelik şöyle diyor.

Geçici faaliyet belgesinin iptali

MADDE 13
(1) 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
(2) Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuşolduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
(3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Yani bir defaya mahsus tekrar GFB'ye başvur diyor. Peki eski GFB'nin bitip yeni GFB'yi alana kadar olan araftaki durum için ne oluyor? operasyon devam edebilir mi? Sonuçta elinizde bir izniniz bulunmuyor.
 
Kanunen GFB/ÇEVRE İZNİ VEYA LİSANS BELGESİ olmayan işletme faaliyette bulunamayacağı için; GFB'niz iptal edildiği andan itibaren tekrar alana kadar geçen her sürede, faaliyet gösterdiğiniz tek bir dakikanın tespiti durumunda fabrikanız cezai yaptırım ile karşılaşabilir. Ancak denetleyen memurun tutumu büyük rol oynamaktadır.
 
Merhaba ,

Cem Hocamın dediğine katılıyorum ancak İl Çevreyle yapılacak bir görüşme ile araftaki süre için anlaşma sağlanılabilir. Aynı şekilde uyguladığım bir firmam vardı. İl Çevreden yaklaşık 2 aylık bir süre için izin alabilmiştik.
 
Merhaba, ek 1 tesisi olduğunuz için bakanlık bakıyor ancak bakanlık yetkilerini il çevreye devredebilir. Ancak il çevre ile görüşün. Il çevre durumu anlayışla karşılayacaktır.
 
Merhaba arkadaşlar, gfb aldıktan sonra çevre izni için 180 gün içerisinde başvuru yaptık ancak eksiklik bildirimi yapıldı. Eksiklik bildirimi verilen süre içerisinde tamamlanamayınca çevre iznine tekrar başvuru yapamadık. Bu durumda GFB yenileme işlemimi yapmamız gerekiyor 11/2 diğer kapsamında (buradan sistem zaten il müdürlüğü uygunluğa yönlendiyor) yoksa direkt uygunluğu mi başvuru yapmalıyız
 
ayşe çelikMerhaba,

Öncelikle Bakanlığa dilekçe yazarak GFB'yi iptal ettirmeniz ve Uygunluk Aşamasından başlamanız gerekiyor. "GFB Ret Nedeniyle" seçeneğinden yürüyeceksiniz. Normalde anlamı bu değil ancak sistem böyle. Çevre iznine çevrilmediği için, GFB aşamasına daha başlarken sizden ödeme isteyecek. Bu ödemeyi yapıp başvuruyu gönderip, başvurunuzun dokümanları onaylandıktan sonra tekrar dekont talebi istenecektir.

Bilgilerinize.
 
Önceki cevapları görüntüle…
Merhabalar, benimde gfb yenileme yapmam gerekiyor ama ben 11- 2 den başvuru yapacağım, bu aşamada da cezalı işlem oluyormu peki yoksa sadece gfb ücreti mi yatırılacak? Birde gfb ve çevre izni başvuruları esnasında normal başvuru evraklarından başka Evrak yüklemeniz gerekiyormuş? Çevre izinde VTR, emisyon ölçümü dışında başka evrak yüklemeniz gerekiyormu 11 - 2 den başvuru yapıldıktan sonra
 
Üst