• Forumda takma ad (nickname) kullanımı 1 Mart 2021 itibariyle yasak olacaktır. Lütfen mühendis meslektaşlarınızın sizlere rahat hitap edebileceği bir isim seçiniz. Kullanıcı adınızı BU BAĞLANTIYA tıklayarak değiştirebilirsiniz. ÖRNEĞİN;Ahmet Kara │ Ahmet K. │A. Kara

Gürültü Ölçümleri Standart Duyuruları

FERHAT ELÇİ

Haberci Grup Lideri
Haberci Grubu
TÜRKAK TS ISO 1996-2 İLE İLGİLİ DUYURU!!!

Değerli UDK Temsilcilerimiz, Denetçilerimiz ve Teknik Uzmanlarımız,

Çevresel gürültü seviyesinin belirlenmesinde kullanılan TS ISO 1996-2 Standardı, 'Çevresel Deneyler-Akustik-Gürültü' uzmanlık alanında yer almaktadır. Bununla birlikte, bu standart endüstriyel tesislerde iç ortam gürültü ölçüm yöntemini de içermesi nedeniyle iş hijyeni alanında iç ortam gürültü seviyesinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır.

İş hijyeni alanında hizmet veren bazı laboratuvarlar, standardın sadece iç ortam gürültü seviyesinin ölçülmesine ilişkin bölümünü kullanmaktadır. Bu durumda kapsam yazımlarında olabilecek farklılıkların ve karışıklıkların önüne geçebilmek amacıyla iç ortam gürültü ölçümünün açıklandığı bölüm no ifade edilecek şekilde yazıma karar verilmiş olup aşağıda gösterilmiştir. Ayrıca laboratuvarlar, ölçümleri tam ve yetkin bir şekilde gerçekleştirebilmek ve deney raporu üretebilmek için standardın ilgili tüm bölümlerinden de (doğrulama, raporlama vb.) sorumludurlar.

Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler: İş Hijyeni Gürültü

Deney Adı: Endüstriyel Tesislerde Ortam Gürültü Seviyesinin Tespiti

Deney Metodu: TS ISO 1996-2 (Madde 9.2.2)
 
KS
FERHAT ELÇİ

FERHAT ELÇİ

Haberci Grup Lideri
Haberci Grubu

TS 2607 ISO 1999 STANDARDI REVİZYONU HK. 12.01.2021 TARİHLİ TÜRKAK KARAR METNİ​


TS 2607 ISO 1999 “Akustik-İşyerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini” standardı 9 Kasım 2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, yerine TS ISO 1999 “Akustik-Gürültüye bağlı işitme kaybının tahmini” standardı yürürlüğe girmiştir. TS ISO 1999 standardının incelenmesi neticesinde bu standardın bir ölçüm standardı olmadığı, gürültünün işitme kaybına neden olan seviyesinin hesaplanmasına yönelik kılavuz niteliğinde bir doküman olduğu tespit edilmiştir. Bu standart, gürültü maruziyeti tayinini tariflemeyip, maruziyet belirlenmesi için TS EN ISO 9612 “Akustik-Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler” standardına atıf yapmaktadır. Bu sebeple, TS ISO 1999 standardından akreditasyon verilmemesi kararlaştırılmıştır. Akreditasyon kapsamlarında TS 2607 ISO 1999 standardı mevcut olan kuruluşların rutin akreditasyon denetimleri geldikçe, ilgili standardın kapsamlardan geri çekilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, akreditasyon kapsamlarında TS 2607 ISO 1999 standardı mevcut olup, TS EN ISO 9612 standardı mevcut olmayan ve TS EN ISO 9612 standardından akreditasyon başvurusunda bulunmak isteyen kuruluşların denetimleri uzaktan veya yerinde denetim yöntemiyle gerçekleştirilebilecektir.

İSGÜM’ün TS 2607 ISO 1999 Metod Değişikliği Duyurusu:Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Akreditasyon Kapsamlarında Yer Alan Standartların Güncelliği ile İlgili TÜRKAK Kararı:Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!